header.mobile_app.img.alt.text
Online Banking
Change of work schedule

On February 4 this year, due to software updates, the branches working on Saturdays will work until 13:00, except for the branches in border customs points. AraratMobile app will also be unavailable from 14:00 to 22:00.

Էջը թարմացվել է` 26.08.2020 | 15:23

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: