Ավարտվեց 18-րդ թողարկման դոլարային պարտատոսմերի տեղաբաշխումը

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն սույն թվականի հուլիսի 03-ին ավարտեց տասնութերորդ թողարկման դոլարային պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխումը: Թողարկման ծավալը կազմում է 3մլն ԱՄՆ դոլար, տարեկան 5.25 տոկոս եկամտաբերությամբ, 51 ամիս մարման ժամկետով:

 

 

 

Պարտատոմսերը ձեռք են բերվել 102 ֆիզիկական և 3 իրավաբանական անձանց կողմից: Ծավալային առումով ներդրողների 74.0%-ը, կազմել են ֆիզիկական անձինք, իսկ 26.0%-ն իրավաբանական անձինք:

Պարտատոմսերը ներկայացվել են ցուցակման ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ  ֆոնդային բորսա:

Հավելենք, որ ներկայումս շրջանառության մեջ են գտնվում ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կողմից նախկինում թողարկված հինգ դոլարային և երկու դրամային պարտատոմսեր, որոնք գնանշվում են ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ  ֆոնդային բորսայում:

«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Բանկի կողմից թողարկված անվանական պարտատոմսերով ներգրավված միջոցները համարվում են երաշխավորված բանկային ավանդ և երաշխավորված են «Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի» կողմից: