Օնլայն բանկինգ
Ոսկու ապահովմամբ օվերդրաֆտ

Ոսկու ապահովմամբ օվերդրաֆտ

Կիսվել`

Ոսկու ապահովմամբ MasterCard Standard և VISA Classic պլաստիկ քարտերի միջոցով օվերդրաֆտների տրամադրում:

 • Տոկոսադրույք

  11%

 • Ժամկետ

  70-370 օր

 • գումար

  1.500.000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

 • Արժույթ

  ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման պայմաններ
Արժույթ Նվազագույն և առավելագույն գումար Ժամկետ Օվերդրաֆտ/
Գրավ հարաբե-
րությունը
Տոկոսադրույք
(տարեկան)
Քարտի տարեկան
սպասարկ-
ման վարձ
Քարտի չնվազող մնացորդ
ԱՄՆ դոլար

Նվազագույնը` 100 000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

Առավելագույնը`1 500 000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

70-100 օր

101-190 օր

191-370 օր

Գնահատված 
արժեքի 95%

Գնահատված 
արժեքի 90%

Գնահատված 
արժեքի 85%

11% MasterCard Standard և Visa Classic
2 000 ՀՀ դրամ
Չի սահմանվում

Օվերդրաֆտի տրամադրման դեպքում գանձվում են վարկային հայտի ուսումնասիրության, վարկային հաշվի վարման և սպասարկման համար գանձվում միանվագ միջնորդավճարներ.

 • մինչև 500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 1.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 501 ԱՄՆ դոլարից 1.500 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 2.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 1.501 ԱՄՆ դոլարից 3.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 3.500 ՀՀ դրամ գումարի չափով, 
 • 3.001 ԱՄՆ դոլարից 5.000 ԱՄՆ դոլար վարկի գումարի դեպքում, 5.000 ՀՀ դրամ գումարի չափով
Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Անձնագիր 
 • Սոցիալական քարտ (սոցիալական քարտ)
Ոսկու գնահատման գներ
Ոսկու հարգ ՀՀ դրամ
585 13․300
750 16.900
875 19.700
916 20.700
958 21.700
999 22.500

 

Կարևոր է իմանալ
 • Քարտային հաշվի բացումից մինչև պլաստիկ քարտի տրամադրումն ընկած ժամանակահատվածում արտարժութային քարտային հաշվին տրամադրված օվերդրաֆտի գումարի կանխիկացման համար գանձվում է  կանխիկացվող գումարի 1%-ի չափով վճար:
 • Քարտային հաշվի բացումից մինչև պլաստիկ քարտի տրամադրումն ընկած ժամանակահատվածում արտարժութային քարտային հաշվին տրամադրված օվերդրաֆտի գումարը հնարավոր է կանխիկացնել բացառապես ՀՀ դրամով` արտարժույթի փոխանակումն իրականացնելով համաձայն Բանկում սահմանված առքի փոխարժեքի:
 • Վարկի վաղաժամ մարման դեպքում տույժ-տուգանքներ չեն գործում:
 • ժամկետանց տոկոսների դիմաց գանձվում է տույժ չվճարված գումարի 0,07%-ի չափով, 
 • ժամկետանց վարկի գումարի դիմաց գանձվում է տույժ չվճարված գումարի 0,06%-ի չափով:

 

Ուշադրություն
 1. Վարկառուի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետին չվճարվելու դեպքում նրա մասին բացասական տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում: 
 2. Վարկային պայմանագրով ստանձնած վարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետներում և կարգով չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում բանկի հանդեպ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները մարվում են որպես ապահովման միջոց գրավադրված գույքի բռնագանձման և իրացման արդյունքում գոյացած միջոցների հաշվին:

 3. Վարկային պարտավորությունները չկատարելու դեպքում գրավի առարկան, իսկ դրա անբավարար լինելու դեպքում նաև վարկառուի այլ գույքը, կարող է առգրավվել և իրացվել արտադատական կամ դատական կարգով, ինչպես ուղղակի վաճառքի, այնպես էլ հրապարակային սակարկությունների միջոցով:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ձեր ցանկությամբ կարող եք ակտիվացնել SMS-ծանուցում ծառայությունը և ստանալ տեղեկատվություն վարկի ամսական մարման կամ վարկի վերջնաժամկետի լրանալու վերաբերյալ: 1 SMS-ծանուցման արժեքն է 30 ՀՀ դրամ: Ծառայության ակտիվացումն ԱՆՎՃԱՐ է:

Վարկի գումար

...
...

Տարեկան տոկոսադրույք

...
...
Բոլոր դաշտերը պարտադիր են լրացման համար և չպետք է լինի` 0 պարունակությամբ:
ժամկետ Վճարվելիք տոկոսագումար Վարկի մասնակի մարում Ընդամենը վճարում
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
0 0 դր. 0 դր. 0 դր.
Ընդհանուր 0 դր. 0 դր. 0 դր.

Մուտքագրեք տվյալները արդյունքը տեսնելու համար

Ֆինանսական օգնական
ABC finance

Էջը թարմացվել է` 15.08.2019 | 09:57

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին: