Օնլայն բանկինգ
Վարկեր պետական ծրագրով
Կիսվել`

Վարկեր պետական ծրագրով

Հատուկ վարկային ծրագրի ներքո վարկավորում ենք ՀՀ Պաշտպանության նախարարության, Ազգային անվտանգության ծառայության զինվորական կոչում և ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմին կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման համար:

 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

 • Առավելագույն գումար

  1.000.000 ՀՀ դրամ

 • Առավելագույն ժամկետ

  84 ամիս

 • Տոկոսադրույք

  12%, փաստացի տոկոսադրույք՝ 12․68% 12% որից սուբսիդավորվում է 2%, իսկ երեք և ավել անչափահաս երեխաներ ունեցողները սուբսիդավորվում են 3% չափով

Տրամադրման պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է Բանկի լրիվ ֆինանսական գործառնություններ իրականացնող մասնաճյուղերում։

Վարկառու 20 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որը հանդիսանում է`
 • ՀՀ Պաշտպանության նախարարության համակարգի (ներառյալ բոլոր զորամասերը), ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության կրտսեր և ավագ սպայական կազմը (լեյտենանտի զինվորական կոչումից մինչև գնդապետի զինվորական կոչում ունեցողները ներառյալ):
 • ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության միջին, ավագ և գլխավոր ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմը (ոստիկանության լեյտենանտի կոչումից մինչև ոստիկանության գնդապետի կոչում ունեցողները ներառյալ):
 • ՀՀ Պաշտպանության նախարարության շարքային, ենթասպայական կազմը (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների), ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայության ենթասպայական կազմը և ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության կրտսեր կոչում ունեցող ծառայողները
Վարկի նպատակ Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում
Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար
 • ՀՀ Պաշտպանության նախարարության, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայության կրտսեր և ավագ սպայական կազմի ու ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության միջին, ավագ և գլխավոր կոչումներ ունեցող ծառայողների համար առավելագույնը 1.000.000 ՀՀ դրամ:
 • ՀՀ Պաշտպանության նախարարության շարքային և ենթասպայական կազմի (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների), ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայության ենթասպայական կազմի ու ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության կրտսեր կոչումներ ունեցող ծառայողների համար առավելագույնը 500.000 ՀՀ դրամ: Ընդ որում ծրագրի շրջանակներում վարկառուները նոր վարկեր կարող են ստանալ սույն ծրագրի շրջանակներում նախկինում ստացված գործող վարկերից առնվազն մեկը մարելուց հետո, որի պայմանագրային գումարը պետք է լինի մեծ կամ հավասար ստացման ենթակա վարկի պայմանագրային գումարից:
Վարկի առավելագույն ժամկետ 84 ամիս, սակայն վարկը կարող է տրամադրվել ավելի կարճ ժամկետով միայն հաճախորդի համաձայնությամբ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք 12%, որից սուբսիդավորվում է 2%, իսկ երեք և ավել անչափահաս երեխաներ ունեցողները սուբսիդավորվում է 3% չափով:
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 12․68%
Վարկի տրամադրման եղանակ Անկանխիկ, վարկի գումարը պետք է անմիջապես փոխանցվի վաճառող կողմին
Վարկի մարումներ Անուիտետ
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամենամսյա
Ժամկետանց գումարի գծով տույժ Օրական 0.06%
Ժամկետանց տոկոսի գծով տույժ Օրական 0.07%
Վարկի սպասարկման վճար Չի սահմանվում
Վարկի վաղաժամկետ մարում Տույժեր չեն կիրառվում

Ուշադրություն․ Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման և սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներ

Հարգելի հաճախորդ, Ձեր վարկային դիմումների արդյունքում ձևավորված գնահատականները և հարցումների քանակը կարող են  ազդեցություն ունենալ Սքորինգային համակարգերում Ձեր վարկային ամփոփ գնահատականի վրա:

Պահանջվող փաստաթղթեր

1. Տեղեկանք ծառայության վայրից, որտեղ պարտադիր պետք է նշվեն զինվորական կոչումը և աշխատավարձի չափը
2. Հաշիվ-ապրանքագիր ձեռքբերվող ապրանքի վերաբերյալ
3. Անձնագրի, սոց. քարտի պատճեններ
4. Երեխայի ծննդյան վկայական կամ անձնագիր (առկայության դեպքում)։

Կենցաղային տեխնիկայի անվանացանկ
 1. Ականջակալ
 2. Արբանյակային ալեհավաք
 3. Արդուկ
 4. Բլենդեր
 5. Գազօջախ
 6. Դյուրակիր համակարգիչ
 7. Երաժշտական նվագարկիչ
 8. Թեյնիկ
 9. Լվացքի մեքենա
 10. Կինոթատրոն
 11. Համակարգիչ
 12. Հարիչ
 13. Հացթուխ
 14. Հեռախոս
 15. Հեռուստացույց
 16. Հյութահան
 17. Մսաղաց
 18. Չիր պատրաստելու սարք
 19. Տպիչ
 20. Ջեռոց
 21. Ջրատաքացուցիչ
 22. Սառնարան
 23. Սպասք լվացող մեքենա
 24. Վառարան
 25. Փոշեկուլ
 26. Օդաքարշ
 27. Օդորակիչ
 28. Ֆոտոխցիկ։
Օգտակար տեղեկատվություն
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման առավելագույն ժամկետն է 5 աշխատանքային օր։
 • Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման մասին տեղեկացնելու ժամկետն է 1 աշխատանքային օր։
 • Վարկի տրամադրման ժամկետն է 7 աշխատանքային օր՝ պահանջվող բոլր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո։
 • Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Վարկային հայտի բավարարման գործոններ

 1. Վարկառուի կողմից ներկայացվել են անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ։
 2. Վրակառուն համապատասխանում է ներկայացված պայմաններին։
 3. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, վարկառուի  վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման արդյունքում Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում Վարկառուն չունի ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը չի գերազանցում 30 օրը։
 4. Հաճախորդի դրական վարկային պատմության կամ վարկային պատմության բացակայության դեպքում  վարկունակության գնահատման արդյունքում հաճախորդի վարկունակության վեաբերյալ եզրակացությունը եղել է դրական։
 5. Եվ այլն։

Վարկային հայտի մերժման գործոններ

 1. Վարկառուի կողմից չեն ներկայացվել անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ։
 2. Վարկառուն չի համապատասխանում ներկայացված պայմաններին։
 3. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, վարկառուի  վարկային պատմության վերաբերյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո կատարված հարցման արդյունքում Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում Վարկառուն ունեցել է ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը  գերազանցում է 30 օրը։
 4. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի են դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի վճարունակությունը։
 5. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը։
 6. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 10 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
 7. Եվ այլն։

 

Ուշադրություն

Տեղեկացնում ենք, որ 16.08.2019թ.-ից սպառողական վարկերի գծով վաղաժամկետ մարումներ իրականացրած վարկառուները կարող են ստանալ վաղաժամկետ մարումից վճարված միջնորդավճարների մասով առաջացած վերադարձման ենթակա գումարները մինչև 30/06/2022 թվականը։ Գումարները ստանալու նպատակով հաճախորդները կարող են մոտենալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ մասնաճյուղեր կամ գլխամասային գրասենյակ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ։

Վարկ ստանալու համար դիմելիս վարկատուն Ձեզ, երաշխավոր(ներ)ին (առկայության դեպքում) կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ. որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել Ձեր վարկային պատմությունը: Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ՝ ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:

Վարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում կատարվում է  տույժերի հաշվարկում՝ համաձայն վարկային համաձայնագրի։

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:

ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 18.05.2022 | 09:36

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: