Arca մոր և մանկան


Arca մոր և մանկան

Քարտի տրամադրում

AMD

անվճար

Տարեկան Սպասարկման վարձ (AMD)

AMD

0

Չնվազող մնացորդ

AMD

0

Քաղվածքի տրամադրում

AMD

անվճար

Ընթացիկ ամսվա քաղվածքի տրամադրում (AMD)

AMD

500

Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վարձ (AMD)

AMD

2 000

Քարտի կորստի, վնասման, PIN կոդի

կորստի դեպքում նոր քարտի տրամադրում

բանկի կողմից (AMD)

AMD

1 500

Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ

կանխիկացման կետերում

AMD

0%

Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի

կանխիկացման կետերում

AMD

0.8%

Կանխիկի տրամադրում արտասահմանում և
ՎՏԲ բանկի Հայաստանում գտնվող

բանկոմատներում (AMD)

AMD

1.5% նվազագույնը 1500

Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ

դրամարկղից`առանց քարտի կիրառման

AMD

1%  նվազագույնը 500 ՀՀ դրամ

Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց

հաշվեգրվող տարեկան տոկոս

AMD

 

 

3%

Քարտի բլոկավորում բանկի աշխատակցի  միջոցով

AMD

անվճար

Քարտի ապաբլոկավորում (AMD)

AMD

1 000

Անկանխիկ գործարքներ

AMD

անվճար

Օրեկան կանխիկացման գործարքների քանակը

AMD

10

Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող կանխիկացման

գործարքները ընդհանուր առավելագույն գումարը

AMD

500 000

Մեկ գործարքի ընդհանուր առավելագույն գումարը

AMD

500 000

Մեկ օրվա ընթացքում թույլատրվող գործարքների

ընդհանուր առավելագույն գումարը

AMD

1 500 000

Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումների

դիմաց գանձվող միջնորդավճար

AMD

0.3 %

Կանխիկի մուտքագրում  ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ

բանկոմատներով (Cash In)

AMD

0%

Կանխիկի մուտքագրում  Արքա համակարգի

բանկոմատներով (Cash in)

AMD

0.8%

Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS

հաղորդակցության ուղարկում (AMD)

AMD

30


Կարևոր է իմանալ`

,Arca մոր և մանկանե վճարային պլաստիկ քարտը նախատեսված է մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, չաշխատող անձին մայրության նպաստի և երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի վճարման համար։

Պատվիրել քարտը On-line

Ուշադրություն`

Այլ բանկերի կողմից թողարկված քարտերով ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի ՊՈՍ տերմինալների միջոցով կանխիկի տրամադրման սակագին

Կանխիկացվող գումարի 2%

 

Ծանուցում 
27.01.2017
Բեռնել

“Ֆինասնական օգնական” համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով`
https://www.fininfo.am/finhelper/index.php
Նախորդ էջ