Օնլայն բանկինգ
Փոխանցումներ բանկային հաշվով
Կիսվել`

Փոխանցումներ բանկային հաշվով

Կատարե՛ք SWIFT փոխանցումներ՝ առանց գումարի սահմանափակման, մրցունակ միջնորդավճարով և տարբեր արժույթներով։ Փոխանցումը հնարավոր է իրականացնել և՛ բանկային հաշվի առկայությամբ, և՛ առանց։

Սակագներ
Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով
Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (OUR տարբերակը)
ա/Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում 0.15%, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 55,000 ՀՀ դրամ
բ/Վճարման հանձնարարականը ԱրարատՄոբայլ/Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.1%, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից ( SHA/BEN տարբերակ) 0.1%, նվազագույնը 5,500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից՝ դեպի ԱՄՆ և Ճապոնիա վճարման հանձնարարականը թղթային, ԱՐԱՐԱՏՄՈԲԱՅԼ/Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 15,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ

Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Թուրքիա վճարման հանձնարարականը թղթային, ԱրարատՄոբայլ/Բանկ-Հաճախորդ, Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.15%,
նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 50,000.00 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Ռուսաստան և Բելարուսիա վճարման հանձնարարականը թղթային, ԱրարատՄոբայլ/Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ

Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի վրացական Bank of Georgia վճարման հանձնարարականը թղթային, ԱրարատՄոբայլ/Բանկ- հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 

0.15%, նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 55,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումներ ԵՎՐՈ-ով*
Թղթակից բանկի ծախսը կրում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (OUR տարբերակ)
Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում
մինչև 12,500 Եվրո 10,000 ՀՀ դրամ
12,500.01 և ավելի Եվրո 0.15%, նվազագույնը` 13,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 65,000 ՀՀ դրամ
Վճարման հանձնարարականը Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով  ներկայացնելու  դեպքում
մինչև 12,500 Եվրո 10,000 ՀՀ դրամ
12,500.01 և ավելի Եվրո 0.1%, նվազագույնը` 12,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 60,000 ՀՀ դրամ/
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից ( SHA/BEN տարբերակ) 0.1%, նվազագույնը 8,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Թուրքիա վճարման հանձնարարականը թղթային,  Բանկ-Հաճախորդ, Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.2%,
նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 60,000 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Ռուսաստան և Բելարուսիա վճարման հանձնարարականը թղթային, Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ,առավելագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ

Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Լատվիա վճարման հանձնարարականը թղթային, Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 30,000 ՀՀ դրամ,առավելագույնը` 60,000 ՀՀ դրամ

Անկանխ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի վրացաիկան Bank of Georgia վճարման հանձնարարականը ԱրարատՄոբայլ/Բանկ -հաճախորդ/Ինտերնետ-բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ,առավելագույնը` 65,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով և վրացական լարիով
Փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով կատարվում է OUR տարբերակով 0.1%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ CHF, GBP,  CNY,  CAD, AED, KZT, BYN, KGS արժույթներով
Թղթակից բանկերի ծախսերը կրում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն, իսկ միջնորդ բանկերի առկայության դեպքում ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (OUR տարբերակը)

0.15%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 55,000 ՀՀ դրամ

Մինչև ս․թ․ մայիսի 31-ը Չինական յուան (CNY) և ՄԱԷ դիրհամ (AED) արժույթների համար  գործում է հատուկ սակագին՝  0.15% , նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 60,000 ՀՀ դրամ 

Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (SHA/BEN տարբերակ) 0.15%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
Բանկում այլ արժույթներով գումարի փոխանցում՝ փոխանցումը կատարվում է ԵՎՐՈ արժույթով OUR տարբերակով, իսկ շահառուի հաշվին մուտքագրվում է հաճախորդի նախընտրած արժույթով  0.2%, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 55,000 ՀՀ դրամ
Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային անպարզ գումարների հետ վերադարձ,  վավերապայմանների ճշգրտում

ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլի և ցանկացած այլ արտարժույթ

5%, առավելագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ
ՀՀ տարածքից դուրս կատարված փոխանցումների վերաբերյալ թղթակից բանկին տրված պարզաբանում, կամ հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում, պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում
ԱՄՆ դոլարով 30,000 ՀՀ դրամ
Եվրոյով 35,000 ՀՀ դրամ
Ռուսական ռուբլով 5,000 ՀՀ դրամ
Այլ արտարժույթով 25,000 ՀՀ դրամ
ՀՀ տարածքում ցանկացած արժույթով կատարված փոխանցման վերաբերյալ հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իարականացում, պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում 500 ՀՀ դրամ
Ցանկացած արժույթով կատարված ներբանկային փոխանցման վերաբերյալ հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում, պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում 200 ՀՀ դրամ
SWIFT հաղորդագրության պատճենների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար) 1,000 ՀՀ դրամ**
SWIFT փոխանցման GPI կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար) 1,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր փոխանցման վերաբերյալ**

**Ներառյալ ԱԱՀ

BANCA POPOLARE DI SONDRIO բանկի՝ Իտալիայում գտնվող մասնաճյուղերից դեպի ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ֆիզիկական անձանց միջև իրականացվող փոխանցումների՝ կանխիկով ստացման կամ հաշվին մուտքագրման պայմաններ

Գործառնության տեսակ/Փոխանցման գումար Գանձում ուղարկող հաճախորդից
Կանխիկ մուտքով փոխանցում/մինչև 999.99 եվրո 8 եվրո
Փոխանցում հաշվից/մինչև 5000 եվրո 8 եվրո
Փոխանցում հաշվից/5000-9970 եվրո 14 եվրո
Կանխիկ մուտքով փոխանցվող առավելագույն գումարը 999.9 եվրո է, իսկ բանկային փոխանցման դեպքում՝ մեկ շաբաթվա ընթացքում առավելագույնը 9970 եվրո

Ծանուցում.

  • ՀՀ տարածքում փոխանցումներն իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
  • Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:
  • Պահանջվող փաստաթղթերը ՀՀ տարածքից դուրս ուղարկելիս հաշվետիրոջից լրացուցիչ գանձվում են ուղարկման ծախսերը:
  • Փոխանցված գումարի հետ վերադարձի հետ կապված բանկի ծախսերը կատարվում են Հաճախորդի հաշվին, եթե գումարի հետ վերադարձի գործընթացը բխել է Հաճախորի կողմից ներկայացվածծ վավերապայմանների անճշտությունից։

Նախկինում գործող սակագներ

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 03.03.2023 | 14:19

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: