header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսեր
Կիսվել`

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսեր

Ներդրումներ «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերում

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկում՝ 26.03.2024թ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2024թ. մարտի 06-ի թիվ 1/80 Ա որոշմամբ գրանցված «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ազդագրի հիման վրա  «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2024թ. մարտի 26-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 4,750,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 475,000 հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած մինչև 250,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 25,000 հատ պարտատոմսերը ձեռք են բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գնով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը համապատասխանեցվելու է պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի 36 ամսական ժամկետայնությանը համապատասխանող տոկոսադրույքների միջինին 35 բազիսային կետով գերազանցող արժեքին։ Կտրման գնից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվելու։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2024թ. մարտի 06-ի թիվ 1/80 Ա որոշմամբ գրանցված «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ազդագրի հիման վրա  «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2024թ. մարտի 26-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 4,750,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 475,000 հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած մինչև 250,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 25,000 հատ պարտատոմսերը ձեռք են բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գնով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը համապատասխանեցվելու է պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի 36 ամսական ժամկետայնությանը համապատասխանող տոկոսադրույքների միջինին 35 բազիսային կետով գերազանցող արժեքին։ Կտրման գնից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվելու։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 5,000,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 500,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը Ֆիքսված` տարեկան 10%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 26.09.2024թ
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 26.03.2025թ
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 26.09.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 26.03.2026թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 26.09.2026թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 26.03.2027թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Վերջնական պայմաններ

Ծրագրային Ազդագիր

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկում՝ 20.12.2023թ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2023թ. դեկտեմբերի 13-ի որոշմամբ գրանցված «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ազդագրի հիման վրա  «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2023թ. դեկտեմբերի 20-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 4,750,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 475,000 հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած մինչև 250,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 25,000 հատ պարտատոմսերը ձեռք են բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գնով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը համապատասխանեցվելու է պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի 36 ամսական ժամկետայնությանը համապատասխանող տոկոսադրույքների միջինին 40 բազիսային կետով գերազանցող արժեքին։ Կտրման գնից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվելու։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 5,000,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 500,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը Ֆիքսված` տարեկան 11%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲ

Ծանուցում․

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 20.06.2024թ
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 20.12.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 20.06.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 20.12.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 20.06.2026թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 20.12.2026թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:
Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ պարտատոմսերի թողարկման Ազդագրին
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկում՝ 30․03․2023թ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2022թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1/555Ա որոշմամբ գրանցված «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա  «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2023թ. մարտի 30-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 4,500,000,000 (չորս միլիարդ հինգ հարյուր  միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 450,000 (չորս հարյուր հիսուն հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 50,000  (հիսուն հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք են բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գնով ՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։ Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը համապատասխանեցվելու է պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի 36 ամսական ժամկետայնությանը համապատասխանող տոկոսադրույքների միջինին 50 բազիսային կետով գերազանցող արժեքին։ Կտրման գնից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվելու։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 5,000,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 500,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը Ֆիքսված` տարեկան 12%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում՝

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 30.09.2023թ
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 30.03.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 30.09.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 30.03.2025թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 30.09.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 30.03.2026թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

 

Վերջնական պայմաններ

Ծրագրային Ազդագիր

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկում՝ 06․12․2022թ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2022թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1/555Ա որոշմամբ գրանցված «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա  «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2022թ. դեկտեմբերի 6-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 4,500,000,000 (չորս միլիարդ հինգ հարյուր  միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 450,000 (չորս հարյուր հիսուն հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 50,000  (հիսուն հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք են բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գնով ՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։ Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը համապատասխանեցվելու է պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի 36 ամսական ժամկետայնությանը համապատասխանող տոկոսադրույքների միջինին 75 բազիսային կետով գերազանցող արժեքին։ Կտրման գնից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվելու։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 5,000,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 500,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը Ֆիքսված` տարեկան 12%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում՝

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 06.06.2023թ
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 06.12.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 06.06.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 06.12.2024թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 06.06.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 06.12.2025թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

 

Վերջնական պայմաններ

Ծրագրային Ազդագիր

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկում՝ 15․04․2022թ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2022թ. ապրիլի 01-ի թիվ 1/144Ա որոշմամբ գրանցված «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ազդագրի հիման վրա  «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2022թ. ապրիլի 15-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 4,500,000,000 (չորս միլիարդ հինգ հարյուր  միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 450,000 (չորս հարյուր հիսուն հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 500,000,000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 50,000  (հիսուն հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք են բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գնով ՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։ Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը համապատասխանեցվելու է պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի 36 ամսական ժամկետայնությանը համապատասխանող տոկոսադրույքների միջինին 50 բազիսային կետով գերազանցող արժեքին։ Կտրման գնից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվելու։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 5,000,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 500,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը Ֆիքսված` տարեկան 10%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 15.10.2022թ
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 15.04.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 15.10.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 15.04.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 15.10.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 15.04.2025թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:
Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ պարտատոմսերի թողարկման Ազդագրին
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկում՝ 04․03․2021թ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2021թ. փետրվարի 19-ի թիվ 1/87Ա որոշմամբ գրանցված «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ազդագրի հիման վրա  «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2021թ. մարտի 4-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 2,700,000,000 (երկու միլիարդ յոթ հարյուր  միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 270,000 (երկու հարյուր յոթանասուն հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 300,000,000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 30,000  (երեսուն հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք են բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գնով ՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։ Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը համապատասխանեցվելու է պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի  36 ամսական ժամկետայնությանը համապատասխանող տոկոսադրույքների միջինին 75 բազիսային կետով գերազանցող արժեքին, բայց ոչ ավելի, քան 8.5%։ Կտրման գնից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվելու:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

Դասը

Անվանական արժեկտրոնային

Անվանական արժեքը

10,000  ՀՀ դրամ

Ընդհանուր ծավալը

3,000,000,000  ՀՀ դրամ

Քանակը

300,000  հատ

Շրջանառության ժամկետը

36 ամիս

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը

Ֆիքսված` տարեկան 8.5% 

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը

Կիսամյակային

Տեղաբաշխողը

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 04.09.2021թ
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 04.03.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 04.09.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 04.03.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 04.09.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 04.03.2024թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:
Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ պարտատոմսերի թողարկման Ազդագրին
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկում՝ 15.05.2020թ.

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2020թ. մայիսի 6-ի թիվ 1/241Ա որոշմամբ գրանցված «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ազդագրի հիման վրա «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2020թ. մայիսի 15-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 2,700,000,000 (երկու միլիարդ յոթ հարյուր  միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 270,000 (երկու հարյուր յոթանասուն հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 300,000,000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 30,000  (երեսուն հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք են բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գնով ՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։ Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը համապատասխանեցվելու է պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի  36 ամսական ժամկետայնությանը համապատասխանող տոկոսադրույքների միջինին 75 բազիսային կետով գերազանցող արժեքին, բայց ոչ ավելի, քան 7.25%։ Կտրման գնից ցածր գնով ներկայացված հայտերը չեն բավարարվելու:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

Դասը

Անվանական արժեկտրոնային

Անվանական արժեքը

10,000 ՀՀ դրամ

Ընդհանուր ծավալը

3,000,000,000 ՀՀ դրամ

Քանակը

300,000 հատ

Շրջանառության ժամկետը

36 ամիս

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը

Ֆիքսված` տարեկան 7.25  տոկոս

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը

կիսամյակային

Տեղաբաշխողը

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 15.11.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 15.05.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 15.11.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 15.05.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 15.11.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 15.05.2023թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը
Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ պարտատոմսերի թողարկման Ազդագրին
«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկում՝ 05.11.2019թ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2019թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 1/801Ա որոշմամբ գրանցված «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա  «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2019թ. նոյեմբերի 5-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում (տարբերակիչ ծածկագիրը՝ AMNMCCB2JER8):

Որպես պարտատոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱրարատԲանկ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 3,150,000,000 (երեք միլիարդ մեկ հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 315,000 (երեք հարյուր տասնհինգ հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումը նախատեսվում է իրականացնել ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 350,000,000 (երեք հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 35,000  (երեսունհինգ հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք են բերվելու ԱրարատԲանկ ԲԲԸ կողմից հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գնով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։ Տեղաբաշխման արդյունքում Բորսայում չտեղաբաշխված ծավալը մինչև տեղաբաշխման օրվա ավարտը ձեռք է բերվում Տեղաբաշխողի կողմից կտրման նվազագույն գնով։ Հայտերի բավարարման կտրման նվազագույն գինը համապատասխանեցվելու է պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը նախորդող 5 աշխատանքային օրերի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող պետական պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերության կորի  36 ամսական ժամկետայնությանը համապատասխանող տոկոսադրույքների միջինին 50 բազիսային կետով գերազանցող արժեքին:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

Դասը

Անվանական արժեկտրոնային

Անվանական արժեքը  10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 3,500,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը 350,000 հատ
Շրջանառության ժամկետը

36 ամիս

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը Ֆիքսված` տարեկան 7.5 տոկոս
Արժեկտրոնային վճարման պարբերականությունը

կիսամյակային

Տեղաբաշխող

ԱրարատԲանկ ԲԲԸ

 Ծանուցում․

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 05.05.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 05.11.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 05.05.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 05.11.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 05.05.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 05.11.2022թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Հետևյալ հղումով կարող եք ծանոթանալ պարտատոմսերի թողարկման Ազդագրին։

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի թողարկում՝ 23․02․2018թ․
Դաս անվանական արժեկտրոնային, չփոխարկվող
Անվանական արժեք 10,000  ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 3,000,000,000  ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ 36 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք 8.3%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Արժեթղթերի ձևը Ոչ փաստաթղթային
Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը 23.08.2018
Տեղաբաշխող ԱրարատԲանկ ԲԲԸ

 

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ -ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

 Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 23.08.2018թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 23.02.2019թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 23.08.2019թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 23.02.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 23.08.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 23.02.2021թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Պարտատոմսերի Թողարկման Ազդագրին  կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 

Էջը թարմացվել է` 21.03.2024 | 18:12

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: