Օնլայն բանկինգ
Moneytun
Կիսվել`

Moneytun

Moneytun միջազգային արագ դրամական փոխանցման համակարգի միջոցով իրականացրեք ԱՌԱՆՑ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ  միջազգային դրամական փոխանցումներ դեպի ԱՄՆ: 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

 • Փոխանցման արագություն

  10 րոպե

Փոխանցման պայմանները և միջնորդավճարները

Փոխանցումները դեպի ԱՄՆ MONEYTUN համակարգով իրականացվում են հետևյալ պայմաններով․

Փոխանցումների իրականացման արժույթ ԱՄՆ դոլար
1 փոխանցման առավելագույն գումար  10,000 ԱՄՆ դոլար
Վճարումների իրականացման արժույթ ԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ
Փոխանցման կատարման արագություն 10 րոպե
Փոխանցվող գումարի չափ Միջնորդավճար
1-100 ԱՄՆ դոլար 2 ԱՄՆ դոլար

101-10․000 ԱՄՆ դոլար

փոխանցվող գումարի 2%-ը

ԱՄՆ-ից Moneytun համակարգի միջոցով իրականացվում է հաճախորդների ԱրարատԲանկ-ում առկա հաշիվների  համալրման ծառայություն։ 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ MONEYTUN համակարգով արտերկրից փոխանցումների համար այսուհետ գործում է առցանց պորտալ․ https://firmpay.com/ ։

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է

 • ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • նշել ստացողի երկիրը, քաղաքը, ստացողի անուն  ազգանունը, հեռախոսի համարը

Փոխանցված գումարը ստանալու համար անհրաժեշտ է

 • ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ 
 • նշել փոխանցման 6-12 նիշանոց կոդը

 

 

Չինաստանում ցանկացած Բանկի կողմից թողարկված Union Pay քարտային հաշվի կրեդիտագրումն իրականացվող բանկերի ցանկը
Հաշվին կրեդիտագրման տևողություն 15 րոպե
Հաշվի համալրման արժույթ CNY
1 փոխանցման սահմանաչափ 3000 ԱՄՆ դոլար
1 անձի տարեկան փոխանցման սահմանաչափ 50,000 ԱՄՆ դոլար
Փոխանցման միջնորդավճար 2․5-3%` նվազագույնը 5 ԱՄՆ դոլար

 

Գումար

Moneytun $

Moneytun %

$100.00 $5.00 n/a
$200.00 $6.00 3.00%
$300.00 $9.00 3.00%
$400.00 $12.00 3.00%
$500.00 $15.00 3.00%
$600.00 $18.00 3.00%
$700.00 $21.00 3.00%
$800.00 $24.00 3.00%
$900.00 $27.00 3.00%
$1,000.00 $25.00 2.50%
$2,000.00 $50.00 2.50%
$3,000.00 $75.00 2.50%

Ստորև ներկայացվում են Չինաստանի այն բանկերի ցանկը, որոնց China Union Pay քարտերին՝ դեբետային/կրեդիտային, հնարավոր է կատարել համալրումներ․

 • Industrial and Commercial Bank of China
 • Bank of China
 • Bank of Communication
 • China Construction Bank
 • China Everbright Bank
 • Harbin Bank
 • Bank of Shanghai
 • Lingshan Bank
 • Hunan Rural Bank
 • Guangdong Rural Bank
 • Huaxia Bank
Կարևոր է իմանալ
 • Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինեն փոխանցված գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարը:
 • Փոխանցման հասանելության ժամկետը փոխանցումը իրականացելուց հետո սահմանված չէ։
 • Հասցեատերը ստանում է գումարն ամբողջությամբ և չի վճարում միջնորդավճար:
 • Բանկի կողմից իրականացված փոխանցումների  փոխանցման ստացման նշված երկրներում ճշգրիտ տվյալներով և ընդունելի կարգավիճակով հասանելի փոխանցումների   վճարումների  չկատարման, ուշացման և մերժման  պարագայում Բանկը ճշտում է պատճառը, ուղղորդում է հաճախորդին, որպեսզի  շահառուն կարողանա ստանալ իրեն հասանելիք փոխանցումը։
 • Որոշ դեպքերում, երբ փոխանցողը հետ է պահանջում գումարը՝ ստացողի կողմից փոխանցումը ստանալու անհնարինության հետ կապված՝ ստացողից և փոխանցողից անկախ պատճառներով (օր.՝ աշխատակցի սխալ, համակարգի խափանում և այլն), ապա փոխանցողին է վերադարձվում նաև միջնորդավճարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ԱԴՓ համակարգի հետ համապատասխան պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո:
 • Ստացողի անվան մեջ տառասխալների առկայության դեպքում, եթե ստացվող գումարի չափը չի գերազանցում 5000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան       համարժեք գումար այլ արժույթով, վճարումը կարող է իրականացվել մինչև 3 /ներառյալ/ տառասխալի առկայության դեպքում, եթե տառասխալները չեն հանգեցնում ազգանվան, անվան և սեռի փոփոխության։ 5000 ԱՄՆ դոլարից և այլ արժույթով դրան համարժեք գումարից ավել գումարի վճարումը որևէ տառասխալով արգելվում է։ Նման պարագայում հաճախորդին առաջարկվում է կապ հաստատել փոխանցումը ուղարկողի հետ և կատարել փոխանցման տվյալների՝ ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն,  ճշգրտում։
 • Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղարկումն իրականացվում է փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:
 • Փոխանցման տվյալների փոփոխությունը, ինչպես նաև չեղարկումն իրականացվում է ուղարկողի գրավոր դիմումի հիման վրա. սակագինը կազմում է 1000 ՀՀ դրամ:
 • Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալ համարվել, եթե գումարը վճարվել է ստացողին:
 • Ստացման գործարքը մերժելու պարագայում համակարգի օպերատորը պարտավոր է հայտնել գործարքի մերժման պատճառը։
 • ԱրարատԲանկը պատասխանատվություն չի կրում փոխանցման կոդը հաճախորդի կողմից երրորդ անձին տրամադրելու պատճառով առաջացած հետևանքների համար:

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք այցելել https://moneytun.com/

Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար։

Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 25.12.2020 | 16:28

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: