header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Moneytun
Կիսվել`

Moneytun

Moneytun միջազգային արագ դրամական փոխանցման համակարգի միջոցով իրականացրեք ԱՌԱՆՑ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ  միջազգային դրամական փոխանցումներ դեպի ԱՄՆ: 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

 • Փոխանցման արագություն

  10 րոպե

Փոխանցման պայմանները և միջնորդավճարները

Փոխանցումները դեպի ԱՄՆ MONEYTUN համակարգով իրականացվում են հետևյալ պայմաններով․

Փոխանցումների իրականացման արժույթ ԱՄՆ դոլար
1 փոխանցման առավելագույն գումար  10,000 ԱՄՆ դոլար
Վճարումների իրականացման արժույթ ԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ, ՌԴ ռուբլի
Փոխանցման կատարման արագություն 10 րոպե
Փոխանցվող գումարի չափ Միջնորդավճար
1-100 ԱՄՆ դոլար 2 ԱՄՆ դոլար

101-10․000 ԱՄՆ դոլար

փոխանցվող գումարի 2%-ը

ԱՄՆ-ից Moneytun համակարգի միջոցով իրականացվում է հաճախորդների ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում առկա հաշիվների համալրման ծառայություն։ 

Moneytun  համակարգով հնարավոր է  իրականացնել ՌԴ բանկերի քարտերի կամ հաշվեհամարների համալրումներ 1․5% միջնորդավճարով։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ MONEYTUN համակարգով արտերկրից փոխանցումների համար այսուհետ գործում է առցանց պորտալ․ https://firmpay.com/ ։

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է.

 • ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • նշել ստացողի երկիրը, քաղաքը, ստացողի անուն  ազգանունը, հեռախոսի համարը

Փոխանցված գումարը ստանալու համար անհրաժեշտ է.

 • ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ 
 • նշել փոխանցման 6-12 նիշանոց կոդը

 

 

Չինաստանի բանկերի կողմից թողարկված China Union Pay քարտային հաշիվների համալրումներ

Չինաստանում ցանկացած բանկի կողմից թողարկված Union Pay քարտային հաշիվների կրեդիտագրումն իրականացնող բանկերի ցանկը։

Հաշվին կրեդիտագրման տևողություն 15 րոպե
Հաշվի համալրման արժույթ CNY
1 փոխանցման սահմանաչափ 3,000 ԱՄՆ դոլար
Օրական  10,000 ԱՄՆ դոլար
1 անձի տարեկան փոխանցման սահմանաչափ 50,000 ԱՄՆ դոլար
Փոխանցման միջնորդավճար նվազագույնը 5 ԱՄՆ դոլար

 

Միջակայք

Գումարի չափ 

(ԱՄՆ դոլար)

Միջնորդավճար

(ԱՄՆ դոլար)

Միջնորդավճար

(%)

1-100 100 5 n/a
101-200 200 5 n/a
201-300 300 5 n/a
301-400 400 5 n/a
401-500 500 5 n/a
501-600 600 6 1%
601-700 700 7 1%
701-800 800 8 1%
801-900 900 9 1%
901-1000 1000 10 1%
1001-2000 2000 20 1%
2001-3000 3000 30 1%

Ստորև ներկայացվում են Չինաստանի այն բանկերի ցանկը, որոնց China Union Pay քարտերին՝ դեբետային/կրեդիտային, հնարավոր է կատարել համալրումներ․

 • Industrial and Commercial Bank of China
 • Bank of China
 • Bank of Communication
 • China Construction Bank
 • China Everbright Bank
 • Harbin Bank
 • Bank of Shanghai
 • Lingshan Bank
 • Hunan Rural Bank
 • Guangdong Rural Bank
 • Huaxia Bank
AraratDirect ծառայություն

MONEYTUN AraratDirect ծառայության միջոցով այժմ հնարավոր է համալրել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի հաճախորդների բանկային/քարտային հաշիվները։

Համալրումը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է․

 • Այցելել Կալիֆորնիա և Նևադա նահանգներում գտնվող Մանիտուն համակարգի սպասարկման կետերից որևէ մեկը
 • Սպասարկող աշխատակցին տրամադրել շահառուի անունը , ազգանունը, հեռախոսահամարը, հաշվեհամարը/քարտի համարը։

Համալրումը հնարավոր է իրականացնել նաև Մանիտուն համակարգի  online հարթակից

Կարևոր է իմանալ
 • Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինեն փոխանցված գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարը:
 • Փոխանցման հասանելության ժամկետը փոխանցումը իրականացելուց հետո սահմանված չէ։
 • Հասցեատերը ստանում է գումարն ամբողջությամբ և չի վճարում միջնորդավճար:
 • Բանկի կողմից իրականացված փոխանցումների  փոխանցման ստացման նշված երկրներում ճշգրիտ տվյալներով և ընդունելի կարգավիճակով հասանելի փոխանցումների   վճարումների  չկատարման, ուշացման և մերժման  պարագայում Բանկը ճշտում է պատճառը, ուղղորդում է հաճախորդին, որպեսզի  շահառուն կարողանա ստանալ իրեն հասանելիք փոխանցումը։
 • Որոշ դեպքերում, երբ փոխանցողը հետ է պահանջում գումարը՝ ստացողի կողմից փոխանցումը ստանալու անհնարինության հետ կապված՝ ստացողից և փոխանցողից անկախ պատճառներով (օր.՝ աշխատակցի սխալ, համակարգի խափանում և այլն), ապա փոխանցողին է վերադարձվում նաև միջնորդավճարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ԱԴՓ համակարգի հետ համապատասխան պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո:
 • Ստացողի անվան մեջ տառասխալների առկայության դեպքում, եթե ստացվող գումարի չափը չի գերազանցում 5000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան       համարժեք գումար այլ արժույթով, վճարումը կարող է իրականացվել մինչև 3 /ներառյալ/ տառասխալի առկայության դեպքում, եթե տառասխալները չեն հանգեցնում ազգանվան, անվան և սեռի փոփոխության։ 5000 ԱՄՆ դոլարից և այլ արժույթով դրան համարժեք գումարից ավել գումարի վճարումը որևէ տառասխալով արգելվում է։ Նման պարագայում հաճախորդին առաջարկվում է կապ հաստատել փոխանցումը ուղարկողի հետ և կատարել փոխանցման տվյալների՝ ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն,  ճշգրտում։
 • Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղարկումն իրականացվում է փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:
 • Փոխանցման տվյալների փոփոխությունը, ինչպես նաև չեղարկումն իրականացվում է ուղարկողի գրավոր դիմումի հիման վրա. սակագինը կազմում է 1000 ՀՀ դրամ:
 • Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալ համարվել, եթե գումարը վճարվել է ստացողին:
 • Ստացման գործարքը մերժելու պարագայում համակարգի օպերատորը պարտավոր է հայտնել գործարքի մերժման պատճառը։
 • ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը պատասխանատվություն չի կրում փոխանցման կոդը հաճախորդի կողմից երրորդ անձին տրամադրելու պատճառով առաջացած հետևանքների համար:

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք այցելել https://moneytun.com/

Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար։

Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Էջը թարմացվել է` 15.04.2024 | 14:40

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: