header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ պարտատոմսեր
Կիսվել`

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ պարտատոմսեր

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն արժեթղթերի շուկայի ամենաակտիվ մասնակիցներից է և վերջին 16 տարիների ընթացքում արդեն 28-րդ անգամ անընդմեջ իրականացնում է կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկումներ:

28-րդ թողարկում
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի 28-րդ թողարկման հիմնական պայմանները
Արժեթղթերի դասը Անվանական արժեկտրոնային
Պարտատոմսերի քանակը 200,000 հատ
Թողարկման ընդհանուր ծավալ 5 000 000 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք Տարեկան 5.75%, որը կհաշվարկվի տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած
Արժեկտրոնների վճարում Եռամսյակային վճարումների պարբերականությամբ
Շրջանառության ժամկետ 48 ամիս
Տեղաբաշխման ժամկետ 10/06/2024թ.-10/09/2024թ.
Տեղեկացնում ենք, որ պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 10/04/2024թ.
Կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող եք ձեռք բերել 10/06/2024թ.-ից մինչև 10/09/2024թ.-ը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում, իսկ ցուցակումից սկսած դրանք շրջանառվելու են երկրորդային շուկայում, մասնավորապես՝ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ առևտրային հարթակում
Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի հաշիվ ունենալ կամ բացել «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից հաշվի օպերատորի կարգավիճակ ստացած ընկերություններում և բանկային հաշիվներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ցանկացած բանկում: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար պահանջվող բոլոր հաշիվները հնարավոր է բացել հենց ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում՝ անվճար և առանց սպասարկման վճարի՝ պարտատոմսի գործողության ընթացքում
Կատարելով ներդրում կորպորատիվ պարտատոմսերում` Դուք կարող եք շրջանառության ընթացքում ցանկացած պահի դրանք վաճառել և շուկայական տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումների բացակայության պայմաններում ստանալ ինչպես ներդրված գումարն, այնպես էլ կուտակված տոկոսագումարները
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերում ներդրված միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվ` 10.06.2028թ..

Ծանուցում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 28-րդ թողարկման պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների 1-ին վճարում 10.09.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 2-րդ վճարում 10.12.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 3-րդ վճարում 10.03.2025թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 4-րդ վճարում 10.06.2025թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 5-րդ վճարում 10.09.2025թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 6-րդ վճարում 10.12.2025թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 7-րդ վճարում 10.03.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 8-րդ վճարում 10.06.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 9-րդ վճարում 10.09.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 10-րդ վճարում 10.12.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 11-րդ վճարում 10.03.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 12-րդ վճարում 10.06.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 13-րդ վճարում 10.09.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 14-րդ վճարում 10.12.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 15-րդ վճարում 10.03.2028թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 16-րդ վճարում և պարտատոմսերի մարում 10.06.2028թ․
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ պարտատոմսերի մարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը
Արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է ՀԿԴ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին` պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման օրվա մինչև ժամը 14:00-ն: Արժեկտրոնային եկամուտը, ինչպես նաև մարման գումարը վճարվում են վճարման օրվանը նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում, պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի (ռեեստրի) հիման վրա, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում կամ այլ բանկերում պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին

Պարտատոմսերի և Բանկի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագրում, վերջինիս լրացումներում և թողարկման վերջնական պայմաններում: Բաժանորդագրության ընթացքում պարտատոմսերի յուրաքանչյուր օրվա գնի մասին տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

27-րդ թողարկում
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի 27-րդ թողարկման հիմնական պայմանները
Արժեթղթերի դասը Անվանական արժեկտրոնային
Պարտատոմսերի քանակը 200,000 հատ
Թողարկման ընդհանուր ծավալ 5 000 000 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք Տարեկան 5.75%, որը կհաշվարկվի տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած
Արժեկտրոնների վճարում Եռամսյակային վճարումների պարբերականությամբ
Շրջանառության ժամկետ 48 ամիս
Տեղաբաշխման ժամկետ 26/03/2024թ.-26/06/2024թ.
Տեղեկացնում ենք, որ պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 06/09/2023թ.
Կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող եք ձեռք բերել 26/03/2024թ.-ից մինչև 26/06/2024թ.-ը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում, իսկ ցուցակումից սկսած դրանք շրջանառվելու են երկրորդային շուկայում, մասնավորապես՝ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ առևտրային հարթակում
Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի հաշիվ ունենալ կամ բացել «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից հաշվի օպերատորի կարգավիճակ ստացած ընկերություններում և բանկային հաշիվներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ցանկացած բանկում: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար պահանջվող բոլոր հաշիվները հնարավոր է բացել հենց ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում՝ անվճար և առանց սպասարկման վճարի՝ պարտատոմսի գործողության ընթացքում
Կատարելով ներդրում կորպորատիվ պարտատոմսերում` Դուք կարող եք շրջանառության ընթացքում ցանկացած պահի դրանք վաճառել և շուկայական տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումների բացակայության պայմաններում ստանալ ինչպես ներդրված գումարն, այնպես էլ կուտակված տոկոսագումարները
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերում ներդրված միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվ` 26.03.2028թ.

Ծանուցում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 27-րդ թողարկման պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների 1-ին վճարում 26.06.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 2-րդ վճարում 26.09.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 3-րդ վճարում 26.12.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 4-րդ վճարում 26.03.2025թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 5-րդ վճարում 26.06.2025թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 6-րդ վճարում 26.09.2025թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 7-րդ վճարում 26.12.2025թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 8-րդ վճարում 26.03.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 9-րդ վճարում 26.06.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 10-րդ վճարում 26.09.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 11-րդ վճարում 26.12.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 12-րդ վճարում 26.03.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 13-րդ վճարում 26.06.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 14-րդ վճարում 26.09.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 15-րդ վճարում 26.12.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 16-րդ վճարում և պարտատոմսերի մարում 26.03.2028թ․
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ պարտատոմսերի մարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը
Արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է ՀԿԴ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին` պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման օրվա մինչև ժամը 14:00-ն: Արժեկտրոնային եկամուտը, ինչպես նաև մարման գումարը վճարվում են վճարման օրվանը նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում, պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի (ռեեստրի) հիման վրա, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում կամ այլ բանկերում պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին
Պարտատոմսերի և Բանկի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագրում, վերջինիս լրացումներում և թողարկման վերջնական պայմաններում: Բաժանորդագրության ընթացքում պարտատոմսերի յուրաքանչյուր օրվա  գնի մասին տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ։
26-րդ թողարկում
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի 26-րդ թողարկման հիմնական պայմանները
Արժեթղթերի դասը Անվանական արժեկտրոնային
Պարտատոմսերի քանակը 80,000 հատ
Թողարկման ընդհանուր ծավալ 2 000 000 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք Տարեկան 5.5%, որը կհաշվարկվի տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած
Արժեկտրոնների վճարում Եռամսյակային վճարումների պարբերականությամբ
Շրջանառության ժամկետ 48 ամիս
Տեղաբաշխման ժամկետ 18/09/2023թ.-18/12/2023թ.
Տեղեկացնում ենք, որ պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 06/09/2023թ.:
Կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող եք ձեռք բերել 18/09/2023թ.-ից մինչև 18/12/2023թ.-ը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում, իսկ ցուցակումից սկսած դրանք շրջանառվելու են երկրորդային շուկայում, մասնավորապես՝ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ առևտրային հարթակում:
Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի հաշիվ ունենալ կամ բացել «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից հաշվի օպերատորի կարգավիճակ ստացած ընկերություններում և բանկային հաշիվներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ցանկացած բանկում: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար պահանջվող բոլոր հաշիվները հնարավոր է բացել հենց ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում՝ անվճար և առանց սպասարկման վճարի՝ պարտատոմսի գործողության ընթացքում:
Կատարելով ներդրում կորպորատիվ պարտատոմսերում` Դուք կարող եք շրջանառության ընթացքում ցանկացած պահի դրանք վաճառել և շուկայական տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումների բացակայության պայմաններում ստանալ ինչպես ներդրված գումարն, այնպես էլ կուտակված տոկոսագումարները:
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերում ներդրված միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվ` 18.09.2027թ.

Ծանուցում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 26-րդ թողարկման պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների 1-ին վճարում 18.12.2023թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 2-րդ վճարում 18.03.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 3-րդ վճարում 18.06.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 4-րդ վճարում 18.09.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 5-րդ վճարում 18.12.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 6-րդ վճարում 18.03.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 7-րդ վճարում 18.06.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 8-րդ վճարում 18.09.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 9-րդ վճարում 18.12.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 10-րդ վճարում 18.03.2026թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 11-րդ վճարում 18.06.2026թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 12-րդ վճարում 18.09.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 13-րդ վճարում 18.12.2026թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 14-րդ վճարում 18.03.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 15-րդ վճարում 18.06.2027թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 16-րդ վճարում և պարտատոմսերի մարում 18.09.2027թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ պարտատոմսերի մարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:
Արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է ՀԿԴ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին` պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման օրվա մինչև ժամը 14:00-ն: Արժեկտրոնային եկամուտը, ինչպես նաև մարման գումարը վճարվում են վճարման օրվանը նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում, պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի (ռեեստրի) հիման վրա, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում կամ այլ բանկերում պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:
Պարտատոմսերի և Բանկի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագրում, վերջինիս լրացումներում և թողարկման վերջնական պայմաններում: Բաժանորդագրության ընթացքում պարտատոմսերի յուրաքանչյուր օրվա  գնի մասին տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

 

25-րդ թողարկում
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի 25-րդ թողարկման հիմնական պայմանները. 
Արժեթղթերի դասը Անվանական արժեկտրոնային
Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը 25 ԱՄՆ դոլար
Պարտատոմսերի քանակը 80,000 հատ
Թողարկման ընդհանուր ծավալ 2 000 000 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք Տարեկան 5%, որը կհաշվարկվի տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած
Արժեկտրոնների վճարում Եռամսյակային վճարումների պարբերականությամբ
Շրջանառության ժամկետ 36 ամիս
Տեղաբաշխման ժամկետ 18/09/2023թ.-18/12/2023թ.
Տեղեկացնում ենք, որ պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 06/09/2023թ.:
Կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող եք ձեռք բերել 18/09/2023թ.-ից մինչև 18/12/2023թ.-ը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում, իսկ ցուցակումից սկսած դրանք շրջանառվելու են երկրորդային շուկայում, մասնավորապես՝ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ առևտրային հարթակում:
Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի հաշիվ ունենալ կամ բացել «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից հաշվի օպերատորի կարգավիճակ ստացած ընկերություններում և բանկային հաշիվներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ցանկացած բանկում: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար պահանջվող բոլոր հաշիվները հնարավոր է բացել հենց ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում՝ անվճար և առանց սպասարկման վճարի՝ պարտատոմսի գործողության ընթացքում:
Կատարելով ներդրում կորպորատիվ պարտատոմսերում` Դուք կարող եք շրջանառության ընթացքում ցանկացած պահի դրանք վաճառել և շուկայական տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումների բացակայության պայմաններում ստանալ ինչպես ներդրված գումարն, այնպես էլ կուտակված տոկոսագումարները:
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերում ներդրված միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվ` 18.09.2026թ.

Ծանուցում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 25-րդ թողարկման պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների 1-ին վճարում 18.12.2023թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 2-րդ վճարում 18.03.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 3-րդ վճարում 18.06.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 4-րդ վճարում 18.09.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 5-րդ վճարում 18.12.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 6-րդ վճարում 18.03.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 7-րդ վճարում 18.06.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 8-րդ վճարում 18.09.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 9-րդ վճարում 18.12.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 10-րդ վճարում 18.03.2026թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 11-րդ վճարում 18.06.2026թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 12-րդ վճարում և պարտատոմսերի մարում 18.09.2026թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ պարտատոմսերի մարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:
Արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է ՀԿԴ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին` պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման օրվա մինչև ժամը 14:00-ն: Արժեկտրոնային եկամուտը, ինչպես նաև մարման գումարը վճարվում են վճարման օրվանը նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում, պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի (ռեեստրի) հիման վրա, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում կամ այլ բանկերում պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:
Պարտատոմսերի և Բանկի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագրում, վերջինիս լրացումներում և թողարկման վերջնական պայմաններում: Բաժանորդագրության ընթացքում պարտատոմսերի յուրաքանչյուր օրվա  գնի մասին տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ։
24-րդ թողարկում
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի 24-րդ թողարկման հիմնական պայմանները
Արժեթղթերի դասը Անվանական արժեկտրոնային
Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը 25 ԱՄՆ դոլար
Պարտատոմսերի քանակը 200,000 հատ
Թողարկման ընդհանուր ծավալ 5 000 000 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք Տարեկան 4.5%, որը կհաշվարկվի տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած
Արժեկտրոնների վճարում Եռամսյակային վճարումների պարբերականությամբ
Շրջանառության ժամկետ 27 ամիս
Տեղաբաշխման ժամկետ 18/09/2023թ.-18/12/2023թ․
Տեղեկացնում ենք, որ պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 06/09/2023թ
Կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող եք ձեռք բերել 18/09/2023թ.-ից մինչև 18/12/2023թ.-ը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում, իսկ ցուցակումից սկսած դրանք շրջանառվելու են երկրորդային շուկայում, մասնավորապես՝ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ առևտրային հարթակում
Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի հաշիվ ունենալ կամ բացել «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից հաշվի օպերատորի կարգավիճակ ստացած ընկերություններում և բանկային հաշիվներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ցանկացած բանկում: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար պահանջվող բոլոր հաշիվները հնարավոր է բացել հենց ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում՝ անվճար և առանց սպասարկման վճարի՝ պարտատոմսի գործողության ընթացքում
Կատարելով ներդրում կորպորատիվ պարտատոմսերում` Դուք կարող եք շրջանառության ընթացքում ցանկացած պահի դրանք վաճառել և շուկայական տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումների բացակայության պայմաններում ստանալ ինչպես ներդրված գումարն, այնպես էլ կուտակված տոկոսագումարները
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերում ներդրված միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվ` 18.12.2025թ.

Ծանուցում․

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 24-րդ թողարկման պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով 
Արժեկտրոնային եկամուտների 1-ին վճարում 18.12.2023թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 2-րդ վճարում 18.03.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 3-րդ վճարում 18.06.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 4-րդ վճարում 18.09.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 5-րդ վճարում 18.12.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 6-րդ վճարում 18.03.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 7-րդ վճարում 18.06.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 8-րդ վճարում 18.09.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 9-րդ վճարում և պարտատոմսերի մարում 18.12.2025թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ պարտատոմսերի մարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը։
Արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է ՀԿԴ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին` պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման օրվա մինչև ժամը 14:00-ն: Արժեկտրոնային եկամուտը, ինչպես նաև մարման գումարը վճարվում են վճարման օրվանը նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում, պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի (ռեեստրի) հիման վրա, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում կամ այլ բանկերում պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:
Պարտատոմսերի և Բանկի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագրում, վերջինիս լրացումներում և թողարկման վերջնական պայմաններում: Բաժանորդագրության ընթացքում պարտատոմսերի յուրաքանչյուր օրվա  գնի մասին տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ։
23-րդ թողարկում
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի 23-րդ թողարկման հիմնական պայմանները. 
Արժեթղթերի դասը Անվանական արժեկտրոնային
Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) AMARBKB2NER1
Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը 25 ԱՄՆ դոլար
Պարտատոմսերի քանակը 120,000 հատ
Թողարկման ընդհանուր ծավալ 3 000 000 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք Տարեկան 4.25%, որը կհաշվարկվի տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած
Արժեկտրոնների վճարում Եռամսյակային վճարումների պարբերականությամբ
Շրջանառության ժամկետ 27 ամիս
Տեղաբաշխման ժամկետ

08/09/2022թ.-08/12/2022թ.

 

Տեղեկացնում ենք, որ պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08/04/2022թ.:
Կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող եք ձեռք բերել 08/09/2022թ.-ից մինչև 08/12/2022թ.-ը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում, իսկ ցուցակումից սկսած դրանք շրջանառվելու են երկրորդային շուկայում, մասնավորապես՝ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ առևտրային հարթակում:
Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի հաշիվ ունենալ կամ բացել «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից հաշվի օպերատորի կարգավիճակ ստացած ընկերություններում և բանկային հաշիվներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ցանկացած բանկում: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար պահանջվող բոլոր հաշիվները հնարավոր է բացել հենց ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում՝ անվճար և առանց սպասարկման վճարի՝ պարտատոմսի գործողության ընթացքում:
Կատարելով ներդրում կորպորատիվ պարտատոմսերում` Դուք կարող եք շրջանառության ընթացքում ցանկացած պահի դրանք վաճառել և շուկայական տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումների բացակայության պայմաններում ստանալ ինչպես ներդրված գումարն, այնպես էլ կուտակված տոկոսագումարները:
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերում ներդրված միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվ` 08.12.2024թ.

Ծանուցում․

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 23-րդ թողարկման պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով 
Արժեկտրոնային եկամուտների 1-ին վճարում 08.12.2022թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 2-րդ վճարում 08.03.2023թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 3-րդ վճարում 08.06.2023թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 4-րդ վճարում 08.09.2023թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների 5-րդ վճարում 08.12.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 6-րդ վճարում 08.03.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 7-րդ վճարում 08.06.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 8-րդ վճարում 08.09.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 9-րդ վճարում և պարտատոմսերի մարում 08.12.2024թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ պարտատոմսերի մարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:
Արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է ՀԿԴ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին` պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման օրվա մինչև ժամը 14:00-ն: Արժեկտրոնային եկամուտը, ինչպես նաև մարման գումարը վճարվում են վճարման օրվանը նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում, պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի (ռեեստրի) հիման վրա, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում կամ այլ բանկերում պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:
Պարտատոմսերի և Բանկի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագրում, վերջինիս լրացումներում և թողարկման վերջնական պայմաններում:
22-րդ թողարկում
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի 22-րդ թողարկման հիմնական պայմանները.  
Արժեթղթերի դասը Անվանական արժեկտրոնային
Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (ISIN) AMARBKB2MER3
Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը 25 ԱՄՆ դոլար
Պարտատոմսերի քանակը 200 000 հատ
Թողարկման ընդհանուր ծավալ 5 000 000 ԱՄՆ դոլար
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք Տարեկան 4.75%, որը կհաշվարկվի տեղաբաշխման առաջին օրվանից սկսած
Արժեկտրոնների վճարում Եռամսյակային վճարումների պարբերականությամբ
Շրջանառության ժամկետ 27 ամիս
Տեղաբաշխման ժամկետ

21/04/2022թ.-21/07/2022թ.

02․05․22թ․ դրությամբ տեղաբաշխված է

Տեղեկացնում ենք, որ պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 08/04/2022թ.:
Կորպորատիվ պարտատոմսերը կարող եք ձեռք բերել 21/04/2022թ.-ից մինչև 21/07/2022թ.-ը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի Գլխավոր գրասենյակում կամ մասնաճյուղերում, իսկ ցուցակումից սկսած դրանք շրջանառվելու են երկրորդային շուկայում, մասնավորապես՝ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ առևտրային հարթակում:
Պարտատոմսերը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է արժեթղթերի հաշիվ ունենալ կամ բացել «Հայաստանի Կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ –ի կողմից հաշվի օպերատորի կարգավիճակ ստացած ընկերություններում և բանկային հաշիվներ՝ ՀՀ տարածքում գործող ցանկացած բանկում: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ հանդիսանում է հաշվի օպերատոր, հետևաբար պահանջվող բոլոր հաշիվները հնարավոր է բացել հենց ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում՝ անվճար և առանց սպասարկման վճարի՝ պարտատոմսի գործողության ընթացքում:
Կատարելով ներդրում կորպորատիվ պարտատոմսերում` Դուք կարող եք շրջանառության ընթացքում ցանկացած պահի դրանք վաճառել և շուկայական տոկոսադրույքների կտրուկ տատանումների բացակայության պայմաններում ստանալ ինչպես ներդրված գումարն, այնպես էլ կուտակված տոկոսագումարները:
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերում ներդրված միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից:
Պարտատոմսերի մարման ամսաթիվ` 21.07.2024թ.

Ծանուցում․

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 22-րդ թողարկման պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով  
Արժեկտրոնային եկամուտների 1-ին վճարում 21.07.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 2-րդ վճարում 21.10.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 3-րդ վճարում 21.01.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 4-րդ վճարում 21.04.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 5-րդ վճարում 21.07.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 6-րդ վճարում 21.10.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 7-րդ վճարում 21.01.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 8-րդ վճարում 21.04.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների 9-րդ վճարում և պարտատոմսերի մարում 21.07.2024թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման կամ պարտատոմսերի մարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:
Արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման գումարի փոխանցումը կատարվելու է ՀԿԴ-ից ստացված սեփականատերերի ռեեստրից քաղվածքում նշված հաճախորդի հաշվին` պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամտի վճարման, ինչպես նաև մարման օրվա մինչև ժամը 14:00-ն: Արժեկտրոնային եկամուտը, ինչպես նաև մարման գումարը վճարվում են վճարման օրվանը նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ-ում, պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերի ցուցակի (ռեեստրի) հիման վրա, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ում կամ այլ բանկերում պարտատոմսերի սեփականատերերի բանկային հաշիվներին:
Պարտատոմսերի և Բանկի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված Պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագրում, վերջինիս լրացումներում և թողարկման վերջնական պայմաններում:

Էջը թարմացվել է` 12.06.2024 | 20:37

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: