header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Սակագներ
Կիսվել`

Սակագներ

Ելնելով մատուցվող ծառայությունների յուրահատուկ բնույթից և արժեթղթերի առանձնահատկություններից՝ սակագները սահմանվում են  բանակցությունների հիման վրա (պայմանագրային հիմունքներով)։

Էջը թարմացվել է` 16.09.2021 | 16:17

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: