header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկ
Կիսվել`

Ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկ

Գյուղատնտեսական մթերք` բուսաբուծական և անասնաբուծական արտադրանք արտադրողներին, առաջարկում ենք ոսկու գրավով վարկավորման հնարավորություն։ 

 

 

 

 

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

 • Առավելագույն գումար

  10.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

 • Առավելագույն ժամկետ

  740 օր

 • Առավելագույն տոկոսադրույք

  9%, փաստացի տոկոսադրույք՝ 9.02 %-17.7%

Տրամադրման պայմաններ

Գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են Գյումրի2, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Արտաշատ, Էջմիածին, Վանաձոր, Արմավիր, Սևան, Գորիս, Մասիս, Շիրակ, Սպիտակ, Մարտունի, Հրազդան, Աշտարակ, Չարենցավան, Իջևան մասնաճյուղերում։

Վարկի նպատակ
Սպառողական

Վարկի գումար 100․000-10․000․000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար
Վարկի  Ժամկետ 70-100 օր 101-370 օր 371- 1800 օր
Վարկ/գրավ արժեք

Գնահատված արժեքի մինչև 100% 

Վարկի տոկոսադրույք             10%            (փաստ․10.64-22.99% )         11%        (փաստ․ 12.12-20%        12%        (փաստ․ 12.83-13.85%
Վարկ/գրավ արժեք Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` վարկը ստանալու պահին ամբողջ ժամանակահատվածի համար Վարկի մարումը ժամկետի վերջում, տոկոսագումարների գանձումը` ամսական Ամսական հավասարաչափ
Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար բացվում է ընթացիկ հաշիվ՝ համաձայն բանկում գործող սակագներիՎարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման միջնորդավճար
 • մինչև 500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 2,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 501 ԱՄՆ դոլարից 1,500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 4,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 1,501 ԱՄՆ դոլարից 3,000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 12,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 3,001 ԱՄՆ դոլարից 5,000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 15,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 5,001 ԱՄՆ դոլարից 12,000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 25,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով,
 • 12,001 ԱՄՆ դոլարից ավել վարկի գումարի դեպքում, 50,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:
Ժամկետանց տոկոսագումարի/վարկի գծով տույժ Օրական 0.13%
Վարկի վաղաժամկետ մարում Տույժեր չեն կիրառվում
Գրավադրված ոսկին  վարկային պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո ի պահ տալու դեպքում Օրական 100 ՀՀ դրամ սկսած 6-րդ օրվանից

Հարգելի հաճախորդ, Ձեր վարկային դիմումների արդյունքում ձևավորված գնահատականները և հարցումների քանակը կարող են  ազդեցություն ունենալ Սքորինգային համակարգերում Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:

Ոսկու գնահատման գներ
Ոսկու հարգ ՀՀ դրամ
375 11,000
500 14․800
585 17․300
750 22․100
875 25․800
916 27․000
958 28․200
999 29․900

Ոսկու գնահատման սակագներ 30․08․19-ից

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ)։
Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն  ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկը տրամադրելու ժամկետ(պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո)` 1 աշխատանքային օր։
 • Գրավը հաճախորդին վերադարձվում է վարկի ամբողջական մարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 • Տոկոսադրույքի հաշվառման ձևը տարեկան է,  վարկի գումարի մնացորդի նկատմամբ՝ տարին ընդունելով 365 օր։

Վարկային հայտի բավարարման և մերժման գործոններ

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից։

ԱՄՆ դոլարով վարկի տրամադրման դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:

Ուշադրություն․ Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Վարկային պատմության և սքոր գնահատականի վերաբերյալ տեղեկատվություն

 

Ուշադրություն

Տեղեկացնում ենք, որ 16.08.2019թ.-ից սպառողական վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումներ իրականացրած վարկառուները կարող են ստանալ վաղաժամկետ մարումից վճարված միջնորդավճարների մասով առաջացած վերադարձման ենթակա գումարները։ Գումարները ստանալու նպատակով հաճախորդները կարող են մոտենալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ մասնաճյուղեր կամ գլխամասային գրասենյակ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ։

Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

Ձեր գույքը (տունը, մեքենան կամ այլ) կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները։

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում կատարվում է  տույժերի հաշվարկում՝ համաձայն վարկային համաձայնագրի։

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Վարկի/լիզինգի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Էջը թարմացվել է` 18.04.2024 | 21:36

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: