ARCA AUTOCLUB CARD


Լրացուցիչ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ այստեղ`

 

ARCA CLASSIC AUTOCLUB CARD

ARCA PLATINUM AUTOCLUB CARD

ARCA BLACK AUTOCLUB CARD

Քարտի տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

Տարեկան Սպասարկման վարձ           (AMD)

37,000

47,000

77,000

 

Չնվազող մնացորդ

չի

սահմանվում

չի

սահմանվում

չի

սահմանվում

 

Քարտի կորստի, վնասման դեպքում նոր քարտի

տրամադրում

 

3,000

 

3,000

 

3,000

 

Քարտի PIN կոդի կորստի դեպքում նոր քարտի

տրամադրում

 

3,000

 

3,000

 

3,000

 

Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կանխիկացման կետերում

 

 

0.0%

 

 

0.0%

 

 

0.0%

Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

 

0.8%

 

0.8%

 

0.8%

Հաշվից քաղվածքի տրամադրում

անվճար

անվճար

անվճար

Լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում

500.0

500.0

500.0

 

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց

հաշվեգրվող տարեկան տոկոս

 

3%

 

3%

 

3%

Քարտի բլոկավորում

0

0

0

 

 

Քարտի ապաբլոկավորում

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

Օրեկան կանխիկացման գործարքների քանակը

 

10 անգամ

 

10 անգամ

 

10 անգամ

Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման գործարքները ընդհանուր

առավելագույն գումարը

 

500,000

 

500,000

 

500,000

Մեկ գործարքի ընդհանուր առավելագույն

գումարը

 

300,000

 

300,000

 

300,000

Մունքագրվող առավելագույն գումարի մեծություն

չի

սահմանվում

չի

սահմանվում

չի

սահմանվում

 

Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (Յուրաքանչյուր SMS հաղորդագրության համար)

 

 

30 ՀՀ դրամ

 

 

30 ՀՀ դրամ

 

 

30 ՀՀ դրամ

 

Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների

դիմաց գանձվող միջնորդավճար

 

 

0.3%

 

 

0.3%

 

 

0.3%

 

Ծանուցում 
26.01.2017
Բեռնել

“Ֆինասնական օգնական” համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`
https://www.fininfo.am/finhelper/index.php
Նախորդ էջ