Օնլայն բանկինգ
Սակագներ և տիպային փաստաթղթեր
Կիսվել`

Սակագներ և տիպային փաստաթղթեր

Ստորև ներկայացված են բրոքերային ծառայության մատուցման սակագները և տիպային փաստաթղթերը։

Բրոքերային ծառայություների մատուցման սակագներ

Տեղական շուկայում բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ

Առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից ներդրողի հաձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռքբերում

Մինչև 49,999,999 ՀՀ դրամ հայտի բավարարված մասի գործարքի գնի 0.03%, նվազագույնը 2,000ՀՀ դրամ

 

50 մլն․ ՀՀ դրամ և ավել հայտի բավարարված մասի գործարքի գնի 0.03%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի հետգնման աճուրդներին ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի վաճառք
Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռքբերում և վաճառք
Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում (բանկում դեպո հաշվի առկայության դեպքում) Գործարքի  գումարի 0.05%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ
Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում (բանկում դեպո հաշվի բացակայության դեպքում)

Գործարքի գումարի 0.05%, նվազագույնը 3,000 ՀՀ դրամ

Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ բաժնային արժեթղթերի շուկայում

Գործարքի գումարի 0.2%, նվազագույնը 2,000 ՀՀ դրամ

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 15.03.2021 | 10:41

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: