Օնլայն բանկինգ
Բանկի քարտերով աշխատավարձ ստացող հաճախորդներին օվերդրաֆտ

Բանկի քարտերով աշխատավարձ ստացող հաճախորդներին օվերդրաֆտ

Կիսվել`

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ քարտերով աշխատավարձ ստացող հաճախորդները հնարավորություն ունեն օգտվելու օվերդրաֆտներից: Օվերդրաֆտը տրամադրվում է որպես լրացուցիչ դրամական միջոց մինչև աշխատավարձ ստանալը անհրաժեշտության դեպքում օգտագործելու համար:

 • Տոկոսադրույք

  16 %

 • Ժամկետ

  24 ամիս

 • Նվազագույն գումար

  չի սահմանվում

 • Արժույթ

  ՀՀ դրամ

Տրամադրման պայմաններ
Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափը

Աշխատավարձի դրույքի  (չհարկված եկամտի)

մինչև 300 %

Վարկային գծի ժամկետ 24 ամիս
Արժույթը ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք 16 %
Ժամկետանց տոկոսա­­գումարի գծով օրական տույժ օրական 0.07%
Ժամկետանց վարկի գծով օրական տույժ օրական 0.06%
Վարկային գծի տրամադրման եղանակ Վճարային քարտի միջոցով
Տոկոսագումարների մարումներ Ամսական 
Վարկային գծի մարումներ Ամսական, հավասարաչափ ամորտիզացիայի եղանակով
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում

* Սույն պայմանը չի անդրադառնում  Բանկի հետ աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում համագործակցող Կորպորատիվ հաճախորդների աշխատակիցներին։

* Սույն վարկատեսակի ներքո վարկային գծերը տրամադրվում են սահմանաչափից 5% շեղման պայմանով։

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկում են տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: 

ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

 

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր
 • Սոցիալական քարտ
 • Աշխատավայրից տեղեկանք` զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ: 
Օգտակար տեղեկատվություն

Հաճախորդի վարկային հայտը բավարարվում է, եթե`

1. Հաճախորդը ներկայացնում է անհրաժեշտ փաստաթղթերն ամբողջությամբ (անձնագիր և սոցիալական քարտ, աշխատավայրից տեղեկանք՝ զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ ),

2. Վարկային հայտը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո, հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ հարցում է կատարվում ԱՔՌԱ վարկային բյուրո,

3. Դրական վարկային պատմության կամ վարկային պատմության բացակայության դեպքում, կատարվում է հաճախորդի վարկունակության և վճարունակության գնահատում,

4. Հաճախորդի վարկունակության վերաբերյալ  դրական եզրակացության դեպքում կատարվում է վարկի տրամադրումը:

Հաճախորդի վարկային հայտը մերժվում է, եթե`

1. Հաճախորդի կողմից չեն ներկայացվել վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ անձնագիր և սոց.քարտ, աշխատավայրից տեղեկանք՝ զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատավարձի և տվյալ կազմակերպությունում աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ:

2. Անհրաժեշտ է, որ հաճախորդն ունենա 6 ամսվա աշխատանքային ստաժ և Բանկով առնվազն 1 ամիս աշխատավարձ ստացած լինի:

3. ԱՔՌԱ վարկային բյուրո հարցման արդյունքում պարզվել է, որ Հաճախորդը վարկային հայտի ներկայացման նախորդ 24 ամիսների ընթացքում ժամկետանց կամ դասակարգված պարտավորությունների բացակայություն (բացառությամբ մարված երաշխավորությունների) և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարի ոչ ավել, քան 30 օրվա գերազանցում,

4. Վարկունակության գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ հաճախորդը վարկունակ չէ,

5. Բանկում վարկային հայտերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմինը չի բավարարել հաճախորդի վարկային հայտը,

6. Վարկային հայտը հաստատվել է, սակայն հաճախորդը հաստատմանը հաջորդող 10 օրերի ընթացքում չի ներկայացել կամ չի ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը,

7. Վարկավորման գործընթացի արդյունքում հայտնի են դարձել հաճախորդի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկություն, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի վճարունակությունը:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 19.04.2019 | 17:20

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: