header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Card cover
Կիսվել`

ArCa Classic

Չիպային ArCa պլաստիկ քարտը նախատեսված է ՀՀ-ում  բանկոմատներից դրամական միջոցների կանխիկացման, առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ վճարումների կատարման, աշխատավարձի ստացման և ArCa տարբերանշանը պարունակող ինտերնետային կայքերում վճարումների կատարման համար։  

 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ, ԱՄն դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

 • Տարեկան սպասարկման վճար

  3.000 ՀՀ դրամ

 • Կանխիկացում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի կանխիկացման կետերում

  0%

 • Կանխիկացում ԱրՔա համակարգի կանխիկացման կետերում

  0,8%

Սպասարկման պայմաններ
Գործառնության տեսակը Սակագին
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ, ՌԴ Ռուբլի, ԱՄՆ  դոլար, ԵՎրո
Քարտի գործողության ժամկետ 4 տարի
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար 3,000 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար 2,000 ՀՀ դրամ
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար օտարերկրյա քաղաքացու մասնակցությամբ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի օտարերկրյա քաղաքացի աշխատակիցներին և օտարերկրյա քաղաքացի ֆիզիկական անձանց համար 12,000 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար օտարերկրյա քաղաքացու մասնակցությամբ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի օտարերկրյա քաղաքացի աշխատակիցներին և օտարերկրյա քաղաքացի ֆիզիկական անձանց համար 10,000 ՀՀ դրամ**

Բանկի գլխամասային գրասենյակում քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում

5,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի դրական մանացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոս 0%
Կանխիկի  տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից՝ առանց քարտի կիրառման

1% ՀՀ դրամ

2% ԱՄՆ դոլար

2% Եվրո

1% ՌԴ Ռուբլի

Կանխիկ արժույթի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բանկոմատներում 0%
Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից` POS տերմինալի միջոցով*

0% ՀՀ դրամ

2% ԱՄՆ դոլար

2% Եվրո

0% ՌԴ Ռուբլի
Կանխիկ արժույթի տրամադրում այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում և POS տերմինալներում*** 0.8%
Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների դիմաց գանձվող միջնորդավճար*** 0.3%
Բանկոմատի միջոցով նոր PIN կոդի ստացում 500 ՀՀ դրամ
Քարտի կորստի, վնասման, PIN կոդի կորստի դեպքում նոր քարտի տրամադրում 1,500 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի տրամադրում 500 ՀՀ դրամ
Ընթացիկ ամսվա քաղվածքի տրամադրում 500 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի տրամադրում էլ.փոստի միջոցով Անվճար
Քարտի ապաբլոկավորում 500 ՀՀ դրամ
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակ 30
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակ 30
Մեկ գործարքի ընդհանուր առավելագույն գումարը

1,000,000 ՀՀ դրամ

3,000 ԱՄՆ դոլար

3,000 Եվրո

200,000 ՌԴ Ռուբլի

Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների  ընդհանուր առավելագույն գումար

1,000,000 ՀՀ դրամ

3,000 ԱՄՆ դոլար

3,000 Եվրո

200,000 ՌԴ Ռուբլի

Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումար

2,000,000 ՀՀ դրամ

9,000 ԱՄՆ դոլար

6,000 Եվրո

400,000 ՌԴ Ռուբլի

Կանխիկի մուտքագրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բանկոմատներով (Cash In) 0%
Կանխիկի մուտքագրում ԱրՔա համակարգի բանկոմատներով (Cash In) 0.8%
3D Secure համակարգով ինտերնետային գործարքներ կատարելու նպատակով SMS հաղորդագրության ուղարկում Անվճար
Կատարված գործարքների, վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում 15 ՀՀ դրամ

*Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) քարտային հաշիվներին՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, իսկ այլ բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտերից ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից POS-տերմինալի միջոցով կանխիկի տրամադրումը անկախ արժույթից – 3%։

** Քարտի սպասարկման 2 տարվա վճարը գանձվում է միանվագ։

*** «Արմենիան Քարդ» համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատների, տերմինալների կամ այլ օնլայն հարթակների միջոցով գործարքներ կատարելու դեպքում ևս կարող է կիրառվել «սպասարկող բանկի» միջնորդավճար, որի չափը սահմանվում է տվյալ բանկի կողմից։ Տեղեկացնում ենք, նաև որ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի սպասարկման կետերում (այդ թվում օնլայն հարթակում) ոչ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ քարտերի համար բացի թողարկող բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարից, գործում է նաև «սպասարկող բանկի» միջնորդավճար 0.5%-ի չափով, որը գանձվելու է գործարքի կատարման պահին՝ ավելացվելով գործարքի գումարին։

 

 

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Սոցիալական քարտ
Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում տալ լրացուցիչ հարցեր։

Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում։

Էջը թարմացվել է` 13.05.2024 | 21:09

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: