ԱԴՓ համակարգերի միջոցով փոխանցումներ ստացող և փոխանցող հաճախորդներին տրամադրվող օվերդրաֆտի պայմաններ


 

Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերի միջոցով փոխանցումներ ստացող և փոխանցող հաճախորդներին տրամադրվող օվերդրաֆտի պայմաններ

Վարկառու

Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերի միջոցով փոխանցումներ ստացող և փոխանցող հաճախորդներ

Օվերդրաֆտի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

16%

Օվերդրաֆտի առավելագույն գումար

2.000 ԱՄՆ դոլար, վարկային հայտի ներկայացմանը նախորդող  3 ամիսների ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս ստացած և փոխանցած փոխանցումների հանրագումարը 800 ԱՄՆ դոլար է:

Օվերդրաֆտի ժամկետը

24 ամիս

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ

Վճարային քարտի միջոցով

Քարտի տեսակ

DC Young Professional

Քարտի գործողության ժամկետը

24 ամիս

Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կանխիկացման կետերում

1%

Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար       

4 000 ՀՀ դրամ

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական

Օվերդրաֆտի մարումներ

Հավասարաչափ ամորտիզացիա

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարե­կան տոկոսադրույք

ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք

Ժամկետանց տոկոսա­­գումարի գծով տույժ

օրական 0.07%

Ժամկետանց վարկի գծով տույժ

օրական 0.06%

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդող 24 ամիսների ընթացքում գործող դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն, մարված պարտավորությունների դեպքում` ոչ ավել քան հսկվող վարկային ռիսկի դասը և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի` ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

 
Նախորդ էջ