Օնլայն բանկինգ
Փոխանցումներ բանկային հաշվով
Կիսվել`

Փոխանցումներ բանկային հաշվով

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն իրականացնում է փոխանցումներ ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով: Ծառայությունը նախատեսված է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց համար: 

Հատուկ առաջարկ մինչև ս․թ․ օգոստոսի 31-ը ներառյալ

SWIFT փոխանցումներ մինչև 20,000 Եվրո  հատուկ՝ 7,000 ՀՀ դրամ սակագնով: 

 

Սակագներ
Փոխանցումներ ՀՀ դրամով
Հաշվից փոխանցումներ Անվճար
Ստացված փոխանցումների մուտքագրում հաշվին Անվճար
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու գործարքի գումարի 0.1% նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ առավելագույնը 3,000 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ արտարժույթով
Արտարժույթով ՀՀ տարածքում

Ռեզիդենտների համար՝ 5,000 ՀՀ դրամ

Ոչ ռեզիդենտների համար՝ 0.15 %, նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50,000 ՀՀ դրամ

Բանկի հաշիվների միջև (միջմասնաճյուղային) Անվճար
Ներբանկային փոխանցումներ առանց հաշիվ բացելու Գործարքի գումարի 0.1%, նվազագույնը 300 ՀՀ դրամ, առավելագույն 3,000 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով
Թղթակից բանկի ծախսերը կրում է բանկը, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (OUR տարբերակը)
ա/Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում 0.15%, նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
բ/Վճարման հանձնարարականը ԱրարատՄոբայլ/Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.1%, նվազագույնը 5,500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45,000 ՀՀ դրամ
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը կրում է բանկը (Guaranteed OUR տարբերակ) OUR տարբերակի սակագնին +10,000 ՀՀ դրամ
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից ( SHA/BEN տարբերակ) 0.1%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 12,000 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Թուրքիա վճարման հանձնարարականը թղթային, ԱրարատՄոբայլ, Բանկ-Հաճախորդ, Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.15%,
նվազագույնը 15,000.00 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 50,000.00 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ ԵՎՐՈ-ով
Թղթակից բանկի ծախսը կրում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (OUR տարբերակ)
Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում 0.15%, նվազագույնը 7,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
Վճարման հանձնարարականն ԱրարատՄոբայլ/Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.1%, նվազագույնը 6,500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45,000 ՀՀ դրամ
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից ( SHA/BEN տարբերակ) 0.1%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 12,000 ՀՀ դրամ
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Թուրքիա վճարման հանձնարարականը թղթային, ԱրարատՄոբայլ, Բանկ-Հաճախորդ, Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.15%,
նվազագույնը 15,000.00 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 50,000.00 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով և վրացական լարիով
Փոխանցումներ ՌԴ ռուբլով կատարվում է OUR տարբերակով 0.1%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ վրացական լարիով կատարվում է OUR տարբերակով 0.1%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ CHF, GBP, AUD, CAD, AED, JPY, KZT, BYN, KGS արժույթներով
Թղթակից բանկերի ծախսերը կրում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն, իսկ առկայության դեպքում բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից (OUR տարբերակը)
Վճարման հանձնարարականը թղթային ներկայացնելու դեպքում 0.15%, նվազագույնը 12,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
Վճարման հանձնարարականը ԱրարատՄոբայլ/Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.1%, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
Թղթակից և բոլոր միջնորդ բանկերի ծախսերը գանձվում են փոխանցվող գումարից ( SHA/BEN տարբերակ) 0.15%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 12,000 ՀՀ դրամ
CHF արժույթի դեպքում վճարման հանձնարարականը թղթային կրիչով ներկայացնելու դեպքում  0,15% (նվազագույնը 15, 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ)
CHF արժույթի դեպքում վճարման հանձնարարականը էլեկտրոնային կրիչով ներկայացնելու դեպքում  0,15% (նվազագույնը 12, 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ)
CHF արժույթի դեպքում վճարման հանձնարարականը թղթային կամ էլեկտրոնային կրիչով ներկայացնելու դեպքում ( SHA/BEN տարբերակ) 0,1% (նվազագույնը 10, 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 30,000 ՀՀ դրամ)
Անկախ փոխանցման ծախսային տարբերակից դեպի Թուրքիա վճարման հանձնարարականը թղթային, ԱրարատՄոբայլ, Բանկ-Հաճախորդ, Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգերով ներկայացնելու դեպքում 0.15%,
նվազագույնը 15,000.00 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը` 50,000.00 ՀՀ դրամ
Բանկում այլ արժույթներով գումարի փոխանցում՝ փոխանցումը կատարվում է ԱՄՆ դոլարով OUR տարբերակով, իսկ շահառուի հաշվին մուտքագրվում է հաճախորդի նախընտրած արժույթով:  0.2%, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 55,000 ՀՀ դրամ
Փոխանցումներ ոսկով (999.9)
Ներբանկային  Անվճար
ՀՀ այլ բանկեր և արտերկիր 25,000 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր մուտքի և ելքի համար)
Թղթակից բանկերից ստացված արտարժութային չպարզված գումարների հետ վերադարձ կամ վավերապայմանների ճշգրտում:  
ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի և ցանկացած այլ արտարժույթ 3%, առավելագույնը 5,000 ՀՀ դրամ
ՀՀ տարածքից դուրս կատարված փոխանցումների վերաբերյալ հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում, պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում
ա/ ԱՄՆ դոլարով 30,000 ՀՀ դրամ
բ/Եվրոյով 35,000 ՀՀ դրամ
գ/Ռուսական ռուբլով 5,000 ՀՀ դրամ
դ/ Այլ արտարժույթով 25,000 ՀՀ դրամ
ՀՀ տարածքում ցանկացած արժույթով կատարված փոխանցման վերաբերյալ հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իարականացում, պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում 500 ՀՀ դրամ
Ցանկացած արժույթով կատարված ներբանկային փոխանցման վերաբերյալ հաճախորդի գրավոր հայտի հիման վրա հարցումների իրականացում, պայմանների փոփոխում, չեղյալ համարում 200 ՀՀ դրամ
SWIFT հաղորդագրության պատճենների տրամադրում (ըստ հաճախորդի պահանջի՝ յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար) 1,000 ՀՀ դրամ
SWIFT փոխանցման GPI կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում 1,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր փոխանցման վերաբերյալ
Փոխանցման վավերապայմանների վերաբերյալ թղթակից բանկին տրված պարզաբանումներ Թղթակից բանկի կողմից գանձված միջնորդավճարին համարժեք ՀՀ դրամ
Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերով փոխանցումների պայմանների փոփոխում 1,000 ՀՀ դրամ

 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO բանկի՝ Իտալիայում գտնվող մասնաճյուղերից դեպի ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ֆիզիկական անձանց միջև իրականացվող փոխանցումների՝ կանխիկով ստացման կամ հաշվին մուտքագրման պայմաններ

Գործառնության տեսակ/Փոխանցման գումար Գանձում ուղարկող հաճախորդից
Կանխիկ մուտքով փոխանցում/մինչև 999.99 եվրո 8 եվրո
Փոխանցում հաշվից/մինչև 5000 եվրո 8 եվրո
Փոխանցում հաշվից/5000-9970 եվրո 14 եվրո
Կանխիկ մուտքով փոխանցվող առավելագույն գումարը 999.9 եվրո է, իսկ բանկային փոխանցման դեպքում՝ մեկ շաբաթվա ընթացքում առավելագույնը 9970 եվրո

Արժեքները ներկայացված են ներառյալ ԱԱՀ:

Ծանուցում.

  • ՀՀ տարածքում փոխանցումներն իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում:
  • Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են, ապա Բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:
  • Հաճախորդի մեղքով վճարված գումարի վերադարձի դեպքում (օրինակ՝ վավերապայմաններին անճշտություն), բանկի ծախսերը կատարվում են հաճախորդի հաշվին:
  • Պահանջվող փաստաթղթերը ՀՀ տարածքից դուրս ուղարկելիս հաշվետիրոջից լրացուցիչ գանձվում են ուղարկման ծախսերը:
Թղթակից բանկեր

Հաշվետեր: AraratBank OJSC
Հասցե: ՀՀ , 0010, ք. Երևան, Բուզանդի 87 շենք, 85 տարածք

SWIFT կոդ՝ ARMCAM22

ՓՈԽՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԹՂԹԱԿՑԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 

Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 15.06.2022 | 16:29

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: