ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ


ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐ 

Ծանուցում.

1. ՀՀ տարածքում փոխանցումներն իրականացվում են մեկ բանկային օրվա ընթացքում:

2. Եթե փոխանցվող միջոցներն արդեն վճարված են, ապա բանկը պատասխանատվություն չի կրում գումարների վերադարձման համար:

3.Հաճախորդի մեղքով վճարված գումարի վերադարձի դեպքում (օրինակ` վավերապայմանների անճշտություն), բանկի ծախսերը կատարվում են հաճախորդի հաշվին:

4. Պահանջվող փաստաթղթերը ՀՀ տարածքից դուրս ուղարկելիս հաշվետիրոջից լրացուցիչ գանձվում են ուղարկման ծախսերը:

 

Նախորդ էջ