header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
Շահաբաժիններ
Կիսվել`

Շահաբաժիններ

Շահութաբաժինների վճարման կարգը սահմանված է Բանկի կանոնադրությամբ (8-րդ բաժին) և Շահաբաժնային քաղաքականությամբ:

Բանկի խորհրդի կողմից տարեկան շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին Բանկի ընդհանուր ժողովին ներկայացվող առաջարկությունում հիմնավորվում է Բանկի զուտ շահույթի բաշխման ուղղությունները, հաշվի առնելով`
• Բանկի գլխավոր պահուստի ստեղծման ՀՀ օրենսդրության պահանջները 
• շահութաբաժնի վճարմանն ուղղվող գումարի չափը:

Ընդհանուր ժողովը շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն ընդունում է ժողովին մասնակցող` քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Ազդագիր

Բաժնետոմսերի առևտրի ազդագիր

Շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշում (2021թ․)

Շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշում (2022թ․)

Շահութաբաժնային քաղաքականություն

Շահութաբաժնային քաղաքականություն (2023թ․ որոշում)

 

Էջը թարմացվել է` 08.02.2024 | 20:07

Տպել այս էջը

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: