Օնլայն բանկինգ
Սակագներ և տիպային փաստաթղթեր
Կիսվել`

Սակագներ և տիպային փաստաթղթեր

Ստորև ներկայացված են բրոքերային ծառայության մատուցման սակագները և տիպային փաստաթղթերը։

Բրոքերային ծառայություների մատուցման սակագներ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԲՐՈՔՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Առաջնային տեղաբաշխման աճուրդից ներդրողի հաձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռքբերում հայտի բավարարված մասի գործարքի գնի 0.03%, նվազագույնը 1000 ՀՀ դրամ

ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի հետգնման աճուրդներին ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի վաճառք
Հայաստանի ֆոնդային բորսայում ներդրողի հանձնարարությամբ ՀՀ Պետական Պարտատոմսերի ձեռքբերում և վաճառք
Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայում գործարքի  գումարի 0.05%, նվազագույնը 1000 ՀՀ դրամ
Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ բաժնային արժեթղթերի շուկայում ռեզիդենտ հանդիսացող հաճախորդներին

գործարքի գումարի 0.2%,

նվազագույնը 1000 ՀՀ դրամ

Բրոքերային ծառայությունների մատուցում ՀՀ բաժնային արժեթղթերի շուկայում ոչ ռեզիդենտ հանդիսացող հաճախորդներին

գործարքի գումարի 0.3%,

նվազագույնը 1000 ՀՀ դրամ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ԲՐՈՔՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ*

Բաժնետոմսեր և դեպոզիտար ստացականներ

  Միջնորդավճար Նվազագույնը (յուրաքանչյուր գործարքի համար) Առավելագույնը (յուրաքանչյուր գործարքի համար)
ԱՄՆ   0.01 ԱՄՆ դոլար (մեկ բաժնետոմսի համար) 4.0 ԱՄՆ դոլար 1.5 % ծավալից
Կանադա 0.02 կանադական դոլար (մեկ բաժնետոմսի համար) 4.0 կանադական դոլար 1.0 % ծավալից
Մեքսիկա 0.2% գործ. 100 մեքսիկական պեսո N/A
Ավստրիա 0.2% գործ. 7 եվրո 300 եվրո
Բելգիա 0.2% գործ. 7 եվրո 100 եվրո
Ֆրանսիա 0.2% գործ. 7 եվրո 100 եվրո
Գերմանիա 0.2% գործ. 8 եվրո 200 եվրո
Իտալիա 0.2% գործ. 7 եվրո 100 եվրո
Նիդերլանդներ 0.2% գործ. 7 եվրո 100 եվրո
Իսպանիա 0.2% գործ. 7 եվրո N/A
Շվեդիա 0.1% գործ. 70 շվեդական կրոն N/A
Շվեյցարիա 0.2% գործ. 20 շվեյցարական ֆրանկ N/A
Մեծ Բրիտանիա 0.12% գործ. 10 Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստեռլինգ N/A
Նորվեգիա 0.15% գործ. 100 նորվեգական կրոն N/A
Լեհաստան 0.2% գործ․ 30 լեհական զլոտի N/A
Պորտուգալիա 0.3% գործ. 12 եվրո N/A
Ավստրալիա 0.15% գործ. 12 ավստրալիական դոլար N/A
Հոնկոնգ 0.15% գործ. 50 Հոնկոնգի դոլար N/A
Ճապոնիա 0.15% գործ. 500 ճապոնական իեն N/A

Ֆյուչերսներ

 

Միջնորդավճար

(յուրաքանչյուր պայմանագրի համար)
ԱՄՆ 8 ԱՄՆ դոլար
Կանադա 8 կանադական դոլար
Մեքսիկա 100 մեքսիկական պեսո
Բելգիա 10 եվրո
Ֆրանսիա 6 եվրո
Գերմանիա 6 եվրո
Իտալիա 8 եվրո
Նիդերլանդներ 8 եվրո
Նորվեգիա 60 նորվեգական կրոն
Իսպանիա 8 եվրո
Շվեդիա 60 շվեդական կրոն
Շվեյցարիա 10 շվեյցարական ֆրանկ
Մեծ Բրիտանիա 6 Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստեռլինգ
LIFFE 7 ԱՄՆ դոլար
Inter. Exch. 7 ԱՄՆ դոլար
SSF (USD) 7 ԱՄՆ դոլար
SSF (EUR) 7 եվրո
SSF (CHF) 10 շվեյցարական ֆրանկ
Ավստրալիա 12 ավստրալիական դոլար
Հոնկոնգ 80 Հոնկ Կոնգի դոլար
Ճապոնիա 800 ճապոնական իեն

Արտարժույթով գործառնություններ

Ամսական գործարքների ծավալ Միջնորդավճար Նվազագույնը 1 գործարքի համար
<= 1 մլրդ ԱՄՆ դոլար 0.4 բազ. կետ 4.0 ԱՄՆ դոլար
1-2 մլրդ ԱՄՆ դոլար 0.3 բազ. կետ 3.0 ԱՄՆ դոլար
2-5 մլրդ ԱՄՆ դոլար 0.2 բազ. կետ 2.5 ԱՄՆ դոլար
>= 5 մլրդ ԱՄՆ դոլար 0.15 բազ. կետ 2.0 ԱՄՆ դոլար

Օպցիոններ

 

Միջնորդավճար (յուրաքանչյուր պայմանագրի համար)

ԱՄՆ 3 ԱՄՆ դոլար
Կանադա 6 կանադական դոլար
Մեքսիկա 80 մեքսիկական պեսո
Բելգիա 6 եվրո
Ֆրանսիա 6 եվրո
Գերմանիա 6 եվրո
Իտալիա 7 եվրո
Նիդերլանդներ 7 եվրո
Իսպանիա 5 եվրո
Նորվեգիա 50 նորվեգական կրոն
Մեծ Բրիտանիա 5 Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստեռլինգ
Շվեյցարիա 6 շվեյցարական ֆրանկ
Ավստրալիա 6 ավստրալիական դոլար
Հոնկոնգ 80 Հոնկ Կոնգի դոլար
Ճապոնիա 500 ճապոնական իեն

Պարտատոմսեր

  Միջնորդավճար
ԱՄՆ 15 բազ. կետ X անվ. Արժեք (նվազ 10 ԱՄՆ դոլար)
Եվրոպա 15 բազ. կետ X գործարք (նվազ 10 եվրո դոլար)
Հոնկոնգ 15 բազ. կետ X գործարք (նվազ 50 Հոնկ Կոնգի դոլար)

Mutual fund

  Միջնորդավճար
ԱՄՆ 30 ԱՄՆ դոլար յուր. գործարքի համար
Եվրոպա 15 բազ. կետ X գործարք(նվազ. 10 եվրո, առավել. 80 եվրո)
Օֆշորային երկրներ 30 ԱՄՆ դոլար յուր. գործարքի համար

Բրոքերային հաշվի ընդհանուր դրույթներ

բրոքերային հաշվի բացում անվճար
միջոցների մուտքագրում/ելքագրում անվճար
նվազագույն դեպոզիտ բրոքերային սպասարկման համար 300 ԱՄՆ դոլար
նվազագույն դեպոզիտ ԱՀ օգտվելու համար 1,000 ԱՄՆ դոլար**
առևտրային ամսական վարձ ամսվա ընթացքում ոչ մի գործարք չանելու դեպքում 10 ԱՄՆ դոլար

*Նշված սակագները չեն ներառում գործառնական ծախսերը, որոնք կարող են առաջանալ Բանկի կողմից երրորդ անձանց ներգրավմամբ գործարքներ կնքելու և վերջնահաշվարկ ապահովելու անհրաժեշտությունից, մասնավորապես` առևտրային հարթակների և/կամ այլ միջնորդների կողմից Բանկից գանձվող վճարները (բացառությամբ Գործակալների հետ կնքված պայմանագրերով սահմանված սակագներով գանձվող միջնորդավճարների)՝ կախված առևտրային հարթակից, գործարքի տեսակից, ծավալից և այլ հանգամանքներից: Նման ծախսերը ենթակա են անակցեպտ գանձման Բանկում վարվող հաճախորդի հաշիվներից: Հաճախորդին ներկայացվող հաշվետվություններում արտացոլվում են թե՛ նշված ծախսերը և թե՛ դրանց հատուցման համար Բանկի կողմից իրականացված գանձումներն ու պահումները:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 30.10.2020 | 14:32

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: