Օնլայն բանկինգ
Սակագներ
Կիսվել`

Սակագներ

Ելնելով մատուցվող ծառայությունների յուրահատուկ բնույթից և արժեթղթերի առանձնահատկություններից՝ Սակագները սահմանվում են  բանակցությունների հիման վրա (պայմանագրային հիմունքներով)։

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 29.01.2019 | 11:28

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: