header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Ինտերնետ-բանկ համակարգ
Կիսվել`

Ինտերնետ-բանկ համակարգ

Խուսափե՛ք սպասարկման սրահում հնարավոր հերթից կամ ճանապարհների խցանումներից` խնայելով ձեր ժամանակը: Օգտվեք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի կողմից առաջարկվող ինտերնտետ-բանկ համակարգի ծառայությունից։ 

 

Ինչու՞ օգտվել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի ՀԾ-Ինտերնետ Բանկ համակարգից

Պատճառներ, որոնք կհիմնավորեն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի ՀԾ-Ինտերնետ Բանկ համակարգից օգտվելու Ձեր ընտրությունը.

 • անվտանգ է
 • արագ է, պարզ և հարմար օգտագործելիս
 • թույլ է տալիս ձեր բոլոր բանկային գործարքներն իրականացնել 24/7 ռեժիմով ձեզ համար հարմարավետ վայրից՝ աշխատավայրից կամ տանից:

 

 

Ինտերնետ-բանկ համակարգով դուք կարող եք

 

Դիտել ձեր հաշիվները Կառավարել ձեր հաշիվները                                                                                                              Հաղորդակցվել բանկի հետ                                                                   
 • Դիտել ընթացիկ և քարտային հաշիվների մնացորդները, մուտքերն ու իրականացրած գործարքները
 • Դիտել վարկերի մնացորդները և մարման ժամանակացույցը
 • Դիտել ավանդների մնացորդներն ու կուտակված տոկոսները
 • Դիտել արտարժութային և ոսկու փոխարժեքները
 • Դիտել ընթացիկ կոմունալ պարտքերը
 • Կատարել փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
 • Կատարել միջազգային փոխանցումներ
 • Կատարել արտարժույթի փոխանակումներ
 • Կատարել վարկի մարում
 • Իրականացնել ավանդի բացում/համալրում
 • Կատարել կոմունալ վճարումներ
 • Կատարել բյուջետային փոխանցումներ
 • Ուղարկել կանխիկացման հայտեր
 • Ուղարկել բանկին հաղորդագրություններ և կից ֆայլեր
 • Ստանալ բանկից հաղորդագրություններ
 • Ներմուծել տվյալներ
 • Ստեղծել փաստաթղթերի ձևանմուշներ
Տրամադրման պայմաններ DIGIPASS GO սարքի կիրառմամբ
Ծառայության տեսակ Անհատ ձեռներեց Իրավաբան. անձ
Առանց Էլեկտրոնային ստորագրության հնարավորության  DIGIPASS GO 1 հատ սարքի տրամադրում Անվճար Անվճար
“ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և «Մոբայլ Բանկինգ» ամսական սպասարկման վարձ  DIGIPASS GO սարքի տրամադրման դեպքում 1100 ՀՀ դրամ 4000 ՀՀ դրամ
“ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և «Մոբայլ Բանկինգ» ամսական սպասարկման վարձ լրացուցիչ յուրաքանչյուր 1 հատ DIGIPASS GO սարքի տրամադրման դեպքում 700 ՀՀ դրամ 1500 ՀՀ դրամ
Էլեկտրոնային ստորագրության հնարավորությամբ DIGIPASS 260 1 հատ սարքի տրամադրում Անվճար Անվճար
“ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և «Մոբայլ Բանկինգ» ամսական սպասարկման վարձ DIGIPASS 260 սարքի տրամադրման դեպքում 1300 ՀՀ դրամ 4500 ՀՀ դրամ
“ՀԾ ինտերնետ Բանկ” և «Մոբայլ Բանկինգ» ամսական սպասարկման վարձ  լրացուցիչ  յուրաքանչյուր 1 հատ DIGIPASS 260  սարքի տրամադրման դեպքում 700 ՀՀ դրամ 1500  ՀՀ դրամ
DIGIPASS GO սարքի կորստի դեպքում նոր սարքի տրամադրում 6000 ՀՀ դրամ 6000 ՀՀ դրամ
DIGIPASS 260 սարքի կորստի դեպքում նոր սարքի տրամադրում 7000 ՀՀ դրամ 7000 ՀՀ դրամ
Առանց սարքի տրամադրման հաշիվների դիտում Անվճար Անվճար
Տրամադրման պայմաններ Google Authenticator միջոցով
Ծառայության տեսակ Սակագին
Ամսական սպասարկման վճար 2․500 ՀՀ դրամ
Յուրաքանչյուր հաջորդ օգտագործողի ամսական սպասարկման վճար 1․000 ՀՀ դրամ

Ուղեցույց

Էջը թարմացվել է` 17.01.2023 | 09:58

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: