header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսեր
Կիսվել`

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսեր

Ստորև ներկայացված է տեղեկատվություն ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի վերաբերյալ։

Որպես տեղաբաշխող հանդես է եկել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 15-րդ թողարկում

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի   2023թ. ապրիլի 26-ի թիվ 1/206Ա  որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա (ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 17.05.2023թ․ 1/248Ա որոշմամբ գրանցվել են Ազդագրի լրացումը) «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2023թ. մայիսի 30-ից  հունիսի 2-ը ներառյալ իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դոլարային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում: Տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվելու է 4 հաջորդական աշխատանքային օրերի ընթացքում՝   նախորդ տեղաբաշխման օրվա չտեղաբաշխված մնացորդը հաջորդ տեղաբաշխման օր տեղափոխման եղանակով, մինչև Թողարկման վերջնական պայմաններով սահմանված տեղաբաշխման ամբողջական ծավալի տեղաբաշխումը կամ Թողարկողի կողմից աճուրդի տեղաբաշխման ծավալի կտրման կամ աճուրդը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշման կայացումը։ Աճուրդի չեղարկման դեպքերը ներկայացված են ծրագրային ազդագրում։ Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները (տեղաբաշխված ծավալ, կտրման գին, աճուրդի մասնակիցների քանակ և այլ էական մանրամասներ) հրապարակվելու են Թողարկողի և Տեղաբաշխողի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (համապատասխանաբար՝ www.finca.am, www.araratbank.am), մինչև  տվյալ օրվա 17։30-ը։ Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 1,700,000 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով 17,000  (տասնյոթ հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացնել ստանդարտ փակ(եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ փաստացի տեղաբաշխված ծավալի 15%-ը (մինչև  300,000 (երեք հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով, 3,000  (երեք հազար) հատ պարտատոմսեր) ձեռք է բերվելու «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով` որպես շուկա ստեղծող` երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 100 ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 2,000,000 ԱՄՆ դոլար
ՔԱՆԱԿԸ 20,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 24 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 7.5%
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ եռամսյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով  
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 30.08.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 30.11.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 29.02.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 30.05.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 30.08.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 30.11.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների յոթերորդ վճարում 28.02.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների ութերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 30.05.2025թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 17․05․2023)

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 14-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի   2023թ. ապրիլի 26-ի թիվ 1/206Ա  որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա (ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 17.05.2023թ․ 1/248Ա որոշմամբ գրանցվել են Ազդագրի լրացումը) «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2023թ. մայիսի 30-ից  հունիսի 2-ը ներառյալ իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում: Տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվելու է 4 հաջորդական աշխատանքային օրերի ընթացքում՝   նախորդ տեղաբաշխման օրվա չտեղաբաշխված մնացորդը հաջորդ տեղաբաշխման օր տեղափոխման եղանակով, մինչև Թողարկման վերջնական պայմաններով սահմանված տեղաբաշխման ամբողջական ծավալի տեղաբաշխումը կամ Թողարկողի կողմից աճուրդի տեղաբաշխման ծավալի կտրման կամ աճուրդը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշման կայացումը։ Աճուրդի չեղարկման դեպքերը ներկայացված են ծրագրային ազդագրում։ Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները (տեղաբաշխված ծավալ, կտրման գին, աճուրդի մասնակիցների քանակ և այլ էական մանրամասներ) հրապարակվելու են Թողարկողի և Տեղաբաշխողի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (համապատասխանաբար՝ www.finca.am, www.araratbank.am), մինչև  տվյալ օրվա 17։30-ը։ Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է  «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 680,000,000 (վեց հարյուր ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 13,600 (տասներեք հազար վեց հարյուր) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացնել ստանդարտ փակ (եվրոպական) աճուրդի անցկացման միջոցով` ընդ որում բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ փաստացի տեղաբաշխված ծավալի 15%-ը (մինչև 120,000,000 (մեկ հարյուր քսան միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 2,400  (երկու հազար չորս հարյուր) հատ պարտատոմսեր) ձեռք է բերվելու «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով` որպես շուկա ստեղծող` երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 50,000 ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 800,000,000 ՀՀ դրամ
ՔԱՆԱԿԸ 16,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 24 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 13%
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ եռամսյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով  
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 30.08.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 30.11.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 29.02.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 30.05.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 30.08.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 30.11.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների յոթերորդ վճարում 28.02.2025թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների ութերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 30.05.2025թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 17․05․2023)

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 13-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի   2021թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1/664Ա  որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա (ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 03.06.2022թ․ 1/255Ա և 28.10.2022թ. 1/518Ա որոշումներով գրանցվել են Ազդագրի լրացումները) «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2022թ. նոյեմբերի 16-ից նոյեմբերի 18-ը ներառյալ իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դոլարային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում: Տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվելու է 3 հաջորդական աշխատանքային օրերի ընթացքում՝   նախորդ տեղաբաշխման օրվա չտեղաբաշխված մնացորդը հաջորդ տեղաբաշխման օր տեղափոխման եղանակով, մինչև Թողարկման վերջնական պայմաններով սահմանված տեղաբաշխման ամբողջական ծավալի տեղաբաշխումը կամ Թողարկողի կողմից աճուրդի տեղաբաշխման ծավալի կտրման կամ աճուրդը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշման կայացումը։ Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները (տեղաբաշխված ծավալ, կտրման գին, աճուրդի մասնակիցների քանակ և այլ էական մանրամասներ) հրապարակվելու են Թողարկողի և Տեղաբաշխողի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (համապատասխանաբար՝ www.finca.am, www.araratbank.am), մինչև  տվյալ օրվա 17։30-ը։ Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է  «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 850,000 (ութ հարյուր հիսուն հազար) ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով 34,000 (երեսունչորս հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` ընդ որում բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 150,000 (մեկ հարյուր հիսուն հազար) ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով, 6,000  (վեց հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով` որպես շուկա ստեղծող` երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 25 ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,000,000 ԱՄՆ դոլար
ՔԱՆԱԿԸ 40,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 24 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 7.5%
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ եռամսյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով  
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 16.02.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 16.05.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 16.08.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 16.11.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 16.02.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 16.05.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների յոթերորդ վճարում 16.08.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների ութերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 16.11.2024թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 03․06․2022)

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 28․10․2022)

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 12-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի   2021թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1/664Ա  որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա (ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 03.06.2022թ․ 1/255Ա և 28.10.2022թ. 1/518Ա որոշումներով գրանցվել են Ազդագրի լրացումները) «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2022թ. նոյեմբերի 16-ից նոյեմբերի 18-ը ներառյալ իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում: Տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվելու է 3 հաջորդական աշխատանքային օրերի ընթացքում՝  նախորդ տեղաբաշխման օրվա չտեղաբաշխված մնացորդը հաջորդ տեղաբաշխման օր տեղափոխման եղանակով, մինչև Թողարկման վերջնական պայմաններով սահմանված տեղաբաշխման ամբողջական ծավալի տեղաբաշխումը կամ Թողարկողի կողմից աճուրդի տեղաբաշխման ծավալի կտրման կամ աճուրդը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշման կայացումը։ Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները (տեղաբաշխված ծավալ, կտրման գին, աճուրդի մասնակիցների քանակ և այլ էական մանրամասներ) հրապարակվելու են Թողարկողի և Տեղաբաշխողի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (համապատասխանաբար՝ www.finca.am, www.araratbank.am), մինչև  տվյալ օրվա 17։30-ը։

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝

850,000,000 (ութ հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 85,000 (ութսունհինգ հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` ընդ որում բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 150,000,000 (մեկ հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 15,000  (տասնհինգ հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով` որպես շուկա ստեղծող` երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
ՔԱՆԱԿԸ 100,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 24 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 13%
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ եռամսյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 16.02.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 16.05.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 16.08.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 16.11.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 16.02.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 16.05.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների յոթերորդ վճարում 16.08.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների ութերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 16.11.2024թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 03․06․2022)

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 28․10․2022

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 11-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի   2021թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1/664Ա  որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա (ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 03.06.2022թ․ 1/255Ա որոշմամբ գրանցվել է Ազդագրի լրացում) «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2022թ. հունիսի 21-ից հունիսի 27-ը ներառյալ իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դոլարային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում: Տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվելու է 5 հաջորդական աշխատանքային օրերի ընթացքում՝  նախորդ տեղաբաշխման օրվա չտեղաբաշխված մնացորդը հաջորդ տեղաբաշխման օր տեղափոխման եղանակով, մինչև Թողարկման վերջնական պայմաններով սահմանված տեղաբաշխման ամբողջական ծավալի տեղաբաշխումը կամ Թողարկողի կողմից աճուրդի տեղաբաշխման ծավալի կտրման կամ աճուրդը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշման կայացումը։ Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները (տեղաբաշխված ծավալ, կտրման գին, աճուրդի մասնակիցների քանակ և այլ էական մանրամասներ) հրապարակվելու են Թողարկողի և Տեղաբաշխողի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (համապատասխանաբար՝ www.finca.am, www.araratbank.am), մինչև  տվյալ օրվա 17։30-ը։ Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է  «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 2,125,000 (երկու միլիոն մեկ հարյուր քսանհինգ հազար) ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով 85,000 (ութսունհինգ հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` ընդ որում բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 375,000 (երեք հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով, 15,000  (տասնհինգ հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով` որպես շուկա ստեղծող` երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով:

 

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 25 ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 2,500,000 ԱՄՆ դոլար
ՔԱՆԱԿԸ 100,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 24 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 6.5%
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ եռամսյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով  
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 21.09.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 21.12.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 21.03.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 21.06.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 21.09.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 21.12.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների յոթերորդ վճարում 21.03.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների ութերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 21.06.2024թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 03․06․2022)

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 10-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի   2021թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1/664Ա  որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա (ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 03.06.2022թ․ 1/255Ա որոշմամբ գրանցվել է Ազդագրի լրացում) «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2022թ. հունիսի 21-ից հունիսի 27-ը ներառյալ իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում: Տեղաբաշխման աճուրդը իրականացվելու է 5 հաջորդական աշխատանքային օրերի ընթացքում՝  նախորդ տեղաբաշխման օրվա չտեղաբաշխված մնացորդը հաջորդ տեղաբաշխման օր տեղափոխման եղանակով, մինչև Թողարկման վերջնական պայմաններով սահմանված տեղաբաշխման ամբողջական ծավալի տեղաբաշխումը կամ Թողարկողի կողմից աճուրդի տեղաբաշխման ծավալի կտրման կամ աճուրդը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշման կայացումը։ Տեղաբաշխման աճուրդի յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները (տեղաբաշխված ծավալ, կտրման գին, աճուրդի մասնակիցների քանակ և այլ էական մանրամասներ) հրապարակվելու են Թողարկողի և Տեղաբաշխողի պաշտոնական ինտերնետային կայքում (համապատասխանաբար՝ www.finca.am, www.araratbank.am), մինչև  տվյալ օրվա 17։30-ը։

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 212,500,000 (երկու հարյուր տասներկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 21,250 (քսանմեկ հազար երկու հարյուր հիսուն) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` ընդ որում բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 37,500,000 (երեսունյոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 3,750  (երեք հազար յոթ հարյուր հիսուն) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով` որպես շուկա ստեղծող` երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 250,000,000 ՀՀ դրամ
ՔԱՆԱԿԸ 25,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 24 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 12.5%
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ եռամսյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 21.09.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 21.12.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 21.03.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 21.06.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 21.09.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 21.12.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների յոթերորդ վճարում 21.03.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների ութերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 21.06.2024թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 03․06․2022)

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 9-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2021թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1/664Ա որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2022թ. ապրիլի 20-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դոլարային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի  տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։  Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝

1,190,000 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր իննսուն հազար) ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով 47,600 (քառասունյոթ հազար վեց հարյուր) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 210,000 (երկու հարյուր տասը հազար) ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով, 8,400  (ութ հազար չորս հարյուր) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով` որպես շուկա ստեղծող` երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 25 ԱՄՆ դոլար
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,400,000 ԱՄՆ դոլար
ՔԱՆԱԿԸ 56,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 24 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 6.5%
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

 Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով  
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 20.10.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 20.04.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 20.10.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 20.04.2024թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 8-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2021թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1/664Ա որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2022թ. ապրիլի 20-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի  տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 255,000,000 (երկու հարյուր հիսունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 25,500 (քսանհինգ հազար հինգ հարյուր) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 45,000,000 (քառասունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 4,500  (չորս հազար հինգ հարյուր) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով` որպես շուկա ստեղծող` երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 300,000,000 ՀՀ դրամ
ՔԱՆԱԿԸ 30,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 24 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 12.5%
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

 Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով  
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 20.10.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 20.04.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 20.10.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 20.04.2024թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 7-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2021թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 1/664Ա որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2022թ. փետրվարի 10-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի չերաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 1,190,000,000 (մեկ միլիարդ մեկ հարյուր իննսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 119,000 (մեկ հարյուր տասնինը հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 210,000,000 (երկու  հարյուր տասը միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 21,000  (քսանմեկ  հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,400,000,000 ՀՀ դրամ
ՔԱՆԱԿԸ 140,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 36 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 12%
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով
Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 10.08.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 10.02.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 10.08.2023թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 10.02.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 10.08.2024թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 10.02.2025թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Վերջնական պայմաններ«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 6-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2019թ. ապրիլի 19-ի թիվ 1/234Ա որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա (ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 28.08.2019թ․ 1/648Ա որոշմամբ գրանցվել է Ազդագրի լրացում) «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2019թ. սեպտեմբերի 24-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 1,350,000,000 (մեկ միլիարդ երեք հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 135,000 (մեկ հարյուր երեսունհինգ հազար) հատ պարտատոմսերի թողարկումը և տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 150,000,000 (մեկ հարյուր հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 15,000  (տասնհինգ հազար) հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am :

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,500,000,000 ՀՀ դրամ
ՔԱՆԱԿԸ 150,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 36 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 10.5% 
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 24.03.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 24.09.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 24.03.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 24.09.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 24.03.2022թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 24.09.2022թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 28․08․19)

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 16.10.19)

Վերջնական պայմաններ

 

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 5-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2019թ. ապրիլի 19-ի թիվ 1/234Ա որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2019թ. ապրիլի 26-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դրամային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 900,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով 90,000 հատ պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 100,000,000 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, 10,000  հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 10,000 ՀՀ դրամ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
ՔԱՆԱԿԸ 100,000 հատ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 36 ամիս
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ 10.5% 
ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ կիսամյակային
ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 26.10.2019թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 26.04.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 26.10.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 26.04.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 26.10.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 26.04.2022թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 28․08․19)

Ծրագրային ազդագրի լրացում (գրանցված է 16.10.19)

Վերջնական պայմաններ

 

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 4-րդ թողարկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2018թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1/842Ա որոշմամբ գրանցված «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի հիման վրա «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ն նախատեսում է 2019թ. փետրվարի 25-ին իրականացնել անվանական արժեկտրոնային դոլարային պարտատոմսերի թողարկում և տեղաբաշխում:

Որպես պարտատոմսերի երաշխավորված տեղաբաշխող հանդես է գալու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն։ Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ տեղաբաշխման համակարգով, ընդ որում՝ 1,800,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով 72,000 հատ պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվելու է ստանդարտ փակ աճուրդի անցկացման միջոցով` բացառելով ոչ մրցակցային, ինչպես նաև լրիվ բավարարմամբ հայտերի ներկայացումը, իսկ մնացած 200,000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով, 8,000  հատ պարտատոմսերը ձեռք է բերվելու ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից անվանական արժեքով՝ որպես շուկա ստեղծող՝ երկրորդային շուկայում պարտատոմսերի իրացվելիության և ներդրումային գրավչության բարձրացման նպատակով։

Պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդին անմիջապես կարող են մասնակցել միայն Բորսայի անդամները, որոնց ցանկը հասանելի է «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում` http://amx.am:

Բորսայի անդամ չհանդիսացող ներդրողները կարող են աճուրդին մասնակցել (օգտվել առաջարկից) Բորսայի անդամների միջոցով` վերջիններիս կողմից սահմանված կարգով և պայմաններով:

Թողարկվող պարտատոմսերի էական պայմաններն են.

ԴԱՍԸ

Անվանական արժեկտրոնային
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 25 ԱՄՆ դոլար

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ

2,000,000 ԱՄՆ դոլար
ՔԱՆԱԿԸ 80,000 հատ
 ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 36 ամիս
 ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ

6%

ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

կիսամյակային

ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂԸ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում․

ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 25.08.2019թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 25.02.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 25.08.2020թ․
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 25.02.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 25.08.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում և պարտատոմսերի մարման գումարի վճարում 25.02.2022թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների և/կամ մարման գումարի վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Ծրագրային Ազդագիր

Վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 3-րդ թողարկում

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ 2018թ. դեկտեմբերի 5-ին N 1/842Ա որոշման համաձայն՝ գրանցվել է ՖԻՆՔԱ ՈւՎԿ ՓԲԸ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրը: Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018թ. դեկտեմբերի 6-ից:

Հիմնական պայմաններ

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1,400,000,000 ՀՀ դրամ
Քանակը

140,000 հատ

Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 10.5%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 18.06.2019թ.
 Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 18.12.2019թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 18.06.2020թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 18.12.2020թ
Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում 18.06.2021թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում 18.12.2021թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 2-րդ թողարկում

Հիմնական պայմաններ

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 10,000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1,500,000,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետը 24 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 12.75%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը կիսամյակային
Տեղաբաշխողը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 27.10.2017թ.
 Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 27.04.2018թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 27.10.2018թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 27.04.2019թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ պարտատոմսերի 1-ին թողարկում

Հիմնական պայմաններ

Դաս Անվանական արժեկտրոնային, չփոխարկվող
Անվանական արժեք 25 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը 4,000,000 ԱՄՆ դոլար
Շրջանառության ժամկետ 24 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույք 7.5%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Արժեթղթերի ձևը Ոչ փաստաթղթային
Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օր 22.08.2017
Տեղաբաշխող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ


Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում 22.08.2017թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում 22.02.2017թ.
Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում 22.08.2018թ
Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում 22.02.2019թ.
Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

Էջը թարմացվել է` 05.06.2023 | 14:29

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: