header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Փոխանցումներ բանկային հաշվով
Կիսվել`

Փոխանցումներ բանկային հաշվով

Կատարե՛ք SWIFT փոխանցումներ՝ առանց գումարի սահմանափակման, մրցունակ միջնորդավճարով և տարբեր արժույթներով։ 

 

Սակագներ
Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով
Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (OUR տարբերակը)
ա/Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում 0.15%, նվազագույնը` 15,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 55,000 ՀՀ դրամ
բ/ Վճարման հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.1%, նվազագույնը` 15,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Վրաստան վճարման հանձնարարականը թղթային կամ հեռակառավարման  համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.15%, նվազագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 55,000 ՀՀ դրամ
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից ( SHA/BEN տարբերակ) 0.1%, նվազագույնը 5,500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Թուրքիա վճարման հանձնարարականը թղթային կամ հեռակառավարման  համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.2%, նվազագույնը` 15,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 60,000 ՀՀ դրամ

Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Ռուսաստան և Բելառուս (ներառյալ Ռուսաստանի և Բելառուսի շահառու) վճարման հանձնարարականը թղթային կամ հեռակառավարման համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ,առավելագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումներ ԵՎՐՈ-ով

Թղթակից բանկի ծախսը կրում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (OUR տարբերակ)
Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում
մինչև 12,500 Եվրո 12,000 ՀՀ դրամ
12,500.01 և ավելի Եվրո 0.15%, նվազագույնը` 13,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 65,000 ՀՀ դրամ
Վճարման հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերով ներկայացնելու դեպքում
մինչև 12,500 Եվրո 10,000 ՀՀ դրամ
12,500.01 և ավելի Եվրո 0.1%, նվազագույնը` 12,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 60,000 ՀՀ դրամ/
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (SHA/BEN տարբերակ) 0.1%, նվազագույնը 8,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Թուրքիա վճարման հանձնարարականը թղթային կամ հեռակառավարման համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.2%,
նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 60,000 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Ռուսաստան և Բելառուս (ներառյալ Ռուսաստանի և Բելառուսի շահառու) վճարման հանձնարարականը թղթային կամ հեռակառավարման համակարգերով ներկայացնելու դեպքում

0.15%, նվազագույնը` 50,000 ՀՀ դրամ,առավելագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ

Փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով և վրացական լարիով
Փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով կատարվում է OUR տարբերակով 0.1%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ վրացական լարիով կատարվում է OUR տարբերակով 10,000 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ Բանկում գնանշվող արժույթներով
Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն, իսկ միջնորդ բանկերի առկայության դեպքում ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (OUR տարբերակ)

0.15%, նվազագույնը` 15,000  ՀՀ դրամ,առավելագույնը` 55,000 ՀՀ դրամ

Բանկում այլ արժույթներով գումարի փոխանցում` փոխանցումը կատարվում է Եվրո արժույթով OUR տարբերակով, իսկ շահառուի հաշվին մուտքագրվում է հաճախորդի նախընտրած արժույթով 0.2%, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 55,000 ՀՀ դրամ
Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային անպարզ գումարների հետ վերադարձ,  վավերապայմանների ճշգրտում

ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլի և ցանկացած այլ արտարժույթ

5%, առավելագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ
ՀՀ տարածքից դուրս կատարված փոխանցումների վերաբերյալ թղթակից բանկին տրված պարզաբանում, կամ հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում, պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում
ԱՄՆ դոլարով 30,000 ՀՀ դրամ
Եվրոյով 35,000 ՀՀ դրամ
Ռուսական ռուբլով 5,000 ՀՀ դրամ
Այլ արտարժույթով 25,000 ՀՀ դրամ
ՀՀ տարածքում ցանկացած արժույթով կատարված փոխանցման վերաբերյալ հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում, պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում  1,000 ՀՀ դրամ
Ցանկացած արժույթով կատարված ներբանկային փոխանցման վերաբերյալ հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում, պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում 500 ՀՀ դրամ
Ցանկացած արժույթով ուղարկված միջազգային փոխանցումների համար ստացված ՓԼ/ԱՖ հարցումներ (Compliance հարցումներ)   10,000 ՀՀ դրամ
SWIFT հաղորդագրության պատճենների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար) 1,000 ՀՀ դրամ*
SWIFT փոխանցման GPI կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի, յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար) 1,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր փոխանցման վերաբերյալ*

*Ներառյալ ԱԱՀ

Ծանուցում.

  • ՀՀ տարածքում փոխանցումներն իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
  • Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:
  • Պահանջվող փաստաթղթերը ՀՀ տարածքից դուրս ուղարկելիս հաշվետիրոջից լրացուցիչ գանձվում են ուղարկման ծախսերը:
  • Փոխանցված գումարի հետ վերադարձի հետ կապված բանկի ծախսերը կատարվում են Հաճախորդի հաշվին, եթե գումարի հետ վերադարձի գործընթացը բխել է Հաճախորի կողմից ներկայացվածծ վավերապայմանների անճշտությունից։

Նախկինում գործող սակագներ

Էջը թարմացվել է` 01.04.2024 | 13:35

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: