header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Ոսկու գրավով վարկ
Կիսվել`

Ոսկու գրավով վարկ

Շտապ լուծում ձեր առօրյա խնդիրներին․ սպառողական վարկեր ոսկյա իրերի գրավադրմամբ։ Տրամադրվում է 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց։ 

 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

 • Առավելագույն գումար

  10․000․000 ՀՀ դրամ

 • Առավելագույն ժամկետ

  1800 օր

Տրամադրման պայմաններ

Ոսկու գրավադրմամբ վարկերը ձևակերպվում են Բանկի հետևյալ մասնաճյուղերում՝ Կոմիտաս, Մալաթիա, Սեբաստիա, Մաշտոց, Գյումրի, Աբովյան, Ծաղկաձոր, Դավթաշեն, Իսահակյան, Շենգավիթ, Դիլիջան, Նոր Նորք, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Արմավիր, Սևան, Մասիս, , Հրազդան, Էրեբունի, Գորիս, Մարտունի, Ջրվեժ, Շիրակ, Սպիտակ, Աշտարակ, Աջափնյակ, Իջևան, Նոր-Նորք 1, Ավան-Առինջ, Չարենցավան, Արաբկիր, Վանաձոր 2, Գյումրի 2, Ստեփանակերտ։

Վարկի նպատակ Սպառողական 
Վարկի Ժամկետ  Վարկի գումար Տոկոսադրույք   Վարկի և տոկոսի վճարում Վարկ/Գրավ հարաբերություն
90-100 օր 100,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ 12% (փաստ․ 15.9-22.74% ) Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակահատվածի համար Մինչև գնահատված արժեքի 100%101 -190 օր 150,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ   14.5%     (փաստ․ 16.81-21.17%) Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` ամսական

191-370 օր 100,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ 15.5%    (փաստ․ 17.35-21.23%)
371 - 550 օր 16.5%  (փաստ․ 18.31-20.31%)
730 - 1800 օր 30,000 - 10,000,000 ՀՀ դրամ 17.5% (փաստ․ 18.39-23.18%) Ամսական անուիտետային
Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար բացվում է ընթացիկ հաշիվ՝ համաձայն բանկում գործող սակագների

Վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի              վարման և սպասարկման  միջնորդավճար
 •  30,000-ից 70,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 1,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 70,001-ից 200,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 2,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով 
 • 200,001-ից 400,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 4,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 •  400,001-ից 600,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 8,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 600,001-ից 800,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 10,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 800,001-ից 1,000,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 14,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 1,000,001-ից 2,500,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 16,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 2,500,001-ից 4,000,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 26,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 4,000,001-ից 6,000,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 30,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 6,000,001-ից 10,000,000 ՀՀ դրամ վարկի գումարի դեպքում, 60,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
Ժամկետանց տոկոսագումարի/վարկի գծով տույժ Օրական 0.13%

Վարկի վաղաժամկետ մարում Տույժեր չեն կիրառվում

Գրավադրված ոսկին  վարկային պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո ի  պահ տալու դեպքում

Օրական 100 ՀՀ դրամ սկսած 6-րդ օրվանից

Հարգելի հաճախորդ, Ձեր վարկային դիմումների արդյունքում ձևավորված գնահատականները և հարցումների քանակը կարող են  ազդեցություն ունենալ Սքորինգային համակարգերում Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:

Ոսկու գնահատման գներ

Ոսկու հարգ

ՀՀ դրամ

375

10,600

500

14,100

585

16,500

750

21,100

875

24,500

916

25,700

958

26,900

999

28,400

 

Ոսկու գնահատման սակագներ 30․08․19-ից

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ)։

 

Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկը տրամադրելու ժամկետ(պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո)` 1 աշխատանքային օր։
 • Գրավը հաճախորդին վերադարձվում է վարկի ամբողջական մարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը տարեկան է,  վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ տարին ընդունելով 365 օր։

Վարկային հայտի բավարարման և մերժման գործոններ

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Ուշադրություն․ Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն

Ուշադրություն

Տեղեկացնում ենք, որ 16.08.2019թ.-ից սպառողական վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումներ իրականացրած վարկառուները կարող են ստանալ վաղաժամկետ մարումից վճարված միջնորդավճարների մասով առաջացած վերադարձման ենթակա գումարները։ Գումարները ստանալու նպատակով հաճախորդները կարող են մոտենալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ մասնաճյուղեր կամ գլխամասային գրասենյակ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ։

Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում կատարվում է  տույժերի հաշվարկում՝ համաձայն վարկային համաձայնագրի։

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում տալ լրացուցիչ հարցեր։

Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում։

Վարկի/լիզինգի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Էջը թարմացվել է` 12.06.2024 | 15:04

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: