«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի 2-րդ փուլի թողարկման պարտատոմսերի հիմնական պայմաններ


 

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի 2-րդ փուլի թողարկման պարտատոմսերի հիմնական պայմաններ

Դասը

Անվանական արժեկտրոնային

Անվանական արժեքը

10,000 ՀՀ դրամ

Ընդհանուր ծավալը

1,500,000,000 ՀՀ դրամ

Շրջանառության ժամկետը

24 ամիս

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը

12.75%

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը

կիսամյակային

Տեղաբաշխողը

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ

 Ծանուցում

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի պարտատոմսերի արժեկտրոնային եկամուտների վճարումը և պարտատոմսերի մարումը կիրականացվի հետևյալ ժամանակացույցով

 Արժեկտրոնային եկամուտների առաջին վճարում

27.10.2017թ.

 Արժեկտրոնային եկամուտների երկրորդ վճարում

27.04.2018թ.

Արժեկտրոնային եկամուտների երրորդ վճարում

27.10.2018թ.

Արժեկտրոնային եկամուտների չորրորդ վճարում

27.04.2019թ.

Այն դեպքում, երբ արժեկտրոնային եկամուտների վճարման օրը  համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, վճարումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը:

Ծրագրային Ազդագրին և Թողարկման վերջնական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով`

Պարտատոմսերի Թողարկման Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմաններ
Նախորդ էջ