header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Բանկ-հաճախորդ համակարգ
Կիսվել`

Բանկ-հաճախորդ համակարգ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի բանկ-հաճախորդ համակարգը հնարավորություն է ընձեռում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին օնլայն տարբերակով կառավարել կազմակերպության հաշիվները և կատարել տարբեր ֆինանսական գործառնություններ։ 

Բանկ-հաճախորդ համակարգով կարող եք

Ուղարկել․

  • Վճարման հանձնարարագրեր
  • Խմբային վճարման հանձնարարագրեր
  • Միջազգային վճարման հանձնարարագրեր
  • Արտարժույթի փոխանակման հայտեր
  • Կանխիկացման հայտեր
  • Եվ այլն

Ինչպես նաև․

  • Վերահսկել հաշվի ընթացիկ կարգավիճակը
  • Ստեղծել քաղվածքներ
  • Եվ այլն
Սպասարկման սակագներ
Ծառայություն Սակագին*
Հաշվետիրոջը համակարգին միացում և ուսուցում անվճար
Ամենամսյա բաժանորդային վճար՝ սպասարկման համար 6․000 ՀՀ դրամ

*Ներառյալ ԱԱՀ

Էջը թարմացվել է` 22.04.2022 | 14:35

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: