header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Գործառնություններ տեղական և միջազգային արժեթղթերի շուկաներում
Կիսվել`

Գործառնություններ տեղական և միջազգային արժեթղթերի շուկաներում

Դուք կարող եք օգտվել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից մատուցվող թե՛ տեղական, թե՛ միջազգային արժեթղթերի շուկաներում միջնորդային և պահառության ծառայություններից:

Պետական և կորպորատիվ պարտատոմսեր, բաժնետոմսեր, դեպոզիտար ստացականներ, ETF-եր կարող են ձեռք բերել թե՛ իրավաբանական, թե՛ ֆիզիկական անձինք: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ավելի քան 15 տարի ակտիվ գործունեություն է ծավալում արժեթղթերի երկրորդային շուկայում և իր հաճախորդներին առաջարկում է մրցունակ սակագներ: Արժեթղթերի երկրորդային շուկայում Բանկն իր հաճախորդների համար գործառնություններն իրականացնում է հանձնարարականների/հայտերի և/կամ պայմանագրերի հիման վրա հեռախոսով և/կամ էլ․ փոստով պատվերների տրման միջոցով։

Դիմեք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի գլխավոր գրասենյակ` ք. Երևան, Բուզանդի 87 շենք, 85 տարածք կամ կապ հաստատեք Ձեզ հարմար ստորև ներկայացված միջոցներից որևէ մեկով.

  • էլ. հասցե՝ brokerage@araratbank.am
  • Հեռ՝ (+374 10) 59 23 01

Ուշադրություն․ տեղական շուկաներում ֆինանսական գործարքների իրականացման հետ կապված  ՌԻՍԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում։

Տեղական շուկայում բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ

 

Առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից ներդրողի հաձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռքբերում

Մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամը ներառյալ հայտի բավարարված մասի գործարքի գնի 0.03%, նվազագույնը  3,000  ՀՀ դրամ

15,000,000 ՀՀ դրամից ավել

հայտի բավարարված մասի գործարքի գնի 0.03%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի հետգնման աճուրդներին ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի վաճառք
Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռքբերում և վաճառք
Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից թողարկված եվրապարտատոմսեր

Մինչև 200,000 ԱՄՆ-ի դոլարը ներառյալ գործարքի գնի 0.35%, նվազագույնը 20,000  ՀՀ դրամ

200,000 ԱՄՆ-ի դոլարից ավելգործարքի գնի դեպքում սակագները սահմանվում են  բանակցությունների հիման վրա (պայմանագրային հիմունքներով)

Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում (բանկում դեպո հաշվի առկայության դեպքում) Գործարքի  գումարի 0.05%, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ
Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում (բանկում դեպո հաշվի բացակայության դեպքում)

Գործարքի գումարի 0.05%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ բաժնային արժեթղթերի շուկայում

Գործարքի գումարի 0.3%, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում հաճախորդի անունից և հանձնարարությամբ արտարժույթով առուվաճառք

Գործարքի գին 0.05%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում հաճախորդի անունից և հանձնարարությամբ ռեպո-ուղղակի և հակադարձ ռեպո գործարքներ

Գործարքի գին 0.005%*, նվազագույնը 5,000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամ

*Ռեպո-ուղղակի և ռեպո հետադարձ գործարքների միջև օրացուցային օրերի քանակը

Միջազգային շուկայում բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ

Հեռախոսով և/կամ էլ․փոստով պատվերների տրման դեպքում բաժնետոմսերի, դեպոզիտար ստացականների և ETF-երի համար սահմանված սակագներ

  Բանկի հաճախորդների* համար գործող  միջնորդավճարը
  ծավալ գործարքի ծավալ** նվազագույն
Բելգիա <= 20,000 EUR 0.25% 8 EUR
> 20,000 EUR պայմանագրային հիմունքներով
Ավստրիա <= 20,000 EUR 0.25% 8 EUR
> 20,000 EUR պայմանագրային հիմունքներով
Ֆրանսիա <= 20,000 EUR 0.25% 8 EUR
> 20,000 EUR պայմանագրային հիմունքներով
Գերմանիա <= 20,000 EUR 0.25% 8 EUR
> 20,000 EUR պայմանագրային հիմունքներով
Իտալիա <= 20,000 EUR 0.25% 8 EUR
> 20,000 EUR պայմանագրային հիմունքներով
Իսպանիա <= 20,000 EUR 0.25% 8 EUR
> 20,000 EUR պայմանագրային հիմունքներով
Շվեդիա <= 220,000  SEK 0.25% 120 SEK
> 220,000 SEK պայմանագրային հիմունքներով
Շվեցարիա <= 20,000 CHF 0.25% 8 CHF
> 20,000 CHF պայմանագրային հիմունքներով

Մեծ Բրիտանիա+ 0.5% զինանշանի հարկ

<= 20,000 GBP 0.15% 8 GBP
> 20,000 GBP պայմանագրային հիմունքներով
Կանադա <= 30,000 CAD 0.025 CAD  
յուր. արժեթղթի համար
5 CAD
> 30,000 CAD պայմանագրային հիմունքներով
ԱՄՆ <= 20,000 USD 0.018 USD 
յուր․ արժեթղթի համար
5 USD
> 20,000 USD պայմանագրային հիմունքներով
Ավստրալիա <= 30,000 AUD 0.28% 10 AUD
> 30,000 AUD պայմանագրային հիմունքներով
Հոնկոնգ  <= 150,000 HKD 0.30% 100 HKD
> 150,000 HKD պայմանագրային հիմունքներով
Ճապոնիա <= 2,900,000 JPY 0.25% 500 JPY
> 2,900,000 JPY պայմանագրային հիմունքներով

 

Հեռախոսով և/կամ էլ․փոստով պատվերների տրման դեպքում պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերի համար սահմանված սակագներԲանկի հաճախորդի***համար գործող  միջնորդավճարը
ծավալ գործարքի գնից նվազագույն
Պարտատոմսեր <= 1,000,000 ՊՄ**** 0.15% ՊՄ 10
> 1,000,000 ՊՄ**** պայմանագրային հիմունքներով

* Բանկի օտարերկրյա հաճախորդների համար սակագները սահմանվում են բանակցությունների հիման վրա (պայմանագրային հիմունքներով)։

** Գործարքի ծավալը միավոր արժեթղթի գնի և քանակի արտադրյալն է։

*** Բանկի օտարերկրյա հաճախորդների համար սակագները սահմանվում են բանակցությունների հիման վրա (պայմանագրային հիմունքներով)։

****Պայմանական միավորն իրենից ներկայացնում է պարտատոմսի արժույթը։

Էջը թարմացվել է` 03.04.2023 | 14:48

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: