ArCa Family


 

family-impor.gif
 

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ այս փաթեթում ընդգրկված են հատուկ դիզայնով, երկու և ավելի փոխկապակցված քարտեր, որոնք նախատեսված են Ձեր ընտանիքի անդամների համար:
ArCa Ընտանեկան փաթեթով Դուք հնարավորություն եք ստանում օգտվել մեկ ընդհանուր ընտանեկան քարտային հաշվից և լավագույնս կառավարել Ձեր ընտանիքի ծախսերը:

Տղամարդկանց քարտը family man (ֆեմիլի մեն) քարտն է:

 
family-men.gif
 
Կանանց քարտը կոչվում է family woman (ֆեմիլի վուման)
 
family-woman.gif
 
Երիտասարդների համար նախատեսված է familiy junior (ֆեմիլի ջունիոր) քարտը
 
Junior.jpg
 
7-ից մինչև 15 տարեկան երեխաների քարտը family teenager (ֆեմիլի թինեյջեր) քարտն է
 
Family-Teenager.jpg 
 

ArCa Ընտանեկան փաթեթի գլխավոր քարտ պայմանականորեն համարվում է Family man (ֆեմիլի մեն) քարտը, իսկ պահանջի դեպքում գլխավոր քարտ կարող է համարվել Family woman (ֆեմիլի վուման) քարտը: Family man քարտին տրվում է միասնական ընտանեկան բանկային հաշվից անսահմանափակ օգտվելու և կցված քարտերի քաղվածքները ստանալու հնարավորություն:

Փոխկապակցված քարտեր են համարվում կանանց Family woman, երիտասարդների Family Junior և 7-ից մինչև 15 տարեկան երեխաների Family Teenager քարտերը: Այս քարտատերերին տրվում է միասնական ընտանեկան քարտային հաշվից օգտվելու ամսական չափ: Գլխավոր քարտատերը որոշում է յուրաքանչյուր քարտի կանխիկացման գործարքների ու անկանխիկ վճարումների չափը, ցանկության դեպքում կարող է արգելափակել Family Junior և Family Teenager քարտերի գումարի կանխիկացումը: Family Woman, Family Junior և Family Teenager քարտատերը ստանում են միայն իրենց քարտերով կատարված գործարքների քաղվածքները:

ArCa Ընտանեկան փաթեթից օգտվելու դեպքում քարտապանները ստանում են 10% զեղչի հնարավորություն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ Cirrus/Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold և MasterCard Business միջազգային պլաստիկ քարտերի տարեկան սպասարկման վճարի համար:

Կատարելով գնումներ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ զեղչային ցանցում ընդգրկված ավելի քան 100 առևտրի և սպասարկման կետերում և վճարելով ArCa Ընտանեկան փաթեթի մեջ ընդգրկված պլաստիկ քարտերով` կստանաք զեղչեր և կտնտեսեք Ձեր միջոցները:

Պատվիրել քարտերը On-line

ArCa Ընտանեկան փաթեթի տրամադրման պայմաններն ու սպասարկման սակագները


Ուշադրություն`

 

Այլ բանկերի կողմից թողարկված քարտերով ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ի ՊՈՍ տերմինալների միջոցով կանխիկի տրամադրման սակագին

Կանխիկացվող գումարի 2%

SMS ծառայության տրամադրման պայմաններ

 

*Քարտի ժամկետը լրանալու վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի վերջնաժամկետը լրանալու վերաբերյալ

*Հաճախորդի ցանկությամբ վարկային գծի/օվերդրաֆտի նվազեցման ժամկետի  և  գումարի վերաբերյալ

*Տարեկան սպասարկման վճարի վերաբերյալ

* Հաճախորդի ցանկությամբ վարկի կամ օվերդրաֆտի ամսական մարման վերաբերյալ

30.00 ՀՀ դրամ

 

Մաստերքարդ  գոլդ, Վիզա գոլդ և Վիզա ինֆինիտ քարտերի քարտապաններին  USSD ծառայության միջոցով տրամադրվող sms հաղորդագրությունների սակագին

0 ՀՀ դրամ

Բանկի կողմից թողարկվող բոլոր վճարային քարտերի քարտապաններին, բացառությամբ  Մաստերքարդ  գոլդ, Վիզա գոլդ և Վիզա ինֆինիտ  քարտապանների, USSD ծառայության միջոցով տրամադրվող sms հաղորդագրությունների սակագին

30.00  ՀՀ դրամ

“Ֆինասնական օգնական” համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.abcfinance.am:
Նախորդ էջ