2010


2010թ. IV միջանկյալ հաշվետվություն Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) 
31.12.2010
Բեռնել
2010թ. IV միջանկյալ հաշվետվությունների համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև թիվ 6) 
31.12.2010
Բեռնել
2010թ. IV միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին (ձև թիվ7) 
31.12.2010
Բեռնել
2010թ. IV միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա) 
31.12.2010
Բեռնել
2010թ. IV հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
31.12.2010
Բեռնել
2010թ. IV միջանկյալ հրապարակվող ֆինանասական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն (ձև 5 ) 
31.12.2010
Բեռնել
2010թ.III միջանկյալ հրապարակվող ֆինանասական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն (ձև 5 ) 
22.10.2010
Բեռնել
2010.թ III միջանկյալ հաշվետվություն համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին (ձև թիվ 6) 
15.10.2010
Բեռնել
2010թ. III միջանկյալ հաշվետվություն ֆինանսական վիճակի մասին (ձև թիվ 7) 
15.10.2010
Բեռնել
2010.թ III միջանկյալ հաշվետվություն Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին (ձև թիվ 8) 
15.10.2010
Բեռնել
2010թ. III միջանկյալ հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (ձև թիվ 9 ա) 
15.10.2010
Բեռնել
2010թ. III հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ
15.10.2010
Բեռնել
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 
28.07.2010
Բեռնել
2010թ.II միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 
22.07.2010
Բեռնել
2010թ. II եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 
30.06.2010
Բեռնել
2010թ. II եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 
30.06.2010
Բեռնել
2010թ. II եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6 
30.06.2010
Բեռնել
2010թ. II եռամսյակի միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 
30.06.2010
Բեռնել
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 
30.06.2010
Բեռնել
2010թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 5 
15.04.2010
Բեռնել
2010թ. միջանկյալ հաշվետվությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվներ 
15.04.2010
Բեռնել
2010թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 9 
15.04.2010
Բեռնել
2010թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 6 
15.04.2010
Բեռնել
2010թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 7 
15.04.2010
Բեռնել
2010թ. I միջանկյալ հաշվետվության Ձև 8 
15.04.2010
Բեռնել
Նախորդ էջ