Օնլայն բանկինգ
Ներդրումային պայուսակներ
Կիսվել`

Ներդրումային պայուսակներ

Ներդրումային պայուսակն արժեթղթերի պորտֆել է, որում ներառված են տարբեր ժամկետայնությամբ և եկամտաբերությամբ ՀՀ կազմակերպությունների կողմից թողարկված կորպորատիվ պարտատոմսեր։ Առաջարկվող ներդրումային պայուսակները, հանդիսանալով ավանդի այլընտրանք, տալիս են միջոցների դիվերսիֆիկացման և եկամտաբերության առավել բարձր մակարդակի ապահովման հնարավորություն: Ստորև նեկայացված են ներդրումային պայուսակներում ներդրում կատարելու պայմանները․

1․Ներդրումային պայուսակում պետք է ներառվեն առնվազն երկու տարբեր թողարկողների կողմից թողարկված պարտատոմսեր,

2․Եթե հաճախորդի կողմից ձեռքբերված ներդրումային պայուսակում ներառված որևէ պարտատոմսի շուկայական գինը (առուվաճառքի գների միջինը) պայուսակի ձեռքբերման պահին հաջորդող չորրորդ ամսից սկսած որևէ օրվա դրությամբ նվազում է պարտատոմսի ձեռքբերման գնից 5 և ավելի տոկոսով, ապա Բանկն իրավասու է էլեկտրոնային փոստի միջոցով առաջարկել հաճախորդին վաճառել այդ պարտատոմսերը։ Բանկի առաջարկը հաճախորդի կողմից եռօրյա ժամկետում ընդունելու և Բանկին վաճառքի համապատասխան հանձնարարական տալու դեպքում Բանկը պարտավորվում է հաճախորդից այդ պարտատոմսերը գնել նվազագույնը այնպիսի գնով, որ պարտատոմսի վաճառքից հաճախորդի ստացած գումարը պակաս չլինի հաճախորդի կողմից ներդրած սկզբնական գումարի և մինչև հետգնումը հաճախորդի ստացած տոկոսագումարների տարբերությունից։

Տեղեկացնում ենք, որ պայուսակում գումարի ներդրման առավելագույն չափը սահմանված է 50,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ։

Առաջարկվող ներդրումային պայուսակներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 24.01.2022 | 09:32

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: