Ներդրումներ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերում


«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի հիմնական պայմաններ

Դաս

Անվանական արժեկտրոնային, չփոխարկվող

Անվանական արժեք

25 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր ծավալը

4,000,000 ԱՄՆ դոլար

Շրջանառության ժամկետ

24 ամիս

Արժեկտրոնային տոկոսադրույք

7.5%

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը

Կիսամյակային

Արժեթղթերի ձևը

Ոչ փաստաթղթային

Արժեկտրոնի հաշվարկման առաջին օր

22.08.2017

Տեղաբաշխող

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

 

 

Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

 Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում

22.08.2017թ.

 Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում

22.02.2017թ.

Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում

22.08.2018թ.

Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում

22.02.2019թ.

Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ

 
Նախորդ էջ