header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերը ցուցակվելու են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում
Կիսվել`
25.01.2024

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերը ցուցակվելու են Հայաստանի ֆոնդային բորսայում


Համաձայն «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ Գլխավոր տնօրենի 2024 թվականի հունվարի 22-ի թիվ ՑՊ-003-01/24 որոշմամբ ցուցակվելու են ներքոհիշյալ պարտատոմսերը՝ միաժամանակ թույլատրելով նշված պարտատոմսերով հասցեական առևտուրը և ռեպո գործարքների կնքումը:

Թողարկողի անվանումը «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Արժեթղթի տեսակ Անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ամսաթիվ 18/09/2023թ.
Տեղաբաշխման ժամանակահատվածը սկիզբ/ավարտ 18/09/2023թ.-18/12/2023թ.
Ծածկագիր AMARBKB2OER9
Բորսայական հապավում ARBKBO
Արժեթղթի անվանական արժեք 25 ԱՄՆ դոլար
Արժեթղթերի քանակ 171,646 հատ
Ցուցակման որակական մակարդակ Պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակ
Շրջանառության ժամկետ 27 ամիս
Ցուցակման/առևտրին թույլատրման ամսաթիվ 25/01/2024թ.
Բորսայում շրջանառության առաջին օր 25/01/2024թ.
Մարման ամսաթիվ 18/12/2025թ.
Արժեկտրոնի տոկոսադրույք 4.5%
Արժեկտրոնների վճարումների քանակ 9
Արժեկտրոնի օրերի հաշվարկման կարգ Փաստացի/փաստացի
Արժեկտրոնների հաշվարկման պարբերականություն Եռամսյակային

Էջը թարմացվել է` 26.01.2024 | 11:12

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: