header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Ի՞նչ է անհրաժեշտ իմանալ արագ դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս
Կիսվել`

Ի՞նչ է անհրաժեշտ իմանալ արագ դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս

Մեր խորհուրդը Ձեզ` ճիշտ կողմնորոշվեք. արագություն, հարմարավետություն, անվտանգություն և շահավետություն. սրանք հենց այն բնորոշիչներն են, որոնցով առաջնորդվում է յուրաքանչյուր մարդ, ով ցանկանում է դրամ ստանալ/փոխանցել իր բարեկամին, հարազատին, գործընկերոջը:

 

 

Ի՞նչ է անհրաժեշտ իմանալ արագ դրամական փոխանցումներ իրականացնելիս
 • Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով փոխանցումներն իրականացվում են ֆիզիկական անձանց անունով՝ ԱՌԱՆՑ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ:
 • Դրամական միջոցների փոխանցման/ստացման գործարքներ կատարելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:
 • Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինեն փոխանցված գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարը, ինչպես նաև անդորրագիր` մատուցված ծառայության վերաբերյալ: Հասցեատերը ստանում է փոխանցված գումարն ամբողջությամբ և չի վճարում միջնորդավճար:
 • ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում փոխանցումներն իրականացվում են ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով և ՀՀ դրամով հաճախորդի ներկայացված հետևյալ պարտադիր տվյալների առկայության դեպքում.
 1. անձը հաստատող փաստաթուղթ
 2. փոխանցվող գումարը և փոխանցման միջնորդավճարը
 3. փոխանցման երկիրը և քաղաքը
 4. գումարը ստացողի անուն, ազգանուն և հայրանուն, եթե այն նշված է անձնագրում:
 • Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով փոխանցումներ կատարելիս 1 գործարքի առավելագույն գումարի չափը կազմում է 900 000 ՌԴ ռուբլի, 20 000 ԱՄՆ դոլար, 15000 եվրո, 5,000,000 ՀՀ դրամ, եթե այլ բան նախատեսված չէ համապատասխան համակարգի կանոններով: Խոշոր գումարները մի քանի մասերի տրոհելն արգելվում է:
 • Միջնորդավճարը հաշվարկվում է տվյալ օրվա ՀՀ ԿԲ հաշվարկային փոխարժեքով: 
 • Փոխանցողն ունի առաջնայնության իրավունք ստացողի նկատմամբ, այն է` եթե գումարը փոխանցելուց հետո փոխանցողը հետ է պահանջում փոխանցված գումարը, և հարցման արդյունքում պարզվում է, որ հասցեատերը գումարը դեռ չի ստացել, այդ պարագայում հաճախորդին առաջարկվում է լրացնել գումարը հետ ստանալու վերաբերյալ դիմում, որից հետո հիմնական գումարը` առանց միջնորդավճարի, վերադարձվում է հաճախորդին դիմումը ներկայացնելու պահից մինչև 1 բանկային օր ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ ԱԴՓ համակարգի կամ ստացող բանկի պայմաններով: 
 • Եթե գումարը փոխանցելուց հետո փոխանցողը հայտնում է, որ փոխանցման տվյալներում առկա է սխալ, այդ պարագայում հաճախորդին առաջարկվում է լրացնել դիմում, որում նշվում են ուղղման ենթակա տվյալները: Իրականացված ուղղման համար հաճախորդից գանձվում է սխալի ուղղման միջնորդավճար` 1000 ՀՀ դրամի չափով: Ուղղումն իրականացվում է յուրաքանչյուր համակարգի համար սահմանված կարգով: Փոխանցում կատարած հաճախորդի դիմումի համաձայն արագ դրամական փոխանցումներում ցանկացած բնույթի փոփոխություններն իրականացվում են ուղղման վերաբերյալ դիմումը ներկայացնելու պահից մինչև 1 բանկային օր ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ ԱԴՓ համակարգի կամ ստացող բանկի պայմաններով:
 • ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը պատասխանատվություն չի կրում փոխանցման կոդը հաճախորդի կողմից երրորդ անձին փոխանցելու պատճառով առաջացած հետևանքների համար:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում Դրամական միջոցների վճարումն իրականացվում է ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով և ՀՀ դրամով հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության, փոխանցման կոդի և ստացողի անվան, ազգանվան և հայրանվան (եթե այն նշված է անձնագրում) համընկնման դեպքում  (եթե այլ բան նախատեսված չէ արագ դրամական փոխանցումների համակարգով)։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հեռախոսային կենտրոն` (37410) 59-23-23:

Էջը թարմացվել է` 05.05.2022 | 12:32

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: