header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Card cover
Կիսվել`

MC Digital

Պատվիրե՛ք ԱրարատՄոբայլի միջոցով 24/7 ռեժիմով և հաշված րոպեներ անց իրականացրեք ցանկացած գործարք օնլայն տիրույթում։

 

Ինչպե՞ս պատվիրել MC Digital քարտը

Թվային քարտեր պատվիրելու համար պետք է ՝

 • Մուտք գործել ԱրարատՄոբայլ հավելված
 • Ընտրել «Հայտ» բաժինը
 • Ընտրել «Նոր MC DIGITAL քարտ» դաշտը
 • Ընտրել քարտի տեսակը 
 • Ընտրել արժույթը 
 • Լրացնել բջջային հեռախոսահամարը
 • Լրացնել էլ․ հասցեն
 • Ընտրել 3DSecure ծառայության ակտիվացման լեզուն
 • Ակտիվացնել/թողնել ոչ ակտիվ SMS ծանուցումը
 • Ակտիվացնելու դեպքում՝ ընտրել սահմանաչափ, տեսակ
 • Ծանոթանալ Թվային քարտի բացման պայմանագրին
 • Ընտրել ելքագրվող հաշվեհամար, որից պետք է գանձվի քարտի տարեկան սպասարկման վարձը 
 • Ուղարկել 
Սպասարման սակագներ

 

Գործառնության տեսակը Սակագին
Քարտի գործողության ժամկետ 4 տարի
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի, Ֆունտ
Քարտի տեսակ Դեբետավարկային

Տարեկան սպասարկման վարձ

1,000 ՀՀ դրամ

Տարեկան սպասարկման վարձ օտարերկրյա քաղաքացիների համար

20,000 ՀՀ դրամ

Քաղվածքի տրամադրում/Քաղվածքի տրամադրում էլ․փոստի միջոցով /callcenter@araratbank.am/ Անվճար
Ընթացիկ ամսվա քաղվածքի տրամադրում 500 ՀՀ դրամ 
Թվային քարտի պլաստիկ օրինակի ամսական սպասարկման վարձ* 300 ՀՀ դրամ
Թվային քարտի պլաստիկ օրինակի ամսական սպասարկման վարձ օրատերկրյա քաղաքացիների համար 2,500 ՀՀ դրամ
Թվային քարտի կորստի, վնասման,  PIN կոդի կորստի դեպքում նոր քարտի տրամադրում 1,000 ՀՀ դրամ
Թվային քարտի կորստի,վնասման, PIN կոդի կորստի դեպքում նոր քարտի տրամադրում օտարերկրյա քաղաքացիների համար 5,000 ՀՀ դրամ
Բանկի գլխամասային գրասենյակում Թվային քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում**

5,000

Թվային քարտի` բանկոմատի միջոցով նոր PIN կոդի ստացում* 500 ՀՀ դրամ

Թվային քարտից կանխիկ արժույթի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բանկոմատներում**

 

0% 

Թվային քարտից կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի կանխիկացման կետերում** 0.80%
Թվային քարտի կանխիկի տրամադրում արտասահմանում և  «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ բանկոմատներում**
1.5% նվազագույնը 1500
Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից` առանց թվային քարտի կիրառման  ՀՀ դրամ՝ 1%, ԱՄՆ դոլար՝ 2%, Եվրո՝ 2%, ՌԴ ռուբլի՝ 1%, Անգլիական ֆունտ՝ 1%

Թվային քարտի կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից` POS-տերմինալի միջոցով **

ՀՀ դրամ՝ 0%, ԱՄՆ դոլար՝ 2%,  ՌԴ ռուբլի՝ 0%, Եվրո՝ 2%, Անգլիական ֆունտ՝ 1%

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվեգրվող տարեկան տոկոս

0%
Թվային քարտի մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակը** 30
Թվային քարտի մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակը 30
Թվային քարտի մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը** ՀՀ դրամ 1,500.000
ԱՄՆ դոլար 3.500
Եվրո 3.000
ՌԴ ռուբլի 300.000
Ֆունտ 2.500
Թվային քարտի մեկ գործարքի ընդհանուր առավելագույն գումարը ՀՀ դրամ 1,500.000
ԱՄՆ դոլար 3.500
Եվրո 3.000
ՌԴ ռուբլի 300.000
Ֆունտ 2.500
Թվային քարտի մեկ գործարքի ընդհանուր առավելագույն գումարը ՀՀ դրամ 3,000.000
ԱՄՆ դոլար 7.000
Եվրո 6.000
ՌԴ ռուբլի 600.000
Ֆունտ 5.000
Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների դիմաց գանձվող միջնորդավճար**** 0.3%
Քարտի բլոկավորում և Card Recovery Bulletin համակարգում տեղադրում (քարտը կբլոկավորվի առաջիկա շաբաթ օրվանից, բլոկավորումը գործում է 2 շաբաթվա ընթացքում) 15 000 ՀՀ դրամ
Քարտի ապաբլոկավորում 500 ՀՀ դրամ 
Կանխիկի մուտքագրում  ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բանկոմատներով (Cash In)**  0%
Կանխիկի մուտքագրում  Արքա համակարգի բանկոմատներով (Cash in)**
0.80%
3D Secure համակարգով ինտերնետային գործարքներ կատարելու նպատակով SMS հաղորդագրության ուղարկում անվճար
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում 15 ՀՀ դրամ 
Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման իրականացում, սպասարկող բանկի կողմից առարկություն ստանալու դեպքում (երկրորդ ներկայացում) և/կամ արբիտրաժային բողոքարկումներ 5,000 ՀՀ դրամ

*Գանձումն իրականացվում է յուրաքանչյուր ամիս։

**Վերաբերում է միայն պլաստիկ օրինակով տրամադրված քարտերին։

***Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) քարտային հաշիվներին ՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, իսկ այլ բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտերից ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից POS-տերմինալի միջոցով կանխիկի տրամադրումը անկախ արժույթից – 3%։

****«Արմենիան Քարդ» համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատների, տերմինալների կամ այլ օնլայն հարթակների միջոցով գործարքներ կատարելու դեպքում ևս կարող է կիրառվել «սպասարկող բանկի» միջնորդավճար, որի չափը սահմանվում է տվյալ բանկի կողմից։ Տեղեկացնում ենք, նաև որ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի սպասարկման կետերում (այդ թվում օնլայն հարթակում) ոչ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ քարտերի համար բացի թողարկող բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարից, գործում է նաև «սպասարկող բանկի» միջնորդավճար 0.5%-ի չափով, որը գանձվելու է գործարքի կատարման պահին՝ ավելացվելով գործարքի գումարին։

 Արտարժույթի կանխիկացում․ նախկինում գործող պայմաններ

Քարտը ստանալուց հետո հաճախորդը․

 • Ստորագրում է  քարտի դարձերեսի վրա նախատեսված հատուկ դաշտում
 • Ստորագրում է պայմանագիրը և ծանուցումը
 • Ստորագրում է PIN կոդի վրա նախատեսված տեղում 

Քարտային հաշիվներին միջոցների մուտքագրման ժամկետներն հետևյալն են․

 • Նախորդ աշխատանքային օրվա 17:30–ից մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա 9:30-ը հաստատված մուտքերը կակտիվանան տվյալ աշխատանքային օրը` մինչև 10:30-ը:
 • Տվյալ աշխատանքային օրվա ընթացքում 09:30 –ից մինչև 13:30-ը հաստատված մուտքերը կակտիվանան տվյալ աշխատանքային օրը` մինչև 14:00-ը:
 • Տվյալ աշխատանքային օրվա ընթացքում 13:30 –ից մինչև 17:30-ը հաստատված մուտքերը կակտիվանան տվյալ աշխատանքային օրը` մեկ ժամվա ընթացքում:

Վճարային պլաստիկ քարտերի թողարկման, սպասարկման և անվտանգ օգտագործման կանոններ

Առավելություններ
 • ԱրարատՄոբայլում քարտն ակտիվանում է րոպեների ընթացքում
 • Քարտ պատվիրելու համար Բանկ մոտենալու անհրաժեշտություն չկա
 • Օնլայն տիրույթում հնարավոր է իրականացնել գործարքներ՝ առանց քարտի ֆիզիկական անհրաժեշտության
 • Քարտը հնարավորություն է տալիս խուսափել այն կորցնելու կամ գողանալու հնարավոր ռիսկերից
 • Ցանկության դեպքում կարող եք պատվիրել Թվային քարտի ֆիզիկական օրինակը
 • MC Digital քարտը կարող եք կցել Apple wallet-ին, Google Pay-ին և կատարել  գործարքներ պարզ, արագ և հարմար:
Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում տալ լրացուցիչ հարցեր։

Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում։

Էջը թարմացվել է` 13.05.2024 | 21:21

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: