Պլաստիկ քարտերի տրամադրման և սպասարկման հետ կապված ծառայությունների սակագներ


Պլաստիկ քարտերի տրամադրման և սպասարկման հետ կապված ծառայությունների սակագներ

Ծառայության տեսակ

Սակագին

Բանկի գլխամասային գրասենյակում քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում

2,000 ՀՀ դրամ

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման իրականացում, սպասարկող բանկի կողմից առարկություն ստանալու դեպքում  (երկրորդ ներկայացում) և/կամ արբիտրաժային բողոքարկումներ

5,000 ՀՀ դրամ

Բանկի բանկոմատներից քարտով կատարված յուրաքանչյուր գործարքի տեսագրության տրամադրում

*բացառությամբ Master Card Gold, Visa Gold, Visa Infinite, Diners Card Super Premium, Diners Card Young Professional քարտերի

5,000 ՀՀ դրամ

*անվճար

Քարտի և ՊԻՆ կոդի առաքում ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում մեկ միասնական վճարով

(քարտը և ՊԻՆ կոդը առաքվում են միմյանցից առանձին)

բացառությամբ ArCa Pension քարտերի

 

 

5,000 ՀՀ դրամ

 

Քարտատիրոջ նկարի պատկերում քարտի դարձերեսին

անվճար

 
Նախորդ էջ