Օնլայն բանկինգ
Պարտատոմսերի գրավադրմամբ վարկային գծեր

Պարտատոմսերի գրավադրմամբ վարկային գծեր

Կիսվել`

Բանկն առաջարկում է պարտատոմսերի գրավադրմամբ պարտատոմսերի արժույթով վարկային գիծ:

Վարկային գծից կարող են օգտվել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿԻ պարտատոմսերից օգտվող անձինք:  

 • Տոկոսադրույք

  Պարտատոմսի արժեկտրոնային եկամտաբերության տոկոս+3%

 • Ժամկետ

  Պարտատոմսի շրջանառության ավարտ

 • Առավելագուն գումար

  գրավի առարկայի արժեքի 95%

 • Արժույթ

  Պարտատոմսի արժույթ

Տրամադրման պայմաններ
Օվերդրաֆտի մեծություն

տոկոսների մարում` օվերդրաֆտի ժամկետի վերջում տոկոսների մարում` ամսական
գրավի առարկայի արժեքի 90%-ը գրավի առարկայի արժեքի 95%-ը
Օվերդրաֆտի ժամկետ օվերդրաֆտի գործողության ժամկետը չի կարող գերազանցել թողարկված պարտատոմսի շրջանառության ավարտը

Օվերդրաֆտի տարեկան տոկոսադրույք Թողարկված պարտատոմսի արժեկտրոնային եկամտաբերության տոկոսին գումարած տարեկան  3%* չափով

Վարկային գծի (էական պայմանների) ընդհանրական թերթիկ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

Հայտարարություն

Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր 
 • Հանրային ծառայության համարանիշ (սոցիալական քարտ)
Ուշադրություն
 1. Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարվելու դեպքում նրա մասին բացասական տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում: 
 2. Վարկային պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում և կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում բանկի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մարվում են որպես ապահովման միջոց գրավադրված գույքի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին:

 3. Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 29.01.2019 | 16:59

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: