Օնլայն բանկինգ
Շահաբաժիններ
Կիսվել`

Շահաբաժիններ

Շահութաբաժինների վճարման կարգը սահմանված է Բանկի կանոնադրությամբ (8-րդ բաժին) և Շահաբաժնային քաղաքականությամբ:

Բանկի խորհրդի կողմից տարեկան շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին Բանկի ընդհանուր ժողովին ներկայացվող առաջարկությունում հիմնավորվում է Բանկի զուտ շահույթի բաշխման ուղղությունները, հաշվի առնելով`
• Բանկի գլխավոր պահուստի ստեղծման ՀՀ օրենսդրության պահանջները 
• շահութաբաժնի վճարմանն ուղղվող գումարի չափը:

Ընդհանուր ժողովը շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն ընդունում է ժողովին մասնակցող` քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Ազդագիր

Բաժնետոմսերի առևտրի ազդագիր

Շահաբաժնային քաղաքականություն

Էջը թարմացվել է` 09.09.2022 | 13:19

Տպել այս էջը

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: