header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Card cover
Կիսվել`

MasterCard Business

MasterCard Business դեբետավարկային կորպորատիվ պլաստիկ քարտը չիպային է և հանդիսանում է միջազգային MasterCard վճարահաշվարկային համակարգի պլաստիկ քարտ: Այն Ձեզ հնարավորություն կընձեռի հարմար, ապահով և քաղաքակիրթ եղանակով կատարել աշխատակիցների գործուղման ծախսերը, վերահսկել կազմակերպության ֆինանսական հոսքերը, կատարել անկանխիկ գործարքներ, փոխանցումներ և կանխիկացումներ աշխարհի տարբեր կանխիկացման կետերում։ 

 

 

 

 

 • SMS ծառայություն

  15 ՀՀ դրամ

 • Սպասարկման վարձ

  12,000 ՀՀ դրամ

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ, ԱՄն դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի, Ֆունտ

Սպասարկման սակագներ

 

Գործառնության տեսակը

Սակագին*

Քարտի գործողության ժամկետ 4 տարի

Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի**, Ֆունտ
Քարտի տեսակ դեբետավարկային
Տարեկան սպասարկման
վարձ 

 12,000 ՀՀ դրամ

Քաղվածքի տրամադրում/Քաղվածքի տրամադրում էլ․հաղորդագրության միջոցով /callcenter@araratbank.am/ անվճար
Ընթացիկ քաղվածքի տրամադրում անվճար
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար օտարերկրյա քաղաքացու մասնակցությամբ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար 35,000 ՀՀ դրամ***
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման օտարերկրյա քաղաքացու մասնակցությամբ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց համար**** 20,000 ՀՀ դրամ***
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վարձ 6,000 ՀՀ դրամ
Քարտի կորստի, վնասման, PIN կոդի կորստի դեպքում նոր քարտի տրամադրում 2,000 ՀՀ դրամ
Բանկի գլխամասային գրասենյակում քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում 5,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկ արժույթի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի բանկոմատներում  0.2%
Կանխիկի տրամադրում ArCa համակարգի կանխիկացման կետերում 0.80%
Կանխիկի տրամադրում արտասահմանում, նաև ՎՏԲ բանկի Հայաստանում գտնվող բանկոմատներում 1.5% նվազագույնը 1500 ՀՀ դրամ 
Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի դրամարկղից՝ առանց քարտի կիրառման ( ՀՀ դրամ՝ 1%, ԱՄՆ դոլար՝ 2%, Եվրո՝ 2%, ՌԴ ռուբլի 1%, անգլիական ֆունտ՝ 1%
Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի դրամարկղից՝ POS տերմինալի միջոցով***** ՀՀ դրամ՝ 0%, ԱՄՆ դոլար՝ 2%, Եվրո՝ 2%, ՌԴ ռուբլի  0% անգլիական ֆունտ՝ 1%
Բանկոմատի միջոցով նոր PIN կոդի ստացում 1000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի մուտքագրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի բանկոմատներով (Cash In) ՀՀ դրամ 0%
Կանխիկի մուտքագրում ArCa համակարգի բանկոմատներով (Cash in) ՀՀ դրամ 0.80%
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոս 0%
Քարտի ապաբլոկավորում 1,000 ՀՀ դրամ

Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակ 

30 

Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակը

30
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքները ընդհանուր առավելագույն գումարը ՀՀ դրամ 3,000,000
ԱՄՆ դոլար 7,500
Եվրո 7,500
ՌԴ ռուբլի 750,000
Ֆունտ 5,000
Մեկ գործարքի ընդհանուր առավելագույն գումար ՀՀ դրամ 3,000,000
ԱՄՆ դոլար 7,500
Եվրո 7,500
ՌԴ ռուբլի 750,000
Ֆունտ 5,000
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումար ՀՀ դրամ 8,000,000
ԱՄՆ դոլար 20,000
Եվրո 20,000
ՌԴ ռուբլի 2,000,000
Ֆունտ 15,000
Քարտի բլոկավորում և միջազգային STOP LISTում տեղադրում (բլոկավորումը գործում է 2 շաբաթվա ընթացքում) 15․000 ՀՀ դրամ
Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների դիմաց գանձվող միջնորդավճար (բացառությամբ  վճարային քարտերի միջոցով տրամադրված արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկերի դեպքում  քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների, որոնց դեպքում միջնորդավճարը կազմում է 1 տոկոս)****** 0.3%

Վճարային քարտերի միջոցով տրամադրված արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկերի դեպքում քարտով և/կամ քարտային հաշվով իրականացված

գործարքների դիմաց գանձվող միջնորդավճար (բացառությամբ անկանխիկ գործարքների իրականացում POS տերմինալներով (առևտրի և  սպասարկման կետերում (այդ թվում՝  վիրտուալ), որոնց դիմաց սակագին չի գանձվում)
 1%
Քարտի բլոկավորում և միջազգային STOP LIST-ում տեղադրում (բլոկավորումը գործում է 2 շաբաթվա ընթացքում) 15,000 ՀՀ դրամ
Քարտի ապաբլոկավորում 1,000 ՀՀ դրամ
Կանխիկի մուտքագրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի բանկոմատներով (Cash In) 0%
Կանխիկի մուտքագրում Արքա համակարգի բանկոմատներով (Cash in) 0,80%
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում 15
3D Secure համակարգով ինտերնետային գործարքներ կատարելու նպատակով SMS հաղորդագրության ուղարկում անվճար

*Ներառյալ ԱԱՀ

**ՌԴ ռուբլիով քարտային հաշվին անվճար կանխիկ մուտքագրման օրական առավելագույն սահմանաչափը սահմանված է 30 000 ՌԴ ռուբլի։ Տվյալ օրվա ընթացքում ՌԴ ռուբլիով քարտային հաշվին կանխիկ 30 000 ՌԴ ռուբլին գերազանցող մուտքագրվող գումարների նկատմամբ կիրառվում է տվյալ օրվա համար դիլինգային կենտրոնի կողմից սահմանված կանխիկ ՌԴ ռուբլիով մուտքագրման սակագինը։

***MC Business պլաստիկ քարտերի սպասարկման վճարը գանձվում է յուրաքանչյուր տարվա համար։

****Օտարերկրյա քաղաքացի ֆիզիկական անձի վճարային պլաստիկ քարտին կից ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձին վճարային պլաստիկ քարտ տրամադրելու դեպքում կիրառվում են վճարային պլաստիկ քարտերի սակագներով և դրույքաչափերով սահմանված սակագները, իսկ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձի վճարային պլաստիկ քարտին կից, օտարերկրյա քաղաքացի ֆիզիկական անձին վճարային պլաստիկ քարտ տրամադրելու դեպքում կիրառվում են սույն աղյուսակում նշված սակագները:

*****Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) քարտային հաշիվներին ՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, իսկ այլ բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտերից ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից POS-տերմինալի միջոցով կանխիկի տրամադրումը անկախ արժույթից – 3%։

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից POS տերմինալի միջոցով կանխիկի տրամադրման դեպքում բացի գանձվող միջնորդավճարից, գործում է նաև կանխիկացման միջնորդավճար 0.2%-ի չափով, որը գանձվելու է գործարքի հաշվառման օրը։

******«Արմենիան Քարդ» համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատների, տերմինալների կամ այլ օնլայն հարթակների միջոցով գործարքներ կատարելու դեպքում ևս կարող է կիրառվել «սպասարկող բանկի» միջնորդավճար, որի չափը սահմանվում է տվյալ բանկի կողմից։ Տեղեկացնում ենք, նաև որ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի սպասարկման կետերում (այդ թվում օնլայն հարթակում) ոչ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ քարտերի համար բացի թողարկող բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարից, գործում է նաև «սպասարկող բանկի» միջնորդավճար 0.5%-ի չափով, որը գանձվելու է գործարքի կատարման պահին՝ ավելացվելով գործարքի գումարին։

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից POS տերմինալի միջոցով կանխիկի տրամադրման դեպքում բացի գանձվող միջնորդավճարից, գործում է նաև կանխիկացման միջնորդավճար 0.2%-ի չափով, որը գանձվելու է գործարքի հաշվառման օրը։

Արտարժույթի կանխիկացում․ նախկինում գործող պայմաններ

Ծառայության տեսակ Սակագին
Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման իրականացում, սպասարկող բանկի կողմից առարկություն ստանալու դեպքում (երկրորդ ներկայացում) և/կամ արբիտրաժային բողոքարկումներ 5,000 ՀՀ դրամ

 Քարտը ստանալուց հետո հաճախորդը․

 • Ստորագրում է  քարտի դարձերեսի վրա նախատեսված հատուկ դաշտում
 • Ստորագրում է պայմանագիրը և ծանուցումը
 • Ստորագրում է PIN կոդի վրա նախատեսված տեղում 

Քարտային հաշիվներին միջոցների մուտքագրման ժամկետներն հետևյալն են․

 • Նախորդ աշխատանքային օրվա 17:30–ից մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա 9:30-ը հաստատված մուտքերը կակտիվանան տվյալ աշխատանքային օրը` մինչև 10:30-ը:
 • Տվյալ աշխատանքային օրվա ընթացքում 09:30 –ից մինչև 13:30-ը հաստատված մուտքերը կակտիվանան տվյալ աշխատանքային օրը` մինչև 14:00-ը:
 • Տվյալ աշխատանքային օրվա ընթացքում 13:30 –ից մինչև 17:30-ը հաստատված մուտքերը կակտիվանան տվյալ աշխատանքային օրը` մեկ ժամվա ընթացքում։

Վճարային պլաստիկ քարտերի թողարկման, սպասարկման և անվտանգ օգտագործման կանոններ

Նախկինում գործող պայմաններ

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Կազմակերպության տնօրենի կամ լիազորված անձի անձնագիրը և սոցիալական քարտը
 • Կնիք (առկայության դեպքում)
Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Էջը թարմացվել է` 13.05.2024 | 16:08

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: