header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Լորո հաշիվներ
Կիսվել`

Լորո հաշիվներ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն առաջարկում է լորո հաշիվների բացման և և սպասարկման ծառայություններ: Լորո հաշիվների միջոցով արդյունավետ տնօրինեք Ձեր ֆինանսական միջոցները։ 

Սպասարման սակագներ
Ծառայության տեսակ Սակագներ
Հաշվի բացում Անվճար
Նվազագույն մնացորդ Չի սահմանվում
Հաշվի վարում

5000 ՀՀ  դրամ ամսական

Տեղեկատվական նյութերի, պատճենների և քաղվածքների տրամադրում թղթային և էլեկտրոնային եղանակով
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում օրական կտրվածքով
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում օրական կտրվածքով գործարքից հետո մինչև 3 ամիս Անվճար
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում օրական կտրվածքով գործարքից հետո 3 – 12 ամիսների ընթացքում 5000 ՀՀ դրամ
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում օրական կտրվածքով գործարքից հետո 1 – 2 տարիների ընթացքում 10000 ՀՀ դրամ
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում օրական կտրվածքով գործարքից հետո 2 – 3  տարիների ընթացքում 15000 ՀՀ դրամ
Էլ․ Փոստով Անվճար
Փոխանցումներ ՀՀ դրամով
Միջբանկային Անվճար
Հայաստանյան բանկերին 2․500 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ արտարժույթով
Միջբանկային Անվճար
ՀՀ տարածքում  10000 ՀՀ դրամ
SWIFT փոխանցումներ OUR տարբերակով ՌԴ ռուբլի արժույթով 5000 ՀՀ դրամ
SWIFT փոխանցումներ OUR տարբերակով Եվրո արժույթով 10000 ՀՀ դրամ
SWIFT փոխանցումներ OUR տարբերակով ԱՄՆ դոլար արժույթով 10000 ՀՀ դրամ
SWIFT փոխանցումներ OUR տարբերակով Վրացական լարի արժույթով 5000 ՀՀ դրամ
SWIFT փոխանցումներ OUR տարբերակով այլ արժույթով 10000 ՀՀ դրամ
SWIFT փոխանցումներ SHA/BEN տարբերակով ցանկացած արժույթով 5000  ՀՀ դրամ
Հաճախորդի գրավոր դիմումի հիման վրա վճարման հանձնարարականի փոփոխություն կամ չեղարկում
ՀՀ դրամ 2000 ՀՀ դրամ
Եվրո 35000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլար 30000 ՀՀ դրամ
ՌԴ ռուբլի 10000 ՀՀ դրամ
Այլ արժույթ 10000 ՀՀ դրամ
Ակտիվների բաշխման պայմաններ
Մնացորդի օրական հաշվարկվող տոկոսադրույք (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար)

Համաձայն պայմանագրի

Այլ պայմաններ
Հաշվի տեղեկատվության հաստատում աուդիտի հետ կապված 50000 ՀՀ դրամ
Հաշվի մնացորդի հաստատում 5000  ՀՀ դրամ
Պահանջվող փաստաթղթեր

Ռեզիդենտ Բանկերի համար

 1. Դիմում թղթակցային հաշիվ բացելու մասին (ըստ Բանկի ձևի, իսկ առանձին դեպքերում՝ ազատ ոճով)։
 2. Բանկային գործունեության լիցենզիայի պատճենը՝ հաստատված ղեկավարի ստորագրությամբ և կնիքով՝ «իսկականի հետ ճիշտ է նշումով։
 3. Կանոնադրության պատճենը՝ հաստատված ղեկավարի ստորագրությամբ և կնիքով՝ «իսկականի հետ ճիշտ է նշումով։
 4. Հարկային կոդի պատճենը։
 5. Ստորագրությունների և կնիքի դրոշմվածքի քարտ (2 օրինակ)՝ հաստատված տնօրենի ստորագրությամբ և վավերացված տարածքային /մարզային/ հարկային մարմնի կողմից։
 6. Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ տվյալ բանկի ներքին կարգը։
 7. Աուդիտորական եզրակացությունը, կից վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվետվությունները (հաշվեկշիռ, եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն, ԿԲ կողմից սահմանված նորմատիվների հաշվետվություն)։
 8. Թղթակից բանկերի ցանկը։

Ոչ Ռեզիդենտ Բանկերի համար

 1. Դիմում թղթակցային հաշիվ բացելու մասին (ըստ Բանկի ձևի, իսկ առանձին դեպքերում՝ ազատ ոճով)։
 2. Բանկային գործունեության լիցենզիայի պատճենը։
 3. Կանոնադրության պատճենը։
 4. Հարկային մարմիններում գրանցման վկայականը (բացառությամբ օֆշորային գոտիների երկրների)։
 5. Ֆինանսական գործարքներ կատարելու լիազորություն ունեցող անձանց ստորագրությունների նմուշները և կնիքի արտատիպը (երկու օրինակ)։
 6. Տվյալ երկրի համապատասխան մարմնի թույլտվությունը (եթե պահանջվում է տվյալ երկրի օրենսդրությամբ)։
 7. Տեղեկատվություն առ այն, որ տվյալ օտարերկրյա պետությունում կամ տարածքում առկա է հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ օրենսդրություն և տվյալ բանկն իր գործունեությունը ծավալում է այդ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան (նաև տվյալ բանկի ներքին ակտը՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ)։
 8. Աուդիտորական եզրակացությունը, կից վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվետվություններ (հաշվեկշիռ, եկամուտների և ծախսերի հաշվետվություն, համապատասխան մարմնի կողմից սահմանված նորմատիվների հաշվետվություն)։
 9. Թղթակից բանկերի ցանկը։

Էջը թարմացվել է` 18.08.2022 | 11:18

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: