Ներդրումներ «Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ –ի պարտատոմսերում


«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ –ի պարտատոմսերի հիմնական պայմաններ

Դաս

անվանական արժեկտրոնային, չփոխարկվող

Անվանական արժեք

10,000  ՀՀ դրամ

Ընդհանուր ծավալը

3,000,000,000  ՀՀ դրամ

Շրջանառության ժամկետ

36 ամիս

Արժեկտրոնային տոկոսադրույք

8.3%

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը

Կիսամյակային

Արժեթղթերի ձևը

Ոչ փաստաթղթային

Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օրը

23.08.2018

Տեղաբաշխող

«ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

 

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ -ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

 Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում

23.08.2018թ.

 Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում

23.02.2019թ.

Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում

23.08.2019թ.

Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում

23.02.2020թ.

Արժեկտրոնային եկամուտների հինգերորդ վճարում

23.08.2020թ.

Արժեկտրոնային եկամուտների վեցերորդ վճարում

23.02.2021թ.

Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:


Պարտատոմսերի Թողարկման Ազդագրին  կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից թողարկվող կորպորատիվ արժեկտրոնային պարտատոմսերի ծրագրային ազդագրի լրացում

 
Նախորդ էջ