header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Ավտովարկ
Կիսվել`

Ավտովարկ

Նոր ավտոմեքենան այլևս միայն ցանկություն չէ։

Ձեռք բերե՛ք 2014թ․-ից բարձր արտադրության արտասահմանյան, ռուսական արտադրության ավտոմեքենաներ առաջնային կամ երկրորդային շուկաներից։ Ի դեպ՝ նույն պայմանները գործում են նաև ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում։

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

 • Առավելագույն գումար

  50.000.000 ՀՀ դրամ

 • Առավելագույն ժամկետ

  84 ամիս

Փաստաթղթավորված եկամուտների վերլուծությամբ

Վարկը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու 22  տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի վերջնաժամկետին պետք է չգերազանցի 65  տարեկանը
Երաշխավոր* 22 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի վերջնաժամկետին պետք է չգերազանցի 65 տարեկանը
Վարկի նպատակ Ավտոմեքենայի ձեռքբերում/ սպառողական նպատակներ
Վարկի գումար 2.000.000 - 50.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 24-84 ամիս

 Վարկի տոկոսադրույք

 

15% (փաստացի՝ 19.21- 22.71%)

Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն 

(լիկվիդային արժեք, իսկ առաջնային շուկայից ձեռքբերման դեպքում հիմք է հանդիսանում նաև վաճառող ընկերության կողմից տրված հաշիվ ապրանքագրի արժեքը)**

7-ից մինչև ներառյալ 10 տարվա թողարկման – մինչև 50%

2-ից մինչև ներառյալ 6 տարվա թողարկման – մինչև 70%

Մինչև 1 տարվա թողարկման - 80% (ներառյալ առաջնային շուկայից)

Գրավ***

Ձեռք բերվող կամ գրավադրվող ավտոմեքենան

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական, հավասարաչափ ամորտիզացիա կամ անուիտետային մարում 

Հայտի ուսումնասիրության վճար 5000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար Տրամադրվող վարկի 1 %, նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ, ոչ ավել, քան 300,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն

Պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի:Գրավադրվող ավտոմեքենայի ապահովագրություն` վարկի մնացորդի չափով

Ժամկետանց տոկոսագումարի/վարկի գծով տույժ

Օրական 0.13%

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր չեն կիրառվում

*Վարկունակության վերլուծության սահմանված ցուցանիշները բավարարված լինելու դեպքում երաշխավորի առկայութունը պարտադիր չէ։

** Առաջնային շուկայից ձեռք բերելու դեպքում, եթե վարկային հայտը հաստատվում է լիազոր մարմնի կողմից և 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավադրվող ավտոմեքենան անվանափոխվում է հայտատուի անվամբ, ապա  հիմք է հանդիսանում նաև վաճառող ընկերության կողմից տրված հաշիվ ապրանքագրի արժեքը։

***Որպես գրավ Բանկի համար ընդունելի են ուղևորատար և թեթև մարդատար հետևյալ ավտոմեքենաների մակնիշները` Մերսեդես-Բենց, ԲՄՎ, Աուդի, Պորշե, Վոլվո, Ջիպ, Ֆորդ, ԿԻԱ, Հոնդա, Շևրոլե, Ֆոլկսվագեն, Օպել, Տոյոտա, Լեքսուս, Նիսսան, Ինֆինիտի, Միցուբիշի, Հյունդաի, Սուզուկի, Սուբարու, JAC, Լենդ Ռովեր, Մազդա, Մինի, Ակուրա, Կրայսլեր, Ֆիատ, Յագուար, Ռենո, Պեժո, Դոջ, Կադիլակ, Մազերատի, Ալֆա Ռոմեո,Սիտրոեն,  բոլոր տեսակի Էլեկտրամոբիլները և հիբրիդները։

Հաճախորդի կողմից իրականացվող այլ վճարներ։

Հարգելի հաճախորդ, Ձեր վարկային դիմումների արդյունքում ձևավորված գնահատականները և հարցումների քանակը կարող են  ազդեցություն ունենալ Սքորինգային համակարգերում Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:

 

Չփաստաթղթավորված եկամուտների վերլուծությամբ

Վարկը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու 22  տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի վերջնաժամկետին պետք է չգերազանցի  65 տարեկանը
Վարկի նպատակ Ավտոմեքենայի ձեռքբերում/ սպառողական նպատակներ
Վարկի գումար 2.000.000 - 10.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 36-84 ամիս

 Վարկի տոկոսադրույք

 

36-60 ամիս՝ 17%,

61-84 ամիս՝ 18%

Փաստացի՝ 22.04%-23.71%

Վարկ/Գրավ հարաբերակցություն 

(լիկվիդային արժեք, իսկ առաջնային շուկայից ձեռքբերման դեպքում հիմք է հանդիսանում նաև վաճառող ընկերության կողմից տրված հաշիվ ապրանքագրի արժեքը)

 

7-ից մինչև ներառյալ 10 տարվա թողարկման – մինչև 50%

2-ից մինչև ներառյալ 6  տարվա թողարկման – մինչև 60%

Մինչև 1 տարվա թողարկման - 70% (ներառյալ առաջնային շուկայից*)

Գրավ**

Ձեռք բերվող կամ գրավադրվող ավտոմեքենան

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական, անուիտետային մարում 

Հայտի ուսումնասիրության վճար 5000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար Տրամադրվող վարկի 1%, նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
Ապահովագրություն

Պարտադիր, յուրաքանչյուր տարի:Գրավադրվող ավտոմեքենայի ապահովագրություն` վարկի մնացորդի չափով

Ժամկետանց տոկոսագումարի/վարկի գծով տույժ

Օրական 0.13%

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Տույժեր չեն կիրառվում

* Առաջնային շուկայից ձեռք բերելու դեպքում, եթե վարկային հայտը հաստատվում է լիազոր մարմնի կողմից և 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավադրվող ավտոմեքենան անվանափոխվում է հայտատուի անվամբ, ապա  հիմք է հանդիսանում նաև վաճառող ընկերության կողմից տրված հաշիվ ապրանքագրի արժեքը։ Առաջնային շուկայից ձեռքբերման դեպքում, 50 տոկոս և ավել կանխավճարի պարագայում, վարկի առավելագույն գումարը կարող է կազմել մինչև 25,000,000 ՀՀ դրամ։

** Որպես գրավ Բանկի համար ընդունելի են ուղևորատար և թեթև մարդատար հետևյալ ավտոմեքենաների մակնիշները` Մերսեդես-Բենց, ԲՄՎ, Աուդի, Պորշե, Վոլվո, Ջիպ, Ֆորդ, ԿԻԱ, Հոնդա, Շևրոլե, Ֆոլկսվագեն, Օպել, Տոյոտա, Լեքսուս, Նիսսան, Ինֆինիտի, Միցուբիշի, Հյունդաի, Սուզուկի, Սուբարու, JAC, Լենդ Ռովեր, Մազդա, Մինի, Ակուրա, Կրայսլեր, Ֆիատ, Յագուար, Ռենո, Պեժո, Դոջ, Կադիլակ, Մազերատի, Ալֆա Ռոմեո,Սիտրոեն,  բոլոր տեսակի Էլեկտրամոբիլները և հիբրիդները։

Վերոնշյալ պայմանները գործում են նաև Էլեկտրոմոբիլների ձեռքբերման պարագայում։

Վարկառուի գործող բոլոր վարկային պարտավորությունների` (բացառությամբ անշարժ գույքով, ոսկով, այլ ավտոմեքենայով, դրամական միջոցներով ապահովված պարտավորությունների և տրամադրված երաշխավորությունների) և տրամադրվող վարկի հանրագումարը չի կարող գերազանցել տվյալ տարեթվի համար նախատեսված ավտոմեքենայի վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմանված ցուցանիշ +10%, գրավադրվող ավտոմեքենայի գնահատված լիկվիդային արժեքից:

Հաճախորդի կողմից իրականացվող այլ վճարներ։

Հարգելի հաճախորդ, Ձեր վարկային դիմումների արդյունքում ձևավորված գնահատականները և հարցումների քանակը կարող են  ազդեցություն ունենալ Սքորինգային համակարգերում Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:

Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է հայտի և պահանջվող բոլոր փաստաթղթերի մուտքագրմանը հաջորդող առավելագույնը 5 աշխատանքային օրերի ընթացքում։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկի տրամադրման ժամկետն է 6 աշխատանքային օր՝ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո։

Վարկային հայտի բավարարման և մերժման գործոններ

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Գրավը պետք է գնահատվի Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից և լինի Բանկի համար ընդունելի:

Բանկի գործընկեր ապահովագրական  ընկերությունների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Ուշադրություն․ Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն

Ուշադրություն

Տեղեկացնում ենք, որ 16.08.2019թ.-ից սպառողական վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումներ իրականացրած վարկառուները կարող են ստանալ վաղաժամկետ մարումից վճարված միջնորդավճարների մասով առաջացած վերադարձման ենթակա գումարները։ Գումարները ստանալու նպատակով հաճախորդները կարող են մոտենալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ մասնաճյուղեր կամ գլխամասային գրասենյակ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ։

Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում կատարվում է  տույժերի հաշվարկում՝ համաձայն վարկային համաձայնագրի։

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Վարկի/լիզինգի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Էջը թարմացվել է` 04.04.2024 | 21:36

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: