header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Card cover
Կիսվել`

ArCa Gold

 ArCa Gold պլաստիկ քարտը նախատեսված է ՀՀ-ում  բանկոմատներից դրամական միջոցների կանխիկացման, առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ վճարումների կատարման և ArCa տարբերանշանը պարունակող ինտերնետային կայքերում վճարումների կատարման համար։  

 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ, ԱՄն դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

 • Տարեկան սպասարկման վճար

  5000 ՀՀ դրամ

 • Ժամկետ

  4 տարի

Սպասարկման պայմաններ
Գործառնության տեսակը Սակագին
Քարտի արժույթ ՀՀ դրամ, ՌԴ Ռուբլի, ԱՄՆ  դոլար, ԵՎրո
Քարտի գործողության ժամկետ 4 տարի
Քարտի տարեկան սպասարկման վճար 5,000 ՀՀ դրամ
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար 3,000 ՀՀ դրամ
Բանկի գլխամասային գրասենյակում քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում 5,000 ՀՀ դրամ
Քարտային հաշվի դրական մանացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոս 0%
Կանխիկի  տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից՝ առանց քարտի կիրառման

1% ՀՀ դրամ

2% ԱՄՆ դոլար

2% Եվրո

1% ՌԴ Ռուբլի
Կանխիկ արժույթի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բանկոմատներում 0%
Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից` POS տերմինալի միջոցով*

0% ՀՀ դրամ

2% ԱՄՆ դոլար

2% Եվրո

0% ՌԴ Ռուբլի**
Կանխիկ արժույթի տրամադրում այլ բանկերին պատկանող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում և POS տերմինալներում 0.8%
Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների դիմաց գանձվող միջնորդավճար** 0.3%
Բանկոմատի միջոցով նոր PIN կոդի ստացում Անվճար
Քարտի կորստի, վնասման, PIN կոդի կորստի դեպքում նոր քարտի տրամադրում

2,000 ՀՀ դրամ

Քաղվածքի տրամադրում/Ընթացիկ ամսվա քաղվածքի տրամադրում/Քաղվածքի տրամադրում էլ.փոստի միջոցով Անվճար
Քարտի ապաբլոկավորում Անվճար
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակ 30
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն քանակ 30
Մեկ գործարքի ընդհանուր առավելագույն գումարը

ՀՀ դրամ 2,500,000     

ԱՄՆ դոլար 6,000

Եվրո 5,000

ՌԴ Ռուբլի 500,000
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքների  ընդհանուր առավելագույն գումար

ՀՀ դրամ 2,000,000

ԱՄՆ դոլար 5,000

Եվրո 5,000

ՌԴ Ռուբլի 500,000
Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների ընդհանուր առավելագույն գումար

ՀՀ դրամ 6,000,000

ԱՄՆ դոլար 14,000

Եվրո 12,000

ՌԴ Ռուբլի 1,200,000
Կանխիկի մուտքագրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բանկոմատներով (Cash In) 0%
Կանխիկի մուտքագրում ԱրՔա համակարգի բանկոմատներով (Cash In) 0.8%
3D Secure համակարգով ինտերնետային գործարքներ կատարելու նպատակով SMS հաղորդագրության ուղարկում Անվճար
Կատարված գործարքների, վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում Անվճար

* Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) քարտային հաշիվներին՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, իսկ այլ բանկերի կողմից թողարկված վճարային քարտերից ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի դրամարկղից POS-տերմինալի միջոցով կանխիկի տրամադրումը անկախ արժույթից – 3%։

** «Արմենիան Քարդ» համակարգի անդամ բանկերի բանկոմատների, տերմինալների կամ այլ օնլայն հարթակների միջոցով գործարքներ կատարելու դեպքում ևս կարող է կիրառվել «սպասարկող բանկի» միջնորդավճար, որի չափը սահմանվում է տվյալ բանկի կողմից։ Տեղեկացնում ենք, նաև որ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի սպասարկման կետերում (այդ թվում օնլայն հարթակում) ոչ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ քարտերի համար բացի թողարկող բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարից, գործում է նաև «սպասարկող բանկի» միջնորդավճար 0.5%-ի չափով, որը գանձվելու է գործարքի կատարման պահին՝ ավելացվելով գործարքի գումարին։

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Սոցիալական քարտ
Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում տալ լրացուցիչ հարցեր։

Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում։

Էջը թարմացվել է` 13.05.2024 | 20:52

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: