Նոր վարկատեսակ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻՑ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ շնորհիվ այն իրավաբանական անձիք, որոնց գործադիր տնօրենը իգական սեռի ներկայացուցիչ է և/կամ իգական սեռի ներկայացուցիչ անհատ ձեռնարկատեր  կարող են օգտվել «Ղեկավար կանայք բիզնեսում» վարկատեսակից: