Օնլայն բանկինգ
Card cover
Կիսվել`

Visa Classic

Visa Classic քարտատեսակն ընդունվում է Visa լոգոտիպը կրող աշխարհի ցանկացած կետում` բանկոմատներում, իրական և ինտերնետային խանութներում, ինչպես նաև փոստով և հեռախոսով ծառայություններ մատուցող խանութներում:

 

 • Քաղվածքի տրամադրում

  Անվճար

 • Տարեկան վճար

  2.500 ՀՀ դրամ

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ, ԱՄն դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի, Ֆունտ

Սպասարկման սակագներ
Գործառնության տեսակը Սակագին*
Քարտի գործողության ժամկետ 4 տարի
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի**, Ֆունտ
Քարտի տեսակ Դեբետավարկային

Քարտի տրամադրում 

Անվճար

Տարեկան սպասարկման վարձ

2,500 ՀՀ դրամ

Տարեկան սպասարկման վարձ օտարերկրյա քաղաքացիների համար

20,000 ՀՀ դրամ***

Չնվազող մնացորդ  ՀՀ դրամ 2,500
ԱՄՆ դոլար 5
Եվրո 5
ՌԴ ռուբլի 400
Ֆունտ 4
Չնվազող մնացորդ օտարերկրյա քաղաքացիներին տրամադրվող քարտերի համար ՀՀ դրամ 5,000
ԱՄՆ դոլար 10
Եվրո 10
ՌԴ ռուբլի 2,000
Քաղվածքի տրամադրում/Քաղվածքի տրամադրում էլ․փոստի միջոցով /callcenter@araratbank.am/ Անվճար
Ընթացիկ ամսվա քաղվածքի տրամադրում 500 ՀՀ դրամ 
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վարձ 1,500 ՀՀ դրամ
Քարտի կորստի, վնասման, PIN կոդի կորստի դեպքում նոր քարտի տրամադրում  1,000 ՀՀ դրամ
Բանկոմատի միջոցով նոր PIN կոդի ստացում  Անվճար
Կանխիկ արժույթի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի բանկոմատներում 

 

0% 

Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի կանխիկացման կետերում 0.80%
Կանխիկի տրամադրում արտասահմանում, նաև ՎՏԲ Բանկի Հայաստանում գտնվող բանկոմատներում
1.5% նվազագույնը 1500
Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի դրամարկղից` առանց քարտի կիրառման (Վերանայվում է օրվա կտրվածքով) ՀՀ դրամ՝ 1%, ԱՄՆ դոլար՝ 3%, Եվրո՝ 4%, ՌԴ ռուբլի՝ 1%, Անգլիական ֆունտ՝ 0%

Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի դրամարկղից՝ POS տերմինալի միջոցով****

(Վերանայվում է օրվա կտրվածքով)

ՀՀ դրամ՝ 0%, ԱՄՆ դոլար՝ 3%,  ՌԴ ռուբլի՝ Բանկի Դիլինգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանված տոկոսադրույք, Եվրո՝ 4%, Անգլիական ֆունտ՝ 0%
Անկանխիկ գործարքներ Անվճար
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տարեկան տոկոս ՀՀ դրամ 0%
ԱՄՆ դոլար 0%
Եվրո 0%
ՌԴ ռուբլի 0%
Ֆունտ 0%
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքները ընդհանուր առավելագույն գումարը ՀՀ դրամ 1,500.000
ԱՄՆ դոլար 3.000
Եվրո 3.000
ՌԴ ռուբլի 135.000
Ֆունտ 2.500
Մեկ գործարքի ընդհանուր առավելագույն գումարը ՀՀ դրամ 1,500.000
ԱՄՆ դոլար 3.000
Եվրո 3.000
ՌԴ ռուբլի 90.000
Ֆունտ 2.500
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումարը ՀՀ դրամ 3.000.000
ԱՄՆ դոլար 9.000
Եվրո 6.000
ՌԴ ռուբլի 270.000
Ֆունտ 4.500
Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների դիմաց գանձվող միջնորդավճար 0.15%*****
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակ 30
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակ 30
Քարտի բլոկավորում  Անվճար
Արտասահմանում բանկի անհասանելիության դեպքում Visa Call Center Servise ծառայության օգտագործում քարտի բլոկավորման համար 15 000 ՀՀ դրամ
Քարտի բլոկավորուն և Card Recovery Bulletin համակարգում տեղադրում(քարտը կբլոկավորվի առաջիկա շաբաթ օրվանից, բլոկավորումը գործում է 2 շաբաթվա ընթացքում)  15 000 ՀՀ դրամ
Քարտի ապաբլոկավորում 500 ՀՀ դրամ 
Կանխիկի մուտքագրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի բանկոմատներով (Cash In)  0%
Կանխիկի մուտքագրում Արքա համակարգի բանկոմատներով (Cash in)
0.80%
Արտասահմանում Visa Call Center Service ծառայության օգտագործում  (յուրաքանչյուր զանգի համար) 4.000 ՀՀ դրամ
3D Secure համակարգով ինտերնետային գործարքներ կատարելու նպատակով SMS հաղորդագրության ուղարկում անվճար
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում 15 ՀՀ դրամ 
Մեկ օրվա ընթացքում ինտերնետային գործարքների իրականացում 5 ժամում՝ 5 գործարք
Տրամադրված պլաստիկ քարտը և քարտային հաշիվն ակտիվ են քարտի տրամադրման պահից

* Ներառյալ ԱԱՀ

**ՌԴ ռուբլիով քարտային հաշվին անվճար կանխիկ մուտքագրման օրական առավելագույն սահմանաչափը սահմանված է 30 000 ՌԴ ռուբլի։ Տվյալ օրվա ընթացքում ՌԴ ռուբլիով քարտային հաշվին կանխիկ 30 000 ՌԴ ռուբլին գերազանցող մուտքագրվող գումարների նկատմամբ կիրառվում է տվյալ օրվա համար դիլինգային կենտրոնի կողմից սահմանված կանխիկ ՌԴ ռուբլիով մուտքագրման սակագինը։

***Visa Classic պլաստիկ քարտերի սպասարկման վճարը գանձվում է յուրաքանչյուր տարվա համար։

****Այլ բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտերից Բանկի դրամարկղից POS-տերմինալի միջոցով կանխիկացման միջնորդավճարն անկախ արժույթից -5%:

 *****Տեղեկացնում ենք, որ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի  սպասարկման կետերում (այդ թվում՝ օնլայն հարթակում) բացի փոխանցումների համար գանձվող միջնորդավճարից, գործում է նաև «Սպասարկող բանկի միջնորդավճար», որը գանձվելու է գործարքի կատարման պահին՝ ավելացվելով գործարքի գումարին։

Արտարժույթի կանխիկացում․ նախկինում գործող պայմաններ

Ծառայության տեսակներ Սակագին
Բանկի գլխամասային գրասենյակում քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում 5,000 ՀՀ դրամ
Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման իրականացում, սպասարկող բանկի կողմից առարկություն ստանալու դեպքում (երկրորդ ներկայացում) և/կամ արբիտրաժային բողոքարկումներ 5,000 ՀՀ դրամ
Բանկի բանկոմատներից քարտով կատարված յուրաքանչյուր գործարքի տեսագրության տրամադրում  5,000 ՀՀ դրամ 
Քարտի և ՊԻՆ կոդի առաքում ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում մեկ միասնական վճարով   5,000 ՀՀ դրամ
Քարտատիրոջ նկարի պատկերում քարտի դարձերեսին անվճար

 Քարտը ստանալուց հետո հաճախորդը․

 • Ստորագրում է  քարտի դարձերեսի վրա նախատեսված հատուկ դաշտում
 • Ստորագրում է պայմանագիրը և ծանուցումը
 • Ստորագրում է PIN կոդի վրա նախատեսված տեղում 

Քարտային հաշիվներին միջոցների մուտքագրման ժամկետներն հետևյալն են․

 • Նախորդ աշխատանքային օրվա 17:30–ից մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա 9:30-ը հաստատված մուտքերը կակտիվանան տվյալ աշխատանքային օրը` մինչև 10:30-ը:
 • Տվյալ աշխատանքային օրվա ընթացքում 09:30 –ից մինչև 13:30-ը հաստատված մուտքերը կակտիվանան տվյալ աշխատանքային օրը` մինչև 14:00-ը:
 • Տվյալ աշխատանքային օրվա ընթացքում 13:30 –ից մինչև 17:30-ը հաստատված մուտքերը կակտիվանան տվյալ աշխատանքային օրը` մեկ ժամվա ընթացքում:

Վճարային պլաստիկ քարտերի թողարկման, սպասարկման և անվտանգ օգտագործման կանոններ

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Սոցիալական քարտ
Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 16.11.2022 | 12:59

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: