ԱԴՓ համակարգերի միջոցով փոխանցումներ ստացող և փոխանցող հաճախորդներին տրամադրվող օվերդրաֆտի պայմաններ


 

 

Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերի միջոցով փոխանցումներ ստացող և փոխանցող հաճախորդներին տրամադրվող օվերդրաֆտի պայմաններ

Վարկառու

Արագ դրամական փոխանցումների համակարգերի միջոցով փոխանցումներ ստացող և փոխանցող հաճախորդներ

Օվերդրաֆտի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

16 (տասնվեց) %

Օվերդրաֆտի առավելագույն գումար

2.000 ԱՄՆ դոլար, վարկային հայտի ներկայացմանը նախորդող  3 ամիսների ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս ստացած և փոխանցած փոխանցումների հանրագումարը 800 ԱՄՆ դոլար է:

Օվերդրաֆտի ժամկետը

24 ամիս

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ

Վճարային քարտի միջոցով

Քարտի տեսակ

DC Young Professional

Քարտի գործողության ժամկետը

24 ամիս

Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կանխիկացման կետերում

1%

Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար       

4 000 ՀՀ դրամ

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական

Օվերդրաֆտի մարումներ

Հավասարաչափ ամորտիզացիա

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարե­կան տոկոսադրույք

ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք

Ժամկետանց տոկոսա­­գումարի գծով տույժ

օրական 0.2 տոկոս

Ժամկետանց վարկի գծով տույժ

օրական 0.1 տոկոս

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդող 24 ամիսների ընթացքում գործող դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն, մարված պարտավորությունների դեպքում` ոչ ավել քան հսկվող վարկային ռիսկի դասը և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի` ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

 
Նախորդ էջ