header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Կանխիկով գործառնություններ
Կիսվել`

Կանխիկով գործառնություններ

Կատարեք կանխիկ գործառնություններ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում՝ առանց հաշիվ բացելու։

Սակագներ
Գործառնության տեսակը Սակագներ
               Հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո 0%
ՌԴ ռուբլի 0․5%
Այլ արտարժույթ ըստ պայման․
           Հաշվին կանխիկ մետաղադրամի մուտքագրում

Մինչև 50 000 ՀՀ դրամ Անվճար
50 000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 1%
Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից*

ՀՀ դրամ 0,3%
ԱՄՆ դոլար 2%   
Եվրո 2%   
ՌԴ Ռուբլի 0%
Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ (GBP), շվեյցարական ֆրանկ (CHF), վրացական լարի (GEL), կանադական դոլար (CAD), ավստրալիական դոլար (AUD), ՄԱԷ դիրհամ (AED) Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանած տոկոսադրույքով
   Հաշվարկային հաշվին մուտքագրված կանխիկ միջոցներից կանխիկի վճարում
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ դուբլի Անվճար
Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ (GBP), շվեյցարական ֆրանկ (CHF), վրացական լարի (GEL), կանադական դոլար (CAD), ավստրալիական դոլար (AUD), ՄԱԷ դիրհամ (AED) Դիլիգային կենտրոնի կողմից տվյալ օրվա համար սահմանած տոկոսադրույքով
Հնամաշ, վնասված կամ 500 եվրո թղթադրամների փոխանակում կամ հաշվին մուտքագրում
ՀՀ դրամ 0%
ԱՄՆ դոլար 1.5%
ԵՎՐՈ 1.5%
ՌԴ ռուբլի 1.5%
Մինչև 2004 թվականը թողարկված 5, 10, 20, 50 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքներով և մինչև 2009 թվականը թողարկված 100 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով թղթադրամ
Մուտքագրում, արտարժույթի փոխանակում և այլ կանխիկ գործարքների իրականացում  1%
Ելքագրում (այդ թվում՝ ԱՄՆ դոլար արժույթով վարկային գծերի (բացառությամբ արտոնյալ ժամանակահատվածով) անկանխիկ միջոցների կանխիկացում) 0%
Կանխիկ դրամով վճարումների սպասարկում առանց հաշիվ բացելու

Բանկից համակարգից դուրս

Փոխանցումներ ՀՀ դրամով առանց հաշիվ բացելու

Գործարքի գումարի 0.1%, նվազագույնը՝ 300 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 5,000 ՀՀ դրամ
Ներբանկային փոխանցումներ ՀՀ դրամով առանց հաշիվ բացելու Գործարքի գումարի 0.1%, նվազագույնը 200 ՀՀ դրամ առավելագույնը 3,000 ՀՀ դրամ
Ներբանկային փոխանցումներ արտարժույթով առանց հաշիվ բացելու Գործարքի գումարի 0.1% նվազագունը 300 ՀՀ դրամ առավելագույն 3,000 ՀՀ դրամ
«Գյումրի Մաքսատուն» մասնաճյուղերում մաքսային վճարումների կատարման  հանձնարարականի պատրաստում
Մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 300 ՀՀ դրամ
1,000,001 ՀՀ դրամ և ավելի փոխանցումների դեպքում 500 ՀՀ դրամ
Գոգավան, Սիսիան, Վանաձոր 1, Բագրատաշեն 1, Բագրատաշեն 2, Բավրա և Ագարակ մասնաճյուղերում մաքսային վճարումների կատարման հանձնարարականի պատրաստում
մինչև 50,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում  300 ՀՀ դրամ
50,001 ՀՀ դրամից մինչև 100, 000 ՀՀ դամ փոխանցումների դեպքում  500 ՀՀ դրամ
100,001 ՀՀ դրամից մինչև 500,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 1000 ՀՀ դրամ
500,001 ՀՀ դրամից մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 1500 ՀՀ դրամ
1,000,001 ՀՀ դրամից մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում  2000 ՀՀ դրամ
3,000,001 ՀՀ դրամից մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ փոխանցումների դեպքում 3000 ՀՀ դրամ
5,000,0001 ՀՀ դրամից և ավել փոխանցումների դեպքում  5000 ՀՀ դրամ
Արարատյան մասնաճյուղում մաքսային վճարումների կատարման հանձնարարականի պատրաստում
Մինչև 100,000 ՀՀ դրամ 200 ՀՀ դրամ
100,001-1,000,000 ՀՀ դրամ 300 ՀՀ դրամ
1,000,001 ՀՀ դրամ և ավել փոխանցումների դեպքում 500 ՀՀ դրամ

*Չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) բանկային հաշիվներին`ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկային միջոցներից, ներդրված ժամկետային ավանդի  և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պարտատոմսերի գծով հաշվեգրված տոկոսներից մուտքագրված գումարների, սոցիալական փաթեթի և ընտանեկան դրամագլխի, ինչպես նաև  արգելանքից ազատված հաշիվներից կանխիկ ելքի նկատմամբ:

Արտարժույթի կանխիկացում․նախկինում գործող պայմաններ

Արտարժույթի մուտքագրում․նախկինում գործող պայմաններ

Էջը թարմացվել է` 06.03.2024 | 14:37

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: