header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Կիսվել`

Կարգավորում

Բանկի գործունությունը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի ցանկ

Օրենքներ

 1. «ՀՀ քաղաքացիական» օրենսգիրք
 2. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Բաժնետիրական ընկերություների մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքը
 6. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենք
 9. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք
 10. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Բնակարանային հիփոթեքային կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք

Այլ իրավական ակտեր

 1. «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 71-Ն որոշում
 2. «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 145-Ն որոշում
 3. «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշում
 4. «Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ կանոնակարգ 4/04-ը հաստատելու մասին» ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008թ.-ի մարտի 11-ի թիվ 68-Ն որոշում
 5. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին» կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009թ.-ի հունիսի 2-ի թիվ 166-Ն որոշում
 6. «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները կանոնակարգ 8/05-ը հաստատելու մասին» ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009թ.-ի հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշում
 7. «Հիփոթեքային վարկերի տրամադրման» ընթացակարգ
 8. «Անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգ  
 9. «Անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարման, արժեթղթերի պահառության և արժեթղթերով կնքված գործարքների վերջնահաշվարկի» կարգ
 10. «Տեղեկատվական անվտանգության» քաղաքականություն
 11. «Խորհրդին կից ներդրողների հետ հարաբերությունների և ռազմավարական հաղորդակցության հանձնաժողով»-ի կանոնակարգ
 12. «Խորհրդին կից թվային վերափոխման, ֆինանսական նորարարության և կիբերանվտանգության հանձնաժողով»-ի կանոնակարգ
 13. «Խորհրդին կից մարդկային ռեսուրսների կառավարման և տաղանդների զարգացման հանձնաժողով»-ի կանոնակարգ
 14. «Խորհրդին կից բանկային ռիսկերի կառավարման հանձնաժողով»-ի կանոնակարգ
 15. «Խորհրդին կից կորպորատիվ կառավարման և կառուցվածքային օպտիմալացման հանձնաժողով»-ի կանոնակարգ
 16. Սոցիալ բնապահպանական ռիսկերի քաղաքականության նկարագիր

Վերոնշյալ օրենքները և կանոնակարգերը կարող եք գտնել www.arlis.am կայքում:

Իրավական ակտեր

1. FATCA form W-8BEN-E

2. USA PATRIOT Act

3. The Wolfsberg Group-ի ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գծով հարցաթերթիկ

Էջը թարմացվել է` 18.06.2024 | 13:59

Տպել այս էջը

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: