Օնլայն բանկինգ
Քարտերի անվտանգության ուղեցույց
Կիսվել`

Վճարային քարտերի նկարագիր

Վճարային քարտերը բանկային հաշվին կցված պլաստիկ քարտեր են, որոնք հնարավորություն են տալիս քարտատիրոջն օգտագործել իր հաշվին եղած դրամական միջոցները: Պլաստիկ քարտերը նախատեսված են հաշվից գումար կանխիկացնելու, ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց վճարումն անկանխիկ, այդ թվում` առցանց,  կատարելու համար: Պլաստիկ քարտերի շուկայում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ը զբաղեցնում է մրցակցային բարձր դիրք, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն քարտերին տրվող պայմանների մատչելիությամբ, այլև քարտատեսակների բազմազանությամբ, Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող ակցիաներով: Յուրաքանչյուր զբաղվածության անձ կարող է գտնել իր պահանջներին ու հնարավորություններին բավարարող քարտ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի կողմից թողարկվող քարտերի բազմազանության մեջ:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի մասնաճյուղերն ու բանկոմատները հնարավորություն են տալիս Ձեզ, առանց լրացուցիչ միջնորդավճարների, օգտվելու Ձեր քարտային հաշվի դրամական միջոցներից: Իսկ ԱրարատՄոբայլ-ի միջոցով քարտային հաշիվների կառավարումը հնարավոր է իրականացնել էլ ավելի արդյունավետ և արագ:

Բանկի կողմից թողարկված միջազգային վճարահաշվարկային քարտերով Քարտի արժույթից տարբերվող արժույթներով գործարքներ կատարելիս կիրառվում է Բանկում գործարքի հաշվառման օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքը, իսկ Բանկի կողմից նման փոխարժեք սահմանված չլինելու դեպքում` միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի կողմից սահմանված փոխարժեքը: Միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի կողմից սահմանված, գործարքի կատարման պահին գործող արտարժույթի փոխարժեքի և Բանկի կողմից գործարքի հաշվառման օրվա համար սահմանված արտարժույթի փոխարժեքի միջև տարբերության դեպքում առաջացած բացասական տարբերությունը գանձվում է Քարտապանի քարտային հաշվից:

Անվտանգ օնլայն գործարքներ

Քարտից անվտանգ օգտվելու ուղեցույց

 

Էջը թարմացվել է` 26.05.2022 | 11:02

Տպել այս էջը

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: