header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման ծառայություններ
Կիսվել`

Արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման ծառայություններ

Իր գործունեության սկզբից ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը որպես ռազմավարական խնդիր է դիտարկել հասարակության համար բաց և թափանցիկ բանկ լինելու հեռանկարը և 2007 թվականի օգոստոսից դառնալով Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ն իրականացրել է այն:

Մենք զգում ենք մեր մեծ պատասխանատվությունն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի ներդրողների առաջ և կարևորում ենք երկկողմ հարաբերությունները` հիմնված փոխադարձ հասկացողության, հարգանքի, ազնվության, փոխշահավետության սկզբունքների վրա: Ներդնելով մեր ջանքերը` դուք որպես ներդրողներ, մենք`որպես ֆինանսական շուկայի ակտիվ մասնակից, նպաստում ենք մեր նպատակների իրականացմանը, որոնք ոչ այլ ինչ են, քան զարգացում, ֆինանսական կայունություն և բարեկեցություն:

Ներդրողների հետ հարաբերություններին առնչվող հարցերի և առաջարկությունների դեպքում կարող եք կապ հաստատել  ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում ներդրողների հետ հարաբերությունների պատասխանատու, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Ներդրումային ծառայությունների վարչության պետ Սևակ Մանուկյանի հետ կապի` Ձեզ հարմար ստորև ներկայացված միջոցներից որևէ մեկով.

Ծառայություններ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն առաջարկում է արժեթղթերի ինչպես բորսայական հրապարակային, այնպես Էլ արտաբորսայական ոչ հրապարակային տեղաբաշխման ծառայություններ։

Բանկի կողմից իրականացվող արժեթղթերի թողարկման և հրապարակային տեղաբաշխման գործունեությունն իր մեջ ներառում է Թողարկողներին հետևյալ ծառայությունների մատուցումը.

  1. Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն (արժեթղթերով կատարված գործարքների վերլուծություն, շուկայի կոնյունկտուրայի ուսումնասիրություն և կանխատեսում),
  2. Արժեթղթերի թողարկման կազմակերպում,
  3. Պոտենցիալ ներդրողների բացահայտման աշխատանքների իրականացում (անհատական հանդիպումների, road show-ների կազմակերպման միջոցով),
  4. Արժեթղթերի տեղաբաշխմանն ուղղված մարքեթինգային միջոցառումների իրականացում (գովազդ, բուկլետների պատրաստում և այլն),
  5. Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպում բորսայական աճուրդի կամ բաժանորդագրության միջոցով,
  6. Արժեթղթերի կարգավորվող շուկայում թույլտվություն ստանալու (ցուցակման) կազմակերպում,
  7. Երկրորդային շուկայում արժեթղթերի իրացվելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,
  8. Տեղեկատվության բացահայտման կազմակերպում,
  9. Ռեեստրի վարման և արժեթղթերի հաշվարկային և հաշվառման համակարգում պահառության ծառայությունների մատուցում։

Էջը թարմացվել է` 13.09.2023 | 17:43

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: