header.mobile_app.img.alt.text
Օնլայն բանկինգ
ԱՊՊԱ
Կիսվել`

ԱՊՊԱ

ԱրարատԲանկում ֆինանսաբանկային ծառայություններին կից տրամադրվում են ԱՊՊԱ պայմանագրեր (Ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն) ։ Ծառայությունը հասանելի է ԱրարատԲանկի բոլոր մասնաճյուղերում։ 

Ուշադրություն

Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի՝ 21 դեկտեմբերի, 2020թ․ Բ/20-04702 հրամանի՝ Ավտոտրանսպորտային միջոցների միասնական պատուհան համակարգի պորտալի հետ կապակցման ֆունկցիոնալ և տեխնիկական պահանջներում տեղի է ունեցել փոփոխություն, համաձայն որի ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման պահին 10 օր և ավելի ժամկետով գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր չունեցող Ավտոտրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում կնքման օրվան հաջորդող օրը։

Սակագներ

ԱՊՊԱ պայմանագրի նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Պահանջվող փաստաթղթեր

Ավտոնեքենայի (ԱՏՄ) սեփականատիրոջ, նրա կողմից լիազորված անձի և վարորդների փաստաթղթեր․

 • Վարորդ/ներ/ի անձնագրեր
 • Վարորդ/ներ/ի սոցիալական ապահովության քարտ/եր (առկայության դեպքում)
 • Վարորդ/ներ/ի վարորդական վկայական/ներ;
 • ԱՏՄ տեխ. անձնագիր կամ մաքսային հայտարարագիրը (ներմուծման դեպքում)
 • Լիազորագիր, եթե ապահովադրի անունից հանդես է գալիս լիազորված անձ
 • ԱՏՄ առք ու վաճառքի պայմանագիր (նոտարական կարգով վավերացված), եթե սեփականատերը տեխ. անձնագրում նշված անձը չէ և ԱՏՄ առք ու վաճառքը իրականացվել է մինչև 01.07.2010թ

Բանավոր հայտնվող տեղեկատվություն․

 • ԱՏՄ սեփականատիրոջ/Ապահովադրի փաստացի բնակչության հասցե;
 • ԱՏՄ սեփականատիրոջ/Ապահովադրի հեռախոսի համար;
 • ԱՏՄ սեփականատիրոջ/Ապահովադրի էլեկտրոնային փոստի հասցե;
 • ԱՏՄ վազքը;
 • ԱՏՄ շահագործման նպատակը (անձնական, ծառայողական, հանրային տրանսպորտ, առևտրային օգտագործման)
 • ԱՏՄ Շահագործման հիմնական վայրը (մարզ, Երևան/գյուղական, քաղաքային)
Օգտակար տեղեկատվություն

ԱՊՊԱ պայմանագիրը, բացի անիվավոր տրանuպորտային միջոցներից, պարտադիր է նաև․

 • մարդատար ավտոմոբիլների համար
 • ավտոբուսների, միկրոավտոբուսների համար
 • բեռնատարների համար
 • մոտոցիկլետների համար
 • քարշակների համար

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցվում են սեփական տրանսպորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով մյուս` տուժող կողմին պատճառված հետևյալ վնասները.

 • անձնական վնասներ` տուժողի առողջությանը պատճառված վնասներ և դրանց հետևանքով կորցրած աշխատավարձ (եկամուտներ), ինչպես նաև տուժողի մահ
 • տուժողի գույքին պատճառված վնասներ:

ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը կախված է հետևյալ գործոններից.

 • ՏՄ-ի տեսակը (մարդատար, բեռնատար և այլն)
 • ՏՄ-ի շարժիչի հզորությունը
 • ՏՄ-ի օգտագործման նպատակը (անձնական, ծառայողական, տաքսի և այլն)
 • Պայմանագրի ժամկետը
 • Բոնուս-Մալուս դասը:
Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 29.12.2020 | 15:20

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: