Կանխիկ գործառնություններ


 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱն ՏԵՍԱԿԸ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
 
Հաշվին կանխիկ գումարի մուտքագրում`
-ՀՀ դրամ , ԱՄՆ դոլար. անվճար
- այլ արտարժույթ: օրվա սահմանված
տոկոսադրույքով
Կանխիկ գումարի վճարում հաճախորդի անկանխիկ միջոցներից`
-ՀՀ դրամ. 0,3%
- ԱՄՆ դոլար 0,4%
- այլ արտարժույթ օրվա սահմանված տոկոսադրույքով
Հաշվին մուտքագրված կանխիկ միջոցներից կանխիկի վճարում
-ՀՀ դրամ , ԱՄՆ դոլար, անվճար
- այլ արտարժույթ օրվա սահմանված տոկոսադրույքով
Հնամաշ և վնասված թղթադրամների փոխանակումՀՀ դրամ ով`
-ՀՀ դրամ . անվճար
- ԱՄՆ դոլար. 2 % *
- ՌԴ ռուբլի, ԵՎՐՈ 3 % *
Կանխիկ դրամով վճարումների սպասարկում առանց հաշիվ բացելու
ա) Բանկի համակարգից դուրս  
- մինչև 50.000 դրամ 100ՀՀ դրամ
- 50.001-ից 100.000 դրամ 200ՀՀ դրամ
- 100.001-ից 500.000 դրամ 300ՀՀ դրամ
- 500.001-ից 1.000.000 դրամ 400ՀՀ դրամ
- 1.000.001-ից 5.000.000 դրամ 500ՀՀ դրամ
- 5.000.001 և ավելի 1,000ՀՀ դրամ
բ) Ներբանկային անվճար

Ծանուցում.
- Սույն բաժնի 2.2 ենթակետը չի կիրառվում ֆիզիկական անձանց (բացառությամբ անհատ ձեռնարկատերերի) բանկային հաշիվներին, վարկային միջոցներից մուտքագրված գումարների նկատմամբ:

 
Նախորդ էջ