Օնլայն բանկինգ
Unistream
Կիսվել`

Unistream

Unistream միջազգային արագ դրամական փոխանցման համակարգի միջոցով իրականացրեք ԱՌԱՆՑ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ փոխանցումներ դեպի Ռուսաստան, ԱՊՀ երկրներ, ինչպես նաև արտասահմանյան այլ երկրներ: 

 

 

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

 • Փոխանցման տևողություն

  10 րոպե

Փոխանցման պայմաններ և միջնորդավճարներ
Գործարքի առավելագույն չափ


1 փոխանցողը/ստացողը  1 օրացուցային օրվա ընթացքում կարող է իրականացնել 2 մլն․ ՌԴռուբլին կամ այլ արժույթով  2 մլն ՌԴ ռուբլին չգերազանցող գործարքներ

1 փոխանցողը/ստացողը  30 օրացուցային օրերի ընթացքում կարող է իրականացնել 6 մլն․ ՌԴռուբլին կամ այլ արժույթով  2 մլն ՌԴ ռուբլին չգերազանցող գործարքներ

1 փոխանցողը/ստացողը  90 օրացուցային օրերի ընթացքում կարող է իրականացնել 8 մլն․ ՌԴռուբլին կամ այլ արժույթով  2 մլն ՌԴ ռուբլին չգերազանցող գործարքներ

ՌԴ-ից փոխանցված գումարի ստացում 

1 օրացուցային օրվա ընթացքում  կարող է ստանալ առավելագույնը թվով 6 ,  1 մլն ՌԴ ռուբլին կամ այլ արժույթով 1 մլն․ ՌԴ ռուբլին չգերազանցող փոխանցումներ

30 օրացուցային օրերի  ընթացքում  կարող է ստանալ առավելագույնը թվով 20  1 մլն ՌԴ ռուբլին կամ այլ արժույթով 1 մլն․ ՌԴ ռուբլին չգերազանցող փոխանցումներ

90 օրացուցային օրերի  ընթացքում  կարող է ստանալ առավելագույնը  3 մլն ՌԴ ռուբլի կամ այլ արժույթով 3 մլն․ ՌԴ ռուբլին չգերազանցող փոխանցումներ

Փոխանցումների իրականացում ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով , ՀՀ դրամով
Վճարումների իրականացում ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով, ՀՀ դրամով
Փոխանցման կատարման արագություն 10 րոպե
Գանձվող միջնորդավճար

1. Դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն իրականացվող փոխանցումների համար միջնորդավճարը կազմում է փոխանցվող գումարի 1% -ը, այլ երկրներ իրականացվող փոխանցումների համար միջնորդավճարը սկսվում է փոխանցվող գումարի 1.5% -ից
2. Դեպի Ռուսաստան, ԱՊՀ երկրներ և Վրաստան ուղարկվող ՌԴ ռուբլով, ԱՄՆ դոլարով և ՀՀ դրամով երկարժույթ փոխանցումների համար(երբ ուղարկողի կողմից վճարվող արժույթը տարբերվում է ստացման արժույթից) -0%` անկախ գումարից
3. Հնարավոր է նաև իրականացնել ոչ հասցեական փոխանցումներ Հայաստանի տարածքում ՀՀ դրամ, ՌԴ ռուբլի, ԱՄՆ դոլար և եվրո արժույթներով, փոխանցման սակագինը կազմում է փոխանցման գումարի 0.6%-ը 
4. Դեպի Հունաստան իրականացվող ոչ հասցեական փոխանցումների սակագին՝ 0.6%: 0% սակագին դեպի Հունաստան իրականացվող երկարժույթ փոխանցումների համար (երբ հաճախորդի կողմից մուտքագրվող գումարի արժույթը տարբերվում է ստացողի կողմից ստացվելիք գումարի արժույթից, և համակարգի ներսում իրականացվում է փոխարկում(օրինակ` ուղարկողը Հայաստանում վճարում է ՀՀ դրամ, իսկ Ռուսաստանում ստացողը ստանում է փոխանցումը ՌԴ ռուբլով` համակարգի կողմից սահմանված փոխարժեքով))
5. Դեպի Հնդկաստան, Բանգլադեշ և Ֆիլիպիններ ուղարկվող փոխանցումների համար`
Մինչև 700,00 USD/EUR 7 USD/EUR
700,01 USD/EUR և բարձր 1%
Մինչև 2 000,00 RUB 200 RUB
2 000,01 RUB և բարձր 1%
6.Ալբանիա (USD, EUR) – 2.5%
7. Բելառուս (USD, EUR, RUB) – 1.5%
8. Բուլղարիա – հետևյալ սանդղակով`
Մինչև 100 ԱՄՆ դոլար/Եվրո  5 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
100.01–400 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 8 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
400.01-500 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 10 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
500.01-750 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 15 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
750.01-1000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 20 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
1000.01-1500 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 30 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
1500.01-2000 USD/EUR 40 40 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
2000.01-3000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 60 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
3000.01-4000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո  80 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
4000.01-6000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 120 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
6000.01-7000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 140 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
7000.01-8000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 160 ԱՄՆ դոլար/Եվրո
8000.01 ԱՄՆ դոլար/Եվրո և բարձր 2.5%
9. Մեծ Բրիտանիա (ԱՄՆ դոլար/Եվրո) – 0% /վճարումը Ֆունտ-ով/
10. Վիետնամ (ԱՄՆ դոլար/Եվրո) – 1% /վճարումը՝ UԱՄՆ դոլար/Եվրո/
11. Գերմանիա (ԱՄՆ դոլար/Եվրո) – 2% /վճարումը՝ Եվրո/
12. Հունաստան – ԱՄՆ դոլար/ՌԴ ռուբլի – 0%
13. Վրաստան (ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ ՌԴ ռուբլի) – 1.5%
14. Դանիա (ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ ՌԴ ռուբլի) – 2% /վճարումը՝ EUR/
15. Ղազախստան (USD, EUR, RUB) – 1.5%
16. Ղրղզստան (USD, EUR, RUB) – 1.5%
17. Տաջիկստան (USD, EUR, RUB) – 1.5%
18. Ուզբեկստան (ԱՄՆ դոլար,Եվրո) – 1.5%
19. Լատվիա
Մինչև 3000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո/ 100000 ՌԴ ռուբլի 1%
3000.01 ԱՄՆ դոլար/Եվրո / 100000.01 ՌԴ դուբլի և բարձր 35 ԱՄՆ դոլար/Եվրո / 990 ՌԴ ռուբլի 
20. Լիտվա
Մինչև USD/EUR 3000 / ՌԴ ռուբլի 100000 1%
ԱՄՆ դոլար/Եվրո 3000.01 / RUB 100000.01 և բարձր ԱՄՆ դոլար/Եվրո 35 /  990
21.Էստոնիա
Մինչև  3000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո /100000 ՌԴ ռուբլի 1%
3000.01 ԱՄՆ դոլար/Եվրո /  100000.01 ՌԴ ռուբլի և բարձր ԱՄՆ դոլար/Եվրո 35 /  990
22. Մոլդովա (ԱՄՆ դոլար,Եվրո, ՌԴ ռուբլի) – 1.5%
23. Սերբիա (Եվրո) – 2%
24. Սլովակիա (ԱՄՆ դոլար,Եվրո, ՌԴ ռուբլի) – 2% /վճարումը՝ Եվրո/
25.Իսրայել
Մինչև  3000 ԱՄՆ դոլար 1.5%` առանց նվազագույն գումարի
3000.01 ԱՄՆ դոլար 35 ԱՄՆ դոլար
26. Իտալիա*
Եվրո-Եվրո 3 % նվազագույնը 5 եվրո մինչև 999 եվրո փոխանցումների համար
ՌԴ ռուբլի-Եվրո 200 ՌԴ ռուբլի մինչև 12000 ՌԴ ռուբլի փոխանցումների համար
ՌԴ ռուբլի-Եվրո 0% 12000 ՌԴ ռուբլին գերազանցող փոխանցումների համար
ԱՄՆ դոլար-Եվրո 3 ԱՄՆ դոլար մինչև 200 ԱՄՆ դոլար փոխանցումների համար
ԱՄՆ դոլար-Եվրո 0% 200 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող փոխանցումների համար
ՀՀ դրամ-Եվրո 1600 ՀՀ դրամ մինչև 110 000 ՀՀ դրամ փոխանցումների համար
ՀՀ դրամ-Եվրո 0% 110000 ՀՀ դրամը գերազանցող փոխանցումների համար
27․ Շրի Լանկա
Մինչև 7000 ՌԴ ռուբի  100 ՌԴ ռուբլի
7000 ՌԴ ռուբլից ավելի 0%
Մինչև 100 ԱՄՆ դոլար/Եվրո  1 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 
100 ԱՄՆ դոլար/Եվրոից ավելի   0%
28․ ԱՄՆ
ԱՄՆ դոլար-ԱՄՆ դոլար 3%
Ամերիկյան բանկերի հաշիվների համալրումը 
15 000 ԱՄՆ դոլար  1%, նվազագույնը 15 ԱՄՆ դոլար, առավելագույնը՝ 50 ԱՄՆ դոլար
Աշխարհագրություն Ռուսաստան, ԱՊՀ երկրներ, ինչպես նաև` արտասահմանյան այլ երկրներ:
Մասնավորապես գործարար շրջանների համար հետաքրքրություն ներկայացնող ԱՄԷ բոլոր քաղաքներում և հատկապես միջազգային գործարար կենտրոն Դուբայում:
Վճարումների և փոխանցումների արգելք հետևյալ երկրներ` Իրաք, Սիրիա, Լիբանան, Աֆղանիստան, Սոմալի, Եմեն, Լիբիա:

*7 օրացուցային օրերի ընթացքում 1 ստացողն Իտալիայիում կարող է ստանալ առավելագույնը 999 եվրո

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փոխանցում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է

 • Անձնագիր կամ նույնականացման քարտ

Փոխանցված գումարը ստանալու համար անհրաժեշտ է

 • ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • նշել փոխանցման 12 նիշանոց կոդը
Միջազգային բանկային քարտերի համալրում

Այսուհետ UNISTREAM համակարգի միջոցով հնարավոր  է իրականացնել միջազգային բանկային քարտերի համալրում՝ Cash to Card (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club):

Cash to Card  ծառայության ՍԱԿԱԳՆԵՐՆ են՝

 • ՌԴ բանկային քարտերի համալրման համար   0,1 %  փոխանցվող գումարի չափից, սակագինը գործում է միայն երկարժութ համալրուների` ՌԴ ռուբլի-ՌԴ ռուբլի համալրումների և մնացած այլ դեպքերի համար գործում է 1,5 % սակագինը։ 

1 փոխանցման առավելագույն չափը  կազմում է 75000 ՌԴ ռուբլի։ 1 հաճախորդի կողմից գործարքների իրականացման  քանակային սահմանափակումներ չկան։

 • Այլ երկրների բանկային քարտերի համալրման համար՝ 1,5%  փոխանցվող գումարի չափից, նվազագույնը 5 ԱՄՆ դոլար/եվրո և 100 ՌԴ ռուբլի։ 

Մեկ փոխանցման առավելագույն չափն է ՝  75000 ՌԴ ռուբլի,  1700 եվրո և 2500 ԱՄՆ դոլար։ 1 հաճախորդի կողմից կարող Է իրականացվել օրական 5 գործարք։

Ի՞նչ է անհրաժեշտ Cash to Card ծառայության միջոցով բանկային քարտերի համալրման համար․

 • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Տրամադրել համալրվող միջազգային բանկային քարտի համարը
 • Տրամադրել շահառուի անուն ազգանունը

Ծառայության ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ հաճախորդի համար․

 • Հնարավորություն  համալրել  սեփական քարտային հաշիվը
 • Համալրել  այլ անձի քարտային հաշիվները, այդ թվում այն հաճախորդների, ովքեր տվյալ քարտով ճամփորդում են
 • Կատարել փոխանցումներ՝ հաշվի համալրումներ, զգալի  մատչելի սակագներով
 • Ստանալ գումարը քարտային հաշվին՝ առանց սպասարկման կետ մոտենալու

 

Եվրոպական տնտեսական տարածաշրջանում բացված հաշիվների համալրում

Այսուհետ կարող եք իրականացնել եվրոպական տնտեսական տարածաշրջանում   բացված հաշիվների համալրումներ UNISTREAM SEPA ծառայության միջոցով։ 

Համալրման արժույթ

Եվրո

Փոխանցման արժույթ

Միջնորդավճար
Եվրո

Մինչև 200 Եվրո՝ 2 Եվրո

200 Եվրոն գերազանցող փոխանցումների համար՝ փոխանցվող գումարի 1 %-ի չափով 

ԱՄՆ դոլար 2 ԱՄՆ դոլար
ՌԴ ռուբլի 100 ՌԴ ռուբլի
ՀՀ դրամ 750 ՀՀ դրամ
1 փոխանցման առավելագույն սահմանաչափ 3 000 000 ՌԴ ռուբլի կամ համարժեքը այլ արժույթ
Մեկ փոխանցողը մեկ օրվա ընթացքում կարող է կատարել  1 փոխանցում
Մեկ ստացողը մեկ օրվա ընթացում  կարող է ստանալ 1 փոխանցում  1 փոխանցողից

600 000 ՌԴ ռուբլին  կամ դրա համարժեքը այլ արժույթով  գերազանցող փոխանցումների համար հաճախորդը պարտավոր է լրացնել  գումարի ծագման վերաբերյալ  հարցաթերթիկ և ներկայացնել պահանջվող փաստաթղթերը

 • UNISTREAM համակարգի միջոցով SEPA  հաշիվների համալրումները հասանելի են դառնում 15 րոպեից մինչև 3 բանկային օր ժամկետում
 • Արդեն ուղարկված փոխանցման տվյալներում փոփոխություն իրականացնել հնարավոր չէ
 • Փոխանցումը  հնարավոր է չեղյալ համարել, եթե միջոցները դեռևս չեն մուտքագրվել շահառուի հաշվին։ Փոխանցումը չեղյալ համարելու դեպքում սակագինը կազմում է 25 Եվրո

UNISTREAM-SEPA հաշիվների համալրում կատարելու համար հաճախորդը պետք է  տրամադրի.

 • Ֆիզիկական անձանց  հաշիվների համալրման դեպքում  ստացողի անուն ազգանունը
 • Իրավաբանական անձանց օգտին համալրում կատարելիս՝ կազմակերպության անվանումը 
 • Շահառուի  IBAN-ը

Փոխանցումներ կարող են իրականացվել ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձանց օգտին: Իրավաբանական անձանց օգտին փոխանցում իրականացնելիս Ֆիզիկական անձը պարտավոր է ներկայացնել հիմնավորող փաստաթուղթ,  օրինակ՝ հաշիվ-ապրանքագիր, պայմանագիր կամ այլ փաստաթուղթ։

Կարևոր է իմանալ
 • Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինեն փոխանցված գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարը:
 • Փոխանցումում նշված երկրներում ճշգրիտ տվյալներով և ընդունելի կարգավիճակով հասանելի փոխանցումների   վճարումների  չկատարման, ուշացման և մերժման  պարագայում Բանկը ճշտում է պատճառը, ուղղորդում է հաճախորդին, որպեսզի  շահառուն կարողանա ստանալ իրեն հասանելիք փոխանցումը։
 • Որոշ դեպքերում, երբ փոխանցողը հետ է պահանջում գումարը՝ ստացողի կողմից փոխանցումը ստանալու անհնարինության հետ կապված՝ ստացողից և փոխանցողից անկախ պատճառներով (օր.՝ աշխատակցի սխալ, համակարգի խափանում և այլն), ապա փոխանցողին է վերադարձվում նաև միջնորդավճարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ԱԴՓ համակարգի հետ համապատասխան պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո:
 • Ստացողի անվան մեջ տառասխալների առկայության դեպքում, եթե ստացվող գումարի չափը չի գերազանցում 5000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան       համարժեք գումար այլ արժույթով, վճարումը կարող է իրականացվել մինչև 3 /ներառյալ/ տառասխալի առկայության դեպքում, եթե տառասխալները չեն հանգեցնում ազգանվան, անվան և սեռի փոփոխության։ 5000 ԱՄՆ դոլարից և այլ արժույթով դրան համարժեք գումարից ավել գումարի վճարումը որևէ տառասխալով արգելվում է։ Նման պարագայում հաճախորդին առաջարկվում է կապ հաստատել փոխանցումը ուղարկողի հետ և կատարել փոխանցման տվյալների՝ ստացողի անուն, ազգանուն, հայրանուն,  ճշգրտում։
 • Հասցեատերը ստանում է գումարն ամբողջությամբ և չի վճարում միջնորդավճար:
 • Փոխանցման մեջ առկա սխալների ուղղումը, ինչպես նաև փոխանցման չեղարկումն իրականացվում է փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:
 • Փոխանցման տվյալների փոփոխությունը, ինչպես նաև չեղարկումն իրականացվում է ուղարկողի գրավոր դիմումի հիման վրա. սակագինը կազմում է 1000 ՀՀ դրամ:
 • Կատարված փոխանցումները չեն կարող չեղյալ համարվել, եթե գումարը վճարվել է ստացողին:
 • ԱրարատԲանկը պատասխանատվություն չի կրում փոխանցման կոդը հաճախորդի կողմից երրորդ անձին տրամադրելու պատճառով առաջացած հետևանքների համար:
 • Ստացման գործարքը մերժելու պարագայում համակարգի օպերատորը պարտավոր է հայտնել գործարքի մերժման պատճառը։

Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք այցելել https://unistream.ru/

Ուշադրություն. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար։

Ուշադրություն

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 25.12.2020 | 16:28

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: