ARARATTRANSFER խմբի անդամներին տրամադրվող օվերդրաֆտի պայմաններ


 

ARARATTRANSFER խմբի անդամներին տրամադրվող օվերդրաֆտի պայմաններ

Վարկառու

ARARATTRANSFER խմբի անդամ

Օվերդրաֆտի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Տարեկան տոկոսադրույք

14%

Օվերդրաֆտի առավելագույն գումար

3.000 ԱՄՆ դոլար, վարկային հայտի ներկայացմանը նախորդող 6 ամիսների ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս ստացած և փոխանցած փոխանցումների հանրագումարը  նվազագույնը 3.000 ԱՄՆ դոլար է:

Oվերդրաֆտի ժամկետը

24 ամիս

Օվերդրաֆտի տրամադրման եղանակ

Վճարային քարտի միջոցով

Քարտի տեսակ

DC Young Professional

Քարտի գործողության  ժամկետ

24 ամիս

Կանխիկի տրամադրում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ կանխիկացման կետերում

1%

Վճարային քարտի տարեկան սպասարկման վճար       

4 000 ՀՀ դրամ

Տոկոսագումարների մարումներ

Ամսական

Օվերդրաֆտի մարումներ

Հավասարաչափ ամորտիզացիա

Ժամկետանց վարկի գումարի գծով տարե­կան տոկոսադրույք

ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք

Ժամկետանց տոկոսա­­գումարի գծով տույժ

օրական 0.07%

Ժամկետանց վարկի գծով տույժ

օրական 0.06%

Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ

Վարկային հայտի ներկայացման նախորդող 24 ամիսների ընթացքում գործող դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն, մարված պարտավորությունների դեպքում` ոչ ավել քան հսկվող վարկային ռիսկի դասը և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի` ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախորդ էջ