ARARATTRANSFER խմբի անդամներին տրամադրվող օվերդրաֆտի պայմաններ


ARARATTRANSFER խմբի անդամներին տրամադրվող օվերդրաֆտի պայմաններ

Վարկառու

ARARATTRANSFER խմբի անդամ

Օվերդրաֆտի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

14 (տասնչորս) %

Օվերդրաֆտի առավելագույն գումար

3.000 ԱՄՆ դոլար, վարկային հայտի ներկայացմանը նախորդող 6 ամիսների ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս ստացած և փոխանցած փոխանցումների հանրագումարը  նվազագույնը 3.000 ԱՄՆ դոլար է:

Oվերդրաֆտի ժամկետը

24 ամիս

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ

Վճարային քարտի միջոցով

Քարտի տեսակ

DC Young Professional

Քարտի գործողության  ժամկետ

24 ամիս

Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կանխիկացման կետերում

1%

Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար       

4 000 ՀՀ դրամ

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական

Օվերդրաֆտի մարումներ

Հավասարաչափ ամորտիզացիա

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարե­կան տոկոսադրույք

ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք

Ժամկետանց տոկոսա­­գումարի գծով տույժ

օրական 0.2 տոկոս

Ժամկետանց վարկի գծով տույժ

օրական 0.1 տոկոս

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդող 24 ամիսների ընթացքում գործող դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն, մարված պարտավորությունների դեպքում` ոչ ավել քան հսկվող վարկային ռիսկի դասը և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի` ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախորդ էջ