«Ti amo» խանութներից ոսկյա իրեր ձեռքբերող հաճախորդներին օվերդրաֆտների տրամադրում


«Ti amo» խանութներից ոսկյա իրեր ձեռքբերող հաճախորդներին օվերդրաֆտների տրամադրում

Վարկառու

 

25 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ:

Վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 60 տարեկանը

Արժույթ

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Օվերդրաֆտի գումար

Առավելագույնը – 1.000.000 ՀՀ դրամ կամ 2.000 ԱՄՆ դոլար` (DC Super Premium քարտով տրամադրման  դեպքում), 500.000 ՀՀ դրամ կամ 1000 ԱՄՆ դոլար (DC Young Professional քարտով տրամադրման դեպքում)

Առավելագույն ժամկետ

12 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

 

ՀՀ դրամ -22%

ԱՄՆ դոլար –18%

Օվերդրաֆտի մարումներ

 

Հավասարաչափ ամորտիզացիա

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ` ձեռքբերվող ապրանքի վճարումը կատարելով «Երեմ Օգանեսյան» ԱՁ-ում տեղադրված POS-տերմինալի միջոցով

Օվերդրաֆտի նպատակ

Ոսկյա իրերի ձեռքբերում

 Քարտի տեսակը

DC Young Professional

DC Super Premium

Քարտի տարեկան  սպասարկման վճար

12.000 ՀՀ դրամ (DC Young Professional), 18.000 ՀՀ դրամ`(DC Super Premium)

Քարտի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ

Օվերդրաֆտի և տոկոսագումարների մարումներ

Ամենամսյա

Ժամկետանց գումարի գծով տույժ

օրական 0.06%

 

Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ

օրական 0.07%

 

Ժամկետանց օվերդրաֆտի գումարի գծով տարեկան տոկոսադրույք

Վարկային պայմանագրով սահմանված տարեկան տոկոսադրույք

 

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն, ինչպես նաև ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

Հաճախորդի կողմից վճարվող օվերդրաֆտի սպասարկման վճար

Միանվագ օվերդրաֆտի հայտի ընդունման օրը - 1.000 ՀՀ դրամ

Վարկունակության վերլուծություն

Դրական վարկային պատմություն, գրանցված եկամուտների առկայություն կամ մշտական զբաղվածություն

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկառուի անձնագիր, սոց. քարտ


Կարևոր է իմանալ`

Օվերդրաֆտը տրամադրվում է Բաղրամյան մասնաճյուղի միջոցով:

Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԳԾԻ (ՕՎԵՐԴՐԱՖՏԻ) ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Օվերդրաֆտի տրամադրման դիմում
Նախորդ էջ